dinsdag 18 juni 2013

Zuid-Afrikaanse leider: Israël GÉÉN Apartheidsstaat!
Predikant Dr. Kenneth Meshoe, een uitgesproken lid van het Zuid-Afrikaanse parlement, uitte onlangs zijn voortdurende ergernis over de beschuldigingen dat Israël een apartheidsstaat zou zijn. Hij noemde dergelijke claims een belediging voor wat zijn eigen volk doorstond.

"Israël niet vergeleken met de Apartheid in Zuid-Afrika"


Dr. Meshoe bezocht eerder dit jaar San Francisco en wel net rond de tijd waarin anti-Israël propagandisten rondzwermden op de Amerikaanse universiteiten, vooral in Californië. Hun nieuwe, favoriete truc is om Israël te bestempelen als een uitvoerder van apartheid, gericht op Arabieren in de regio. "Als zwarte Zuid-Afrikaan die onder de Apartheid leefde,...kan Israël naar mijn mening niet vergeleken worden met de apartheid in Zuid-Afrika,"schreef Meshoe in de San Francisco Examiner. "Degenene die deze beschuldiging maken, laten daarmee hun onwetendheid zien over wat apartheid werkelijk is." Meshoe legde uit dat onder Zuid-Afrikaanse Apartheid, wat 'een wettelijk systeem van scheiding en onderdrukking was op basis van huidskleur', zwarte mensen zoals hijzelf niet konden stemmen, vrij reizen of hoge overheidsfuncties bekleden. Bovendien werden ze overal onderworpen aan de scheiding van publieke toiletten, tot aan scholen en ziekenhuizen. (1)

In Israël hebben Joden en Arabieren dezelfde rechten

Kenneth Meshoe
Dr. Kenneth Meshoe schreef ook verder dat Israël beslist GÉÉN Apartheidsstaat is, en Joden en Arabieren gelijke rechten hebben. "Bij mijn vele bezoeken aan Israël heb ik GEEN van het bovenstaande gezien,"verklaarde Meshoe. "Zwarte, bruine en blanke Joden en de Arabische minderheid mengen zich vrijelijk onder elkaar in alle openbare plaatsen, universiteiten, restaurants, stemlokalen en het openbare vervoer. Alle mensen hebben het recht om te stemmen. De Arabische minderheid verenigt zich in politieke partijen, dient in het Israëlische parlement (Knesset) en bekleed posities in ministeries, de politie en de veiligheidsdiensten. Palestijnse patiënten liggen in ziekenhuizen naast Israëlische Joden, en artsen en verpleegkundigen kunnen net zo goed Israëlisch Arabieren zijn als Joden. ...Geen van het bovenstaande was wettelijk toegestaan in de Zuid-Afrikaanse Apartheid!"

Kortom, Dr. Meshoe die aan het hoofd van de Afrikaanse Christen-Democratische Partij staat, zei dat het 'lasterlijk en bedriegelijk' is om dergelijke beschuldigingen aan Israël te maken, waarmee men het woord apartheid bagatelliseert, en de omvang van het racisme en het lijden dat gekleurde Zuid-Afrikanen doorstonden, minimaliseert en onbelangrijk doet lijken.

Tot slot schreef hij:"Israël is een modelstaat voor democratie, integratie en pluralisme dat nagestreefd kan worden door vele naties, met name in het Midden-Oosten." Het was niet de eerste keer dat dr. Kenneth Meshoe zich had uitgesproken over deze kwestie. Op een internationale bijeenkomst van wetgevers in Boedapest op 31 oktober 2011 zei hij eveneens dat degenen die Israël van apartheid beschuldigen, op zijn best onwetend zijn en in het slechtste geval - bij opzet - bedrieglijk.

Is Israël een Apartheidsstaat? Bekijk eerst deze foto's!
Als u een tegenstander van Israël bent en beweert dat Israël een Apartheidsstaat is, dan moet u zelf naar Israël gaan om te zien of er echt sprake is van apartheid. Er is geen apartheid in Israël, zoals de tegenstanders beweren. Het enige wat zij graag doen, is Israël aan de schandpaal nagelen. De bewering dat Israël een Apartheidsstaat is, is niets anders dan een laster, een leugen. Veel mensen vergeten moedwillig dat de Joden eeuwenlang het slachtoffer waren van discriminatie, vervolgingen en onderdrukking. Bent u soms vergeten dat Europa ook een apartheid heeft gekend!? Eeuwenlang moesten de Joden van de Europese regeringen in aparte wijken, getto's genaamd, gaan wonen. Zelfs was er ook een rassenscheiding in openbare gebouwen, toiletten, parken. Overal stonden er borden, waarop staat te lezen: Joden niet betreden, verboden voor Joden, koop niet bij de Joden. Ook in trams was er...een apartheid: de ene wagon voor Joden en de andere voor niet-Joden, precies hetzelfde zoals in Zuid-Afrika was gebeurd. Ook in het zuiden van de Verenigde Staten was er een rassenscheiding: blanken en zwarten mochten er niet samenscholen. Om uw geheugen op te frissen, moet u eerst vier onderstaande foto's bekijken...wat er vroeger in Europa was gebeurd. 

Apartheid in de tram: Voor Joden,
Voor niet-Joden
Nazi-Duitsland: Joden zijn niet Behringersdorf welkom
Europese Apartheid: voor Christenen alleen, Joden niet
De nazi's plakken het bord op de etalge van een Joodse
winkel: Koop niet bij de Joden!
Dat is ook een vorm van discriminatie en apartheid! De Europese apartheid bereikte een climax, toen nazi-Duitsland in 1935 de beruchte rassenwet aannam en een hele reeks anti-Joodse maatregelen nam om Joden van alle openbare gelegenheden en functies uit te sluiten. Europeanen en Amerikanen die Israël beschuldigen van de apartheidspolitiek, moeten zich diep schamen voor wat zij de Joden in het verleden hebben aangedaan! Wie bent u eigenlijk als u Israël ervan beschuldigt een apartheidspolitiek te bedrijven!? Hebt u soms bewijzen? Zo ja, van wie hebt u zogenaamde bewijzen gekregen? Dikwijls schilderen tegenstanders, boycotactivisten en media Israël als een 'bezetter' af. Maar twee hoogleraren maken duidelijk dat Israël helemaal géén bezetter is. Lees het volgende wat de hoogleraren ons willen vertellen...

Hoogleraren: Noem Israël niet langer een 'bezetter'

Twee hoogleraren die deze week deelnamen aan een internationale conferentie in de Bar-Ilan Universiteit in Tel Aviv, legden uit dat de internationale wetten niet noodzakelijk de bewering steunen dat Israël een militaire bezetting oplegt aan Judea en Samaria. Onder de titel "Het Internationale Recht en Israël" bracht de conferentie hoogleraren in de rechtsgeleerdheid uit de hele wereld bijeen om de kwestie van Israëls aanwezigheid in en soevereiniteit over de zogenoemde Westbank te bespreken. Professor Avi Bell van de Universiteit van San Diego en de Bar Ilan Universiteit legde voor de nieuwswebsite Arutz Sheva uit dat het een vergissing is om te denken dat dit juridisch simpel zwart-wit ligt. "Dat is het niet. Het is ingewikkeld,"zei hij. Bell legde verder uit dat de manier, waarop gewoonlijk over de wet wordt gesproken, is alsof het allemaal absoluut duidelijk is dat Israëls zaak niet kan worden gesteund, terwijl Israël in werkelijkheid een zeer goede juridische omkadering heeft voor blijvende soevereiniteit over deze gebieden.

Professor Jeremy A. Rabkin van George Mason Universiteit voegde er aan toe dat sinds de oprichting van de Verenigde Naties 'geen enkel ander land in de wereld...ooit heeft erkend dat eht betrokken is bij een bezetting.' Als zodanig is dit een zeer flexibele categorie zonder modern juridisch precedent, dus het is oneerlijk om een internationale wet te ontwerpen, die alleen voor Israël geldt.

Bekijk het gesprek van Arutz Sheva met beide professoren:


Intussen heeft een enquête, uitgevoerd door Smith Research in opdracht van de Knesset's Land of Israel Caucus, aangetoond dat 86% van de Israëli's tegen de overdracht van Judea en Samaria is, omdat dit een ernstige bedreiging voor de Joodse Staat zou opleveren. Voorafgaand aan Israëls herovering van de Bijbelse en Joodse gebieden, Judea en Samaria, tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967, gebruikten Arabische troepen regelmatig de strategische berggebieden voor het uitvoeren van terroristische en militaire aanvallen op Israëlische centra van burgerbevolking.

Harde feiten

Toen de Staat Israël in 1948 uitgeroepen werd, had Jordanië Judea en Samaria en Oost-Jeruzalem op illegale wijze geannexeerd en bezet gehouden. De Jordaniërs hadden de Joodse bevolking van Oost-Jeruzalem met geweld verdreven, verwoestten ook een aantal synagogen, waaronder de beroemde Hurva Synagoge, en ontheiligden Joodse graven. Wat deed de wereld? Niets! De wereld protesteerde er helemaal niets tegen. Zelfs toen Jordanië Judea en Samaria die we vandaag als de Westbank of de Westelijke Jordaanoever kennen, bezet hield, bestond er toen ook GÉÉN term 'bezette gebieden', die door het Westen vandaag gehanteerd wordt. Vreemd, dat Judea en Samaria onder Israëlisch beheer 'bezette gebieden' genoemd worden, terwijl de Palestijnse bevolking helemaal niet met geweld verdreven wordt. Ook hebben de Israëli's de islamitische moskeeën nog nooit verwoest! Heel wat westerse activisten, media en politieke leiders hebben ongefundeerde kritiek geuit op Israël, omdat de Joodse Staat een 'apartheidspolitiek' zou bedrijven. Maar over hun historische verleden zwijgen ze liever. Ze praten er niet graag over wat hun ouders en voorouders in Europa het Joodse volk hadden aangedaan.

Vreemd dat die onnozele westerlingen nog nooit kritiek hebben geleverd op de Turkse bezetting van noord-Cyprus. U hoort vandaag helemaal niets over de Turkse bezetting van noord-Cyprus, dan alleen maar over Israëlische 'bezetting'. Toen de veiligheidshek in Judea en Samaria gebouwd werd, met de bedoeling dat de terroristische aanslagen voorkomen moeten worden, schreeuwen anti-Israël activisten en westerse politici om moord en brand. De veiligheidshek werd betitteld als  de 'Israëlische Muur'. Maar de veiligheidshek is alleen bedoeld om terroristische aanslagen een halt toe te roepen en kan absoluut niet vergeleken worden met de Berlijnse Muur, die de Oost-Duitsers ervan weerhield het socialistische arbeidersparadijs te ontvluchten. De Israëlische veiligheidshek is beslist géén Apartheidsmuur, zoals westerse anti-Israël activisten en de Palestijnse leiders beweren. Het is ook niet in strijd met het Internationaal Recht, zoals het Westen wel beweert. In de Palestijnse gebieden worden door de Palestijnse Autoriteit de mensenrechten op grote schaal geschonden. In deze gebieden en in de Gazastrook worden mensen op 'n beestachtige wijze gefolterd door de Palestijnse Autoriteit en Hamas. Ook moedigen de PA en Hamas terreur tegen Israël aan. Tevens pleiten de Palestijnen graag voor een Apartheidsstaat, waar géén Joden mogen vestigen, precies hetzelfde zoals in nazi-Duitsland gebeurd was. Zelf in Oost-Jeruzalem die door de Palestijnen als de toekomstige hoofdstad van een Palestijnse staat wordt beschouwd, mogen ook geen Joden wonen. Dat is een vorm van apartheid. Blijkbaar willen de Palestijnen van heel 'Palestina' Judenrein maken.

Gezichten van de islamitische Apartheid
Het zou beter zijn als westerse activisten, media en politici hun mond moeten houden als zij Israël graag bekritiseren. Want Israël is de enige echte en stabiele democratie in het Midden-Oosten, terwijl de omringende Arabische landen in feite dictaturen zijn!! In Saoedi-Arabië kent men bijvoorbeeld een pure vorm van discriminatie: vrouwen hebben daar helemaal geen rechten en niet-moslims worden niet toegestaan Mekka te bezoeken. De onderstaande foto zal u wel ervan overtuigen.

Aparte wegen in Saoedi-Arabië: Mekka alleen voor
moslims. Niet-moslims mogen niet in Mekka
Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u. 

                                                                                      Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger en Israel Today. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) Israel Today Headlines: Zuid-Afri. leider: Israël GEEN apartheidsstaat. 13-06-2013
(2) Israel Today Headlines: Hoogleraren: Noem Israël niet langer een 'bezetter'. 14-06-2013  

Geen opmerkingen: