woensdag 21 augustus 2013

Christenen in het Midden-Oosten verdrukt en bedreigd


Het falen van het Westen

De "Arabische Lente", zoals het Westen de Arabische Revolutie noemt, is voor het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten en de Europese Unie op een groot mislukking uitgelopen. De hoop dat de Arabische Revolutie tot echte vrijheid en burgerrechten voor de Arabische volken zou leiden, blijkt ijdel te zijn. Indien de Arabische Revolutie ten doel had een betere economie, elementaire vrijheden en democratie in de Arabische wereld te vestigen, is dit uniek in de geschiedenis van de mensheid! Helaas is dat niet het geval. Zoals drs. Aad Kamsteeg in zijn opinie buitenland schrijft, is het Westen wel er over eens dat de in 1928 opgerichte en onder dictators Nasser, Sadat en Mubarak onderdrukte Moslim Broederschap uit is op alleenheerschappij. (1) Maar drs. Aad Kamsteeg had moeten weten dat het besef nog niet tot alle westerse politici is doorgedrongen. Met het oog op oliebelangen in de Arabische wereld heeft het Westen de christenvervolgingen volkomen genegeerd. Voor de Verenigde Staten en het Westen is Egypte bijvoorbeeld van groot strategisch belang, een opportunistisch reden des meer waarom het Westen de Moslim Broederschap nog steeds steunt en op vrijlating van Morsi aandringt. Want Egypte neemt als leidinggevende Arabische staat met het oog op de westerse belangen in het Midden-Oosten een sleutelpositie in. Egypte is immers een brug tussen het Westen en de Arabische wereld. Maar de Verenigde Staten en de EU waren er niet in geslaagd Morsi tot religieuze matiging te brengen, terwijl zij nu de Egyptische militairen van zich hebben vervreemd. (1)

Barack Obama: Ik ben geen lid van de Moslim Broeder-
schap, maar ik ben een supporter van de Moslim
Broederschap!!
Veel Egyptenaren hebben de Amerikaanse president Barack Obama kwalijk genomen omdat hij de voormalige president en Moslimbroeder Morsi heeft gesteund. Obama's beleid ten aanzien van Egypte en het Midden-Oosten loopt nu op een groot fiasco uit. Zoals Israëlische diplomaten en militairen zeggen, begrijpen Obama, de Amerikanen en de Europeanen de werkelijke situatie in het Midden-Oosten helemaal niets. Wellicht denken Obama en westerse leiders de Moslim Broederschap en de radicale islamitische bewegingen te kunnen manipuleren. Echter hebben zij nu grote blunders gemaakt. Wat de zaak nog erger maakt, zijn Obama en de westerse leiders tekort geschoten, toen het geweld tegen christenen in Egypte losgebarsten is. Het geweld tegen Koptische christenen in Egypte en de bloedige christenvervolgingen in andere Arabische landen tonen aan dat het Westen volkomen heeft gefaald in het buitenlandbeleid ten aanzien van het Midden-Oosten.

Egyptische christenen worden 'bedreigde soort'

Niet alleen de dieren worden met uitsterven bedreigd, terwijl er volop gejaagd wordt op hen. Ook de christenen in het Midden-Oosten worden met uitroeing bedreigd. Toen het Egyptische leger president en Moslimbroeder Mohammed Morsi afzette, stemde de leiding van de Koptische Kerk daarmee publiekelijk in, wat de haat tegen christenen enorm heeft vergroot. De haat heeft zich geculmineerd in gewelddadigheden tegen christenen. Egyptische christenen worden fel bekritiseerd en beschuldigd van steun aan het verdrijven van de Moslim Broederschap. Kerken zijn aangevallen en verwoest in de steden Minya, Sohag en Fayoum. In Suez is een grote kerk afgebrand en ook werden winkels en bedrijven van christelijke eigenaars aangevallen. Onduidelijk is nog hoeveel christenen gewond zijn geraakt. (2) Zeker zijn christenen bij gewelddadige confrontaties tussen het leger en de Moslim Broederschap omgekomen. In de stad Minya, waar ongeveer de helft van de bevolking christen is, zijn zeven kerken verwoest. Een Egyptische mensenrechtenactivist twitterde dat de Maagd Maria-kerk in Minya, één van de oudste kerken in Egypte, uit de vierde eeuw, door brand werd verwoest. Media berichtten ook over aanvallen op kerken in de stad Suez en andere dorpen. Jason Isaacson, bestuurder van Regerings- en internationale Zaken van het Amerikaans-Joodse comité, veroordeelde deze daden:"Georganiseerd geweld tegen Egyptische Kopten, de moord op onschuldigen en de vernietiging van kerken is schandalig en onvergeefelijk." (3)


Nu christenen uit het Midden-Oosten zo weerloos en verlaten lijken, is het goed om hun historische wortels te bezien om te beseffen hoezeer de benarde situatie van christenen in het Midden-Oosten is verslechterd. Tweeduizend jaar geleden werd het christendom als godsdienst in Jeruzalem geboren en verspreid naar andere delen van de Levant, met inbegrip van gebieden als het moderne Israël, Libanon, Syrië, Irak, Jordanië en Egypte. Het christelijk geloof bloeide op tot een van de grote religies in het Midden-Oosten tot aan de islamitische veroveringen van de zevende eeuw. Ondanks de islamitische overheersing in deze regio maakten de christenen tot in het begin van de twintigste eeuw naar schatting 20% van de bevolking van het Midden-Oosten uit. Vandaag de dag maken christenen echter 2,5% van de bevolking van het Midden-Oosten uit en hun aantal slinkt snel. De geleerde Daniel Pipes schreef in 2001 in de wintereditie van Middle East Quartely een artikel waarin hij schatte dat het aantal christenen in het Midden-Oosten 'waarschijnlijk zou dalen' tot de helft van hun aantal 'in het jaar 2020' vanwege dalende geboortecijfers en een patroon van 'uitbuiting en vervolging' die emigratie veroorzaakt. (3)

Verwoeste Koptische kerken in Egypte
De "Arabische Lente", een term uitgevonden door het Westen, heeft de omstandigheden van de inheemse christenen van het Midden-Oosten alleen maar verslechterd. Net als de Koerden zijn christenen in het Midden-Oosten een staatloze minderheid, die worstelt om te overleven in de moeilijkste regio van de wereld. Voor de Koerden geldt in elk geval dat zij sinds 1991 in het Iraakse Koerdistan gedeeltelijke autonomie genieten in een land waar de meeste inwoners soennistische moslims zijn, wat het makkelijker voor hen maakt om in het door moslims gedomineerde Midden-Oosten te overleven. Christenen daarentegen zijn een religieuze minderheid zonder eigen grondgebied waardoor het geheel onderworpen is aan de grillen van hun gastheren. Deze gastlanden - met uitzondering van Israël - beloven een grimmige toekomst voor christenen in het Midden-Oosten. (3)

Demonstratie Kopten: Stop genocide christenen in Egypte

Een Koptische jongetje met het kruis

Koptische christenen afgeslacht
Naast dat het een thuisbasis is voor een van oudste christelijke gemeenschappen in de wereld, heeft Egypte dus ook de grootste christelijke bevolking van het Midden-Oosten, in totaal 8 á 12 miljoen mensen. Maar omdat Christelijke Kopten slechts ongeveer 10-15% van de Egyptische bevolking uitmaakt, die naar schatting uit 84 miljoen mensen bestaat, leven zij al decennia lang in angst als tweederangs burgers, onderworpen aan aanvallen op kerken, dorpen, huizen en winkels, beroving en moord en de ontvoering en gedwongen bekering van christelijke vrouwen en meisjes, die gedwongen worden met moslimmannen te trouwen. Zulk misbruik vond plaats onder de steeds seculiere regime van Hosni Mubarak, maar verergerde zeer onder het bewind van Mohammed Morsi, die vastgezette ex-president en Moslimbroeder die Mubarak opvolgde. Christenen worden nu beschuldigd van Morsi's verdrijving. (3)

Situatie in Libanon

In Libanon maken christenen een groter deel van de bevolking uit, waardoor hun tot minder precair is dan die van hun Egyptische geloofsgenoten, hoewel hun vooruitzichten op de lange termijn zorgwekkend zijn. De christelijke bevolking is naar schatting gedaald van ruim 50% (naar een volkstelling uit 1932) tot ongeveer 40%. De afgelopen jaren is Hezbollah de facto de regerende macht in Libanon geworden, de radicale en zwaarbewapende sjiitische beweging die door Iran wordt gesponsord. Door alle neveneffecten van het geweld en de instabiliteit die door het Syrische conflict wordt veroorzaakt - waar Hezbollah openlijk er bij betrokken is - en/of door de volgende oorlog die Hezbollah zou kunnen beginnen tegen Israël, zal de emigratie van christenen uit Libanon de komende jaren waarschijnlijk alleen maar toenemen, waarmee degenen die blijven steeds kwetsbaarder worden. (3)

We moeten niet vergeten dat veel Libanese christenen in de jaren van de Libanese burgeroorlog zwaar vervolgd en vermoord waren door aanhangers van de PLO van Yasser Arafat. Onlangs berichtte het Reformatorisch Dagblad dat veel Libanezen vrezen dat het Syrische conflict zou overslaan naar Libanon. In Libanon geloven nog maar weinigen dat het land ontkomt aan het Syrische conflict. Een bloedige aanslag in Beiroet roept bij Libanese ouderen herinneringen op aan de verschrikkingen van de burgeroorlog die het land verscheurd had. Voor de tweede keer in minder dan een maand tijd werden de zuidelijke wijken van de Libanese hoofdstad Beiroet getroffen door een zware explosie, die tientallen mensen het leven kostte. De Libanese autoriteiten blijken er ernstig rekening mee te houden dat het om een zelfmoordaanslag ging. Sommige kranten schreven over de "Irakisering" van Libanon. (4) In Libanon twijfelt niemand eraan dat de aanslag van donderdag 15 augustus gericht was tegen Hezbollah als vergelding voor de rol die deze partij speelt in de Syrische burgeroorlog. Op de dag van de aanslag kon daarom niet langer worden ontkend dat het bloedige Syrische conflict de straten en pleinen van Beiroet had bereikt, waarmee de vrees van vele Libanezen een bewaardheid werd. De aanslag toont ook aan hoe diep de sektarische haat in de Libanese samenleving had wortel geschoten. Terwijl  in het zuiden van Beiroet sjiitische Libanezen wanhopig poogden overlevenden van de aanslag onder het puin vandaan te halen, gingen soennistische Libanezen in de noordelijke stad Tripoli juichend de straat op. Ze schoten in de lucht om uiting te geven aan hun vreugde over de geslaagde aanslag op de sjiieten in Beiroet. (4)

Sommige Libanese analisten speculeren openlijk over de mogelijkheid dat hun land kan veranderen in een nieuw slagveld waarop de door Iran gesteunde sjiitische Hezbollah oorlog zal voeren met de soennistische terreurbeweging al-Qaeda. Twee weken voor de aanslag verscheen er op verschillende jihadistische websites een boodschap van al-Qaedaleider Ayman al-Zawahiri. Zawahiri had Hezbollah openlijk gedreigd met bloedige vergeldingsacties. (4) De aanslag en het dreigement van al-Qaeda zijn de sinistere voorboden van wat Libanon en de Libanese christenen staan te wachten.

Situatie in Syrië

In Syrië bestaat ongeveer 10% van de 2,5 miljoen inwoners uit christenen en zij genoten enige bescherming onder de seculiere en vaak wrede regimes van de dynastie Assad. Maar nu jihadistische groepen die tegen Syrische president Bashar al-Assad vechten, hun territoriale controle uitbreiden, vormt de bescherming van Syrische christenen vaak de oorzaak van hun huidige vervolging door wrokkige, haatdragende soennieten die het Assad-regime beschimpen en de sharia opleggen waar zij maar de kans krijgen. Christenen zijn regelmatig doelwit geweest van rebellen en zijn ook door hen vermoord. (3) Het is bekend dat de rebellen kerken hadden verwoest en geplunderd.

Een kerk in Syrië verwoest

Een FSA-strijder toont trots het buitgemaakte kruis
De chaos, de wetteloosheid en het sektarisch geweld blijven waarschijnlijk de overhand houden, als Assad valt. Na de val van Assad zal het aantal christenen dat op de vlucht slaat, alleen maar doen toenemen. (3) Het is zo goed als zeker dat de huidige Amerikaanse president Barack Obama en een aantal westerse regeringsleiders medeplichtig zijn aan de genocide op Syrische christenen, omdat zij de Syrische rebellengroepen zoals het beruchte FSA (Vrije Syrische Leger) hebben bewapend en financieel gesteund! Juist de westerse steun aan de rebellengroepen wakkert het sektarische geweld en de christenvervolging in Syrië alleen maar aan!!

Situatie in Irak

In Irak bleek uit de bloedige nasleep van de invasie van 2003 hoe gevaarlijk het leven voor een christelijke minderheid kan worden wanneer een multiculturele samenleving in het Midden-Oosten in sektarisch geweld uitbarst. (3) De Amerikaanse invasie in Irak heeft niets goeds voortgebracht dan alleen maar ellende, dood en verderf. Bovendien zijn de Amerikanen jammerlijk genoeg er niet in geslaagd beloofde vrijheid en democratie voor het Iraakse volk tot stand te brengen. Integendeel, de invasie leidt tot instabiliteit, sektarisch geweld en tweedracht. In 2008 verliet naar schatting de helft van de 800.000 Iraakse christenen het land, waarmee de resterende in  nog onveiligere omstandigheden leven. In 2010 vielen salafistische extremisten in Bagdad een kerk aan tijdens de zondagsmis, waarbij zij bijna de hele gemeente vermoordden ofwel verwondden. Zulke incidenten maken elke bijeenkomst tot een potentieel bloedbad, wat christenen in het Midden-Oosten voor de ultieme vraag van het geloof stelt:"Ben ik bereid te sterven voor de christelijke godsdienst?" (3)

De zogenaamde "Arabische Lente" dreigt de omstandigheden in grote delen van het Midden-Oosten verder op scherp te zetten, nu islamisten de regeringen beheersen ofwel overheden zodanig kunnen beïnvloeden dat christenvervolging ongestraft blijft. Wanneer nieuwe islamitische regimes in het Midden-Oosten religieuze onverdraagzaamheid door de vingers zien en sharia en wetten tegen godslastering invoeren, zal het perspectief voor christenen in hun voorouderlijk land op de lange termijn alleen maar somberder worden. (3)

Israël een oase van rust

Het enige lichtpuntje is de Staat Israël. "De enige plek in het Midden-Oosten, waar christenen echt veilig zijn, is Israël,"zegt Canon Andrew White, de vicaris van St. George's kerk in Bagdad. Als thuisbasis voor de heiligste plaatsen van het christendom - met een kleurrijke waaier aan christelijke denominaties - is het Israël die de enige groeiende christelijke gemeenschap van het Midden-Oosten heeft. Omdat Israël de enige niet-moslimstaat is in heel het Midden-Oosten en Noord-Afrika is, vertegenwoordigt het in de regio een kleine overwinning voor de religieuze minderheden en dient het als de laatste beschermer van de vrijheid en veiligheid voor Joden, christenen, Bahaï, Druzen en anderen. (3)

Indien Israël er niet was, hoeveel kwetsbaarder zouden christenen in het Midden-Oosten dan wel niet zijn!?

Het is totaal oneerlijk van westerse politici, kerkleiders en activisten om de schuld van alle misstanden in het Midden-Oosten aan Israël te geven. Amerikanen en Europeanen maken zich alleen maar druk om bouw van Joodse nederzettingen in betwiste gebieden Judea en Samaria, de zogenaamde 'tweestaten-oplossing' voor Israël en de Palestijnen, enzovoorts. Ze lijken meer geobsedeerd door wat Israël doet. De Nederlandse regering en de westerse regeringen spenderen miljoenen euro's en dollars, wel te verstaan onze eigen belastinggeld, aan de Palestijnse Autoriteit en het onderwijs, waarmee Palestijnse kinderen met Jodenhaat vergiftigd worden. Al die miljoenen aan EU-subsidies verdwijnen gewoon in de zakken van de corrupte Palestijnse leiders. Nog nooit heeft de EU de Palestijnse Autoriteit ter verantwoording geroepen wat zij met het geld hebben gedaan. Vorige maand heeft de EU een boycot van Israëlische producten aangekondigd. Maar als er geweld tegen christenen in Egypte en andere Arabische landen is, kijken westerse politici en regeringsleiders de andere kant op en doen alsof er niks aan de hand is!! U vindt de Nederlandse regering vast en zeker hypocriet als ons land kapotbezuinigd moet worden, terwijl miljoenen euro aan de Palestijnse Autoriteit besteed worden!! Wat de zaak nog erger maakt, is de anti-Israëlische houding van de westerse media. De westerse berichtgevingen over Israël zijn niets anders dan gebaseerd op klinkklare leugens. Maar over de bloedige christenvervolgingen in het Midden-Oosten zwijgen westerse politici en media in alle talen!! Is het u niet opgevallen dat links-progressieven die een pact met de islam hebben gesloten, in stilzwijgen hullen, toen de Moslimbroeders in Egypte geweld tegen Koptische christenen gebruiken en de kerken verwoesten!? Het is ook merkwaardig dat het Nederlandse kabinet géén woord heeft gerept over onverdraagzaamheid en christenvervolgingen in Egypte en andere islamitische landen. Alleen heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, voorgesteld dat hulp aan Egypte opgeschort moet worden. Het Westen wéét heel goed dat Israël de enige en echte stabiele en democratische staat in het Midden-Oosten is, waar Joden, christenen, Druzen, Bahaï en moslims in veiligheid kunnen leven. Maar...westerse regeringen en politici verzwijgen opzettelijk voor ons. De in Nederland woonachtige Egyptische Kopten vinden dat Nederland en de hele wereld geen oog hebben voor de vervolgde christelijke minderheid in Egypte. Bekijk de onderstaande videoclip wat de Kopten ervan vinden.De islam verklaart de oorlog aan alle christenen

Westerse politici (en ook kerkleiders en apologeten) vertellen u de waarheid niet over de gevaren van de islam. Ook vertellen zij de waarheid niet over christenvervolgingen in het Midden-Oosten. In het Afrikaanse land Nigeria vermoorden aanhangers van de radicale islamitische terreurbeweging Boko Haram ook veel christenen. Ze voeren aanvallen op de kerken uit en moorden christenen uit. Westerse politici, activisten en apologeten misleiden ons door te zeggen dat de islam een vredelievende godsdienst is. Dat zeggen sommige moslims ook. Er zijn inderdaad gematigde moslims. Sommige gematigde moslims die graag met niet-moslims vreedzaam willen leven, keuren het geweld tegen christenen beslist niet goed. Maar...de islam is beslist NIET gematigd! Absoluut niet. Het is opmerkelijk dat één van de meest gebruikte benamingen voor de god van de moslims, Allah, "de Barmhartige" (met de hoofdletter!)  is. Toch kan men volgens het onderwijs van de Koran en de dagelijkse levenswijze van veel moslims niet zeggen dat barmhartigheid een in het oog springende deugd is. Vooral in hun houding tegenover niet-moslims, in het bijzonder christenen, is het eerder geweld dan barmhartigheid die in praktijk wordt toegepast. De moslims beweren dat de islam een godsdienst is van verdraagzaamheid, broederlijkheid, gerechtigheid en vrede. Dit is een leugen, want religieuze onverdraagzaamheid, haat en geweld tegen Joden en christenen in het Midden-Oosten bewijzen het tegendeel! Talloze Koranverzen die volgens zogenaamde profeet Mohammed de woorden van Allah, de Barmhartige (!), zijn, sporen juist aan tot geweld tegen Joden en christenen.

Lees en huiver wat de Koran over Joden en christenen zegt:

(1) Allah vernietigt de kerkgebouwen van christenen en andersgelovigen:

"Degenen, die vóór hen waren, smeedden ook plannen, maar Allah vernietigde hun gebouw tot in de grondvesten zodat het dak van boven op hen viel; en de straf kwam over hen vanwaar zij het niet vermoedden."
Soera 16:26

(2) Wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is, gaat naar de hel:

"Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daar toe slechts:'Wees', en het 'is'. Voorwaar, Allah is mijn Heer en uw Heer. Aanbidt Hem derhalve, dit is de rechte weg. Doch (sommige) partijen verschillen (hierover) onderling van mening; maar wie de ongelovigen bij hun aanwezigheid op de grote Dag. Hoe helder is hun horen en hun zien zijn op die Dag wanneer zij tot Ons zullen komen. Waarlijk, de onrechtvaardigen zijn in duidelijke dwaling."
Soera 19:35-38

(3) Christenen gaan naar de hel:

"En zij zeggen:'De Barmhartige heeft Zich een Zoon genomen.' Heilig is Hij. Neen, zij zijn slechts geëerde dienaren. Zij spreken niet eer Hij het beveelt, en zij handelen volgens Zijn gebod. Hij weet wat vóór hen is, en wat achter is, zij zijn voor niemand voorspraak behalve voor degene die Hem behaagt en zij sidderen uit eerbied voor Hem. En wie hunner zou zeggen:'Ik ben een God naast Hem.' Die zouden Wij met de hel vergelden. Aldus vergelden Wij de onrechtvaardigen."
Soera 21:26-28

(4) Geen genade voor ongelovigen, Joden en christenen:

"Zij, die in de tekenen van Allah en de ontmoeting met Hem niet geloven, wanhopen aan Zijn barmhartigheid; dezen zullen een smartelijke straf ontvangen."
Soera 29:23

(5) Ook zegt de Koran dat de islam over alle godsdiensten zal zegevieren. De Koran maakt ons heel duidelijk dat de islam de oorlog heeft verklaard aan het Jodendom, het christendom en alle andere godsdiensten!!

"Hij is het, Die Zijn boodschapper (Mohammed) met leiding en de godsdienst der waarheid heeft gezonden, opdat Hij hem moge doen zegevieren over alle andere godsdiensten. En Allah is als Getuige voldoende."
Soera 48:28
 
Een waarschuwing voor alle Nederlanders, Europeanen en Amerikanen: Wie zijn ogen sluit voor de gruwelijke realiteit van de christenvervolgingen in het Midden-Oosten en de gevaren van de islam, zal het gelag moeten betalen voor eigen onwetendheid. Amerika en Europa zullen de prijs moeten betalen, wanneer zij aan de beurt komen en ten prooi vallen aan het islamitische radicalisme en het terrorisme. De radicale moslims hebben niet alleen gezworen de Joodse Staat Israël en het christendom te vernietigen, maar ook de westerse beschaving. Geloof westerse politici, activisten, linksprogressieven aub NIET! Stem ook niet op politieke partijen die de islam als de deugd willen propageren, en politici die zich verkiesbaar willen stellen!! Als u toch op hen stemt, dan stemt u ook op de ondergang van de westerse beschaving. Want niet de islam maar een verbond met de islam, zoals het pact met de duivel genoemd mag worden, zal het Westen uiteindelijk noodlottig worden!

Een Bijbelse opdracht voor oprechte westerse christenen die de grote Meester Jezus Christus, zoals Hij in het Hebreeuws Yeshua HaMasjiach genoemd wordt, met hun hele hart liefhebben en hun vervolgde broeders en zusters in het Midden-Oosten willen steunen: wij strijden niet tegen moslims, want zij zijn mensen van vlees en bloed net als wij. Daarom moeten wij strijden tegen de islam. Achter de islam schuilen boze demonische machten, zonder dat alle moslims echt beseffen. De islam kan alleen bestreden en overwonnen worden met de Bijbelse geestelijke wapenrusting. Lees Efeziërs 6:10-20 in de Bijbel. Maar de overwinning over de islam is alleen voorbehouden aan de Joodse Messias Yeshua HaMasjiach. Egyptische, Syrische, Libanese en Irakese christenen vragen u om gebed en steun. Velen van hen worden gedood of raken gewond en hun kerken zijn in brand gestoken door haatdragende moslims. Bid voor de vervolgde christenen in het Midden-Oosten, maar ook voor westerse regeringen opdat hun ogen door God geopend zullen worden voor het grote gevaar dat ons allemaal en onze vrijheid bedreigt. Bid ook voor moslims, zowel radicaal als gematigd. Want God heeft ook alle moslims lief. Aan hen moet het evangelie verkondigd worden. We vergeven ook moslims die christenen vervolgen en doden. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                          
                                                                                         Paul ParkerHet auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) EO buitenland opinie. Door drs. Aad Kamsteeg
(2) Uitdaging Online: Egyptische christenen vragen gebed, kerken verwoest. 15-08-2013
(3) Israel Today Headlines: Egyptische christenen worden bedreigde soort. Door Noah Beck
(4) Refdag: Libanezen vrezen dat Syrisch conflict overslaat. 19-08-2013

Geen opmerkingen: