vrijdag 17 mei 2013

Syrië in bloed gedompeldSchokkende video wekt wereldwijde verontwaardiging

Dat de Syrische rebellen gruwelijke oorlogsmisdaden hebben begaan, is allang bekend. Tot nu toe negeren westerse politici en media die politiek correct willen blijven, de misdaden van de Syrische rebellen. Deze keer berichten de westerse media wel over een zeer gruwelijke misdaad van een rebel, alsof het om een uitzondering gaat. Videobeelden die op internet circuleren, wekken vol walging en afschuw. Wereldwijd wordt verontwaardigd gereageerd op de video, waarop staat te zien hoe een opstandeling het lijk van een gedode regeringssoldaat heeft opengesneden en vervolgens het hart uitrukte en opat. De dader sprak beledigende taal aan het adres van de religieuze minderheid van de Alawieten,waartoe ook Syrische president Bashar al-Assad behoort, en riep voor de camera:"Ik zweer bij Allah dat we jullie harten en levers zullen opeten, jullie soldaten van die hond Bashar!" Bashar is de voornaam van de Syrische president Assad. Voordat de rebel het hart van de gedode soldaat in zijn mond beet, klonk zijn kreet:"Allahu Akbar!" (Allah is groot) De rebel is van verschillende kanten herkend als Khalid al-Hamad alias Abu Sakkar, de bevelhebber van de islamitische Anar al-Faroekbrigade, aangesloten bij het Vrije Syrische Leger (FSA). Tegenover Time Magazine heeft hij zijn daad bevestigd. (1)

WAARSCHUWING: De video bevat zeer gruwelijke en schokkende beelden die NIET geschikt zijn voor gevoelige kijkers!! Deze video bewijst volkomen dat de door het Westen geprezen 'vrijheidsstrijders' weerzinwekkende misdaden plegen. De gruwelijke beelden zijn genoodzaakt om uw ogen te openen voor de werkelijkheid die zich in Syrië afspeelt.


De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van een oorlogsmisdaad. Veel mensen die de gruwelijke video hebben gezien, vragen zich af of het verantwoord is dat de westerse landen de Syrische rebellen gaan bewapenen. Britse premier David Cameron kondigde tijdens een bezoek aan Washington aan dat zijn regering militaire steun aan de rebellen zou verdubbelen. Eerder heeft de Amerikaanse regering gezegd niet-militaire steun aan de oppositie te verlenen. Er is wel groeiende bezorgheid over de westerse steun aan de criminele rebellengroepen die tegen het regime van de Syrische president strijden.

In Israël zien sommigen de video als het bewijs dat de Verenigde Staten een verkeerd Midden-Oostenbeleid voeren. In reactie op de video zei David Haivri, een Israëlische raadslid van Samaria:"Syrische rebellen plegen oorlogsmisdaden en zijn er nog trots op ook om dit op het internet te zetten. Als die beesten de oorlog in Syrië winnen, zullen ze blij zijn om onze harten te eten en onze vrouwen te verkrachten." (2) Hij voegde er nog aan toe dat het Midden-Oostenbeleid van de Verenigde Staten een zeer ernstig bedreiging vormt voor Israël. Ook in Turkije groeit de kritiek op het beleid van Turkse premier Recep Tayyip Erdogan. De Turkse oppositie vindt dat Turkije meegesleept wordt in het bloedige conflict in Syrië. Een woordvoerder van de oppositie, Faruk Logoglu, zei afgelopen maandag dat de bomaanslagen in een zuidelijke Turkse stad het gevolg zijn van het verkeerde regeringsbeleid Syrië. (2)

Het is niet de eerste keer dat een islamitische strijder het mensenvlees heeft opgegeten. In het verleden was er sprake van kannibalisme onder de moslims. Hoewel de islam kannibalisme officieel verbiedt, zijn er paar uitzonderingen toegelaten: afvalligen en vijanden van de islam, vijandige soldaten en overspeligen mogen wel gedood en opgegeten worden, mits het mensenvlees ongekookt is. Op het Al-Tahrir TV-kanaal heeft een Egytische salafistische geleerde en adviseur Ahmad Abdo Maher letterlijk uit een islamitische studieboek geciteerd waarin staat dat er voor het eten van ongekookt mensenvlees geen toestemming nodig is en er dan ook...geen doodstraf op staat. Bekijk de schokkende en Engelsondertitelde You Tube video maar...De moslims beschuldigen de Joden vaker van kannibalisme. Hun beschuldigingen zijn absurd, ongegrond en vals, nu de islam haar ware gedaante laat zien! In de Middeleeuwen werden de Joden ook vals beschuldigd van het ritueel doden van christenkinderen en het drinken van bloed. Echter ontgaan christenen en moslims dat de Joodse Tora het eten van mensenvlees en het drinken van bloed streng verbiedt!! Het eten en drinken van bloed is NIET kosjer! 

De mythe van 'vrijheidsstrijders'

World Press Photo 2013: Een romantische beeld
van een 'heldhaftige vrijheidsstrijder' in Syrië
De coalitie Syrische oppositie (SNC) zegt de gruwelijke en onmenselijke daad van de kannibalistische rebel te veroordelen en beweert dat het in tegenspraak is met de 'waarden en principes van het FSA' (Vrije Syrische Leger). "Het FSA is als een nationaal leger opgericht om burgers te verdedigen en het Syrische volk te beschermen tegen mentaliteit van wraak en criminaliteit. Het verwerpt de slechte behandeling van de gewonden en het verminken van doden volledig,"klonk de verklaring van de oppositie. De oppositie belooft een onderzoek in te stellen en zei dat als de echtheid van de video bevestigd wordt, zal de dader strafrechtelijk vervolgd worden. (3) We zouden geneigd zijn de Syrische oppositie te geloven. Maar van de bewering van de oppositie is niets waar. Sinds april 2011 hebben de internationale media berichten over Syrië verspreid. Eentonige en eenzijdige berichten gaan niets anders dan alleen maar over gruwelijke wreedheden van het regime van Syrische president Bashar al-Assad: vreedzame betogingen die door het regime bloedig worden neergeslagen, onschuldige burgers afgeslacht door de regeringstroepen, soldaten worden doodgeschoten omdat ze weigeren op hun eigen volk te schieten, weerloze vrouwen en kinderen in mootjes gehakt, enzovoorts. Alle gruwelijkheden worden alleen maar toegeschreven aan de barbaarse en wrede dictator, Bashar al-Assad genaamd. De Syrische president wordt in het Westen afgeschilderd als een beest die zo vlug mogelijk samen met wijlen kolonel Muammar Khadaffi uit de weg geruimd moet worden. Alsof het nog niet genoeg is, worden Syrische christenen ervan beschuldigd het onmenselijke regime uit eigenbelang nog te steunen. De Westerse media verheerlijken de Syrische rebellen als 'good guys', terwijl Assad en zijn trawanten als 'bad guys' worden neergezet. De vraag is of de mediaberichten wel juist zijn.

Omdat de mediaberichten vaak eenzijdig zijn, hebben zowel de Syrische oppositie als de internationale media dikwijls gepropageerd dat de rebellen vrijheidsstrijders zijn. De media maken ons wijs dat de rebellen voor vrijheid van het Syrische volk vechten. Maar langzamerhand blijken de berichten die naar buiten zijn gekomen, niet helemaal juist te zijn. Nergens kunnen we bevestiging van "bloedige onderdrukking van vreedzame betogingen" krijgen. Van een spontane volksopstand in Syrië is er helemaal geen sprake. Hoewel we anti-Assad betogingen op alle TV-journaals zien, laten de internationale media massale pro-Assad manifestaties helemaal niet zien. 

In alle Syrische steden zijn duizenden mensen op straat gegaan om hun steun te geven aan president Bashar al-Assad. Op de massabetoging van 13 november 2011 was Cyrillus, de Russich-Orthodoxe partriarch van Moskou aanwezig om zijn solidariteit met de Kerk van Antiochië te betuigen. (4) Dat hebben de westerse media ons helemaal niets verteld! Ook laten de westerse media de gruwelijke beelden van de ongeloofelijke wreedheden van de rebellen niet zien. U hoort en leest de kranten nauwelijks over de wandaden van de Syrische rebellen. Heel af en toe komen de berichten over de wandaden van de opstandelingen naar buiten, zoals het geval is met de kannibaal die het hart uit het lichaam van de gedode soldaat rukt en opeet. Maar de media doen alsof dat het om een uitzondering gaat. Want de Syrische oppositie heeft zich immers gedistantieerd van de wandaad van de kannibaal! Ondanks de gruweldaad van de rebel wordt de mythe van Syrische vrijheidsstrijders in stand gehouden. Om met de mythe af te rekenen wordt een onderstaande video geplaatst, die ons de oorlogsmisdaden van het Vrije Syrische Leger laat zien. De rebellen hebben ongewapende burgers gevangen genomen en in koelen bloede doodgeschoten. 

WAARSCHUWING: de video bevat schokkende beelden die niet geschikt zijn voor gevoelige kijkers.

  

U vindt het erg vreemd dat de beelden van executies door FSA-strijders nergens op westerse journaals vertoond zijn. Dat de Syrische rebellen vrijheidsstrijders zijn, is een medialeugen. De Syrische rebellen vechten helemaal niet voor vrijheid van het Syrische volk, zoals westerse politici en media ons dikwijls wijsmaken. Het is bekend dat de rebellen in bewoonde gebieden in huizen, scholen, ziekenhuizen en winkels schuilen en daardoor worden onschuldige burgers als menselijk schild betrokken.


Een rebel verschuilt zich in een woonkamer en schiet
op mannen, vrouwen, kinderen en militairen
Ook hebben niet de regeringstroepen maar de rebellen als sluipschutters op burgers geschoten. De rebellen begaan oorlogsmisdaden en schenden de Conventies van Genève. Ook houden ze zich bezig met ontvoeringen, onthoofdingen en plegen van aanslagen op burgerdoelen. Jonge Syrische kinderen worden ontvoerd, verkracht en als kindsoldaten geronseld om onder dwang tegen het regime van Assad te vechten. De Belgische krant De Morgen bevestigt dat kinderen door de rebellen gemarteld, beschoten, verkracht en uitgehuwelijkt worden. Volgens het rapport 'Kinderen onder vuur' van de kinderrechtenorganisatie Save the Children zijn ongeveer twee miljoen kinderen door de oorlog ontheemd of geïsoleerd geraakt en verstoten van onderwijs en essentiële zorg. Ze leven in parken, grotten en schuren en worden soms misbruikt en afgebeuld door de rebellen. Een groeiend aantal kinderen worden als kindsoldaat geronseld en ook ingezet als dragers van uitrusting of bagage, als verkenners of als menselijk schild. "In deze oorlog zijn vrouwen en kinderen de grootste slachtoffers,"concludeert Justin Forsyth van Save the Children. De kinderrechtenorganisatie beschuldigt ook de regeringssoldaten van het ronselen van kinderen, hoewel het moeilijk te bewezen is. (5) Voordat u de onderstaande foto van een kindsoldaat ziet, moet u goed beseffen dat deze foto door de westerse media NERGENS vertoond wordt. 


Een achtjarige Syrische 'rebel.' Is het normaal dat een
kleine jongen een geweer draagt en een sigaret rookt!?
De rebellen verwoesten ook christelijke heiligdommen. Ze vallen ook de heiligdommen van Syrische minderheden (Alawieten, Druzen) aan. Dat hebben de westerse media ons daarover helemaal niets verteld!


Een rebel toont het kruis apetrots. De rebellen zijn
anti-christelijk!! De media laten deze foto nooit zien!
Iemand schreef:"Als rebellen werkelijk helden willen zijn, konden ze als zovele andere opposanten samenwerken aan hervormingen en vrije verkiezingen in Syrië." Maar dat is niet het geval. Het Vrije Syrische Leger, het Al-Nusra front en andere terreurgroeperingen hebben niet het pad van de nationale dialoog verkozen, maar bewandelen deze van terreur, dood en angst. De overkoepelende Nationale Syrische Oppositie en alle rebellengroepen bekommeren zich helemaal niet om het welzijn van het Syrische volk. Hoewel ze ideologische meningsverschillen hebben, hebben ze wel hun gezamenlijke doel: de verdrijving van Syrische president Bashar al-Assad. Het enige wat hen echt interesseert, is macht en heilige oorlog. Onlangs hebben de rebellen Saringas ingezet om burgers en militairen te doden. Daarna geven ze het Syrische regime de schuld van de Sarin-aanval. De internationale media vertellen ons sprookjes dat de rebellen vrijheidsstrijders zijn. Maar er bestaat niet één bevrijdingsleger in Syrië. Het zogenaamde bevrijdingsleger is onderling verdeeld in verschillende rebellengroepen. De meeste rebellengroepen zijn gelieerd aan al-Qaeda. Het grootste gedeelte van het "bevrijdingsleger" bestaat uit buitenlandse jihadisten.

Buitenlandse jihadisten

Jihadisten komen uit de hele wereld om tegen het regime van Syrische president Bashar al-Assad te vechten. De meesten komen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Zij strijden met duizenden een jihad tegen de Syrische regering ÈN het Syrische volk! Ze bekommeren zich helemaal niet om het welzijn van het Syrische volk. Hun jihad heeft totaal niks te maken met vrijheid, burgerrechten en democratie. Absoluut niet! Ook honderden Europeanen zoals de Nederlanders strijden samen met de rebellen en terroristen van het FSA en het Al-Nusra front. Het maakt heel duidelijk dat het hier NIET gaat om 'een vreedzame revolutie door het Syrische volk'!! Uit gepubliceerde gegevens van de onafhankelijke media- en onderzoekswerkgroep Syrië en de Nederlandse reportage van eenvandaag blijkt dat de westerse jihadisten in Syrië actief zijn. Voor westerse politici en gerechtelijke instanties is het onvoldoende om acties te ondernemen tegen potentiële jihadisten en vooral ronselaars. Politie en justitie beschikken niet over voldoende middelen om werving van jihadisten aan te pakken. In elk geval konden strijders en ronselaars aan de mazen van het net van de westerse inlichtingendiensten ontsnappen. De mediawerkgroep meldt dat jihadisten uit meer dan veertig landen vandaag actief zijn in Syrië. Hieronder enkele foto's van buitenlandse jihadisten:


De Belgische Jihadist Ayachi Abdel Rahman. Zoon van
een beruchte Brusselse sjeik. Ayachi was door een 
Belgische rechtbank bij verstek tot 8 jaar cel veroordeeld
wegens terroristische activiteiten. Abdel Rahman wist uit
een Belgische gevangenis te ontsnappen. Nu is hij in Syrië.
Jihadist uit Australië
Jihadist uit China
Jihadisten uit Noorwegen
En een videoclip was op You Tube vertoond waarop staat te zien dat Nederlandssprekende jihadstrijders actief zijn in Syrië. 
De Europese Jihadisten zijn voornamelijk Marrokkaanse en Turkse jongeren, maar ook autochtone jongeren die tot de islam zijn bekeerd. De meeste jongeren zijn gehersenspoeld door misdadige en gewetenloze ronselaars. Het is bekend dat Saoedi-Arabië de werving van buitenlandse jongeren voor de jihad heeft gefinancieerd. Het is bekend dat paspoorten van Belgische en Nederlandse jihadisten afgepakt zijn, zodat de jongelui geen kans zien om naar huis terug te keren! De meeste buitenlandse jihadisten zijn jong en onervaren en kunnen trauma's oplopen. Velen zullen niet levend naar huis terugkeren als ze in de strijd gesneuveld zijn. Anderen die de oorlog in Syrië overleven en naar huis terugkeren, zijn geestelijk verminkt en worden potentiële terroristen. Daardoor lopen ze enorme psychische schade op. Als ze eenmaal in Nederland en andere Europese landen teruggekeerd zijn, zullen ze wandelende tijdbommen zijn. De kans is zéér groot dat de teruggekeerde jihadisten bloedige aanslagen in Nederland en andere Europese landen zullen gaan plegen. Ook zouden ze eventueel gruwelijke daden begaan zoals het verminken van lijken en het opeten van menselijke organen!! Daarom moeten we de keiharde werkelijkheid onder eigen ogen zien.  

Wie heeft er belang bij het destabiliseren van Syrië? 

Sommigen vinden het onbegrijpelijk waarom het Westen de rebellengroepen die gruwelijke misdaden hebben begaan, financieel en logistiek steunen. Ook de Golfstaten steunen de rebellengroepen openlijk en sturen zelfs wapens. Zelfs Turkije en de NAVO kiezen de kant van de Syrische oppositie en willen de rebellengroepen bewapenen. De westerse angst dat de wapens in handen van al-Qaeda zouden vallen, is eigenlijk een voorwendsel. Er zijn ook verdenkingen gerezen dat de westerse landen baat hebben bij het destabiliseren van Syrië. Inderdaad zijn er duistere machten in het spel die de bevolking in het Midden-Oosten en elders in kleine confessionele groepen willen verdelen om hen tegen elkaar te laten vechten en zo nieuwe machtsverhoudingen te creëeren en een "Nieuwe Wereldorde" te kunnen vestigen. De mediawerkgroep Syrië heeft de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië en enkele landen ervan beschuldigd Syrië te willen destabiliseren. De beschuldiging is wel gegrond. Eerder heeft het Westen het voormalige Joegoslavië, Irak, Egypte en Libië gedestabiliseerd. Volgens het plan had Syrië samen met Libië moeten "bevrijd" worden. Maar dat is tot nu toe niet gelukt, want Rusland en China hebben de VN-Resoluties inzake Syrië met hun veto getorpedeerd. Volgens de mediawerkgroep is de mogelijkheid die er voor het Westen nog overblijft om het land te ontwrichten, steeds dodelijker aanslagen plegen. De rebellen knappen het vuile werk op voor de westerse mogendheden.

Buitenlandse jihadisten doen het vuile werk voor het
Westen en de Golfstaten
Waarom is Syrië zo pas interessant geworden voor het Westen, is een goede vraag. Syrië heeft geen schulden, zoals Libië onder Khadaffi geen schulden kent. Ook is Syrië geen vazalstaat van het kapitalistische Westen. Het voorziet zelf van zijn eigen levensmiddelen, terwijl het Westen blijkbaar niet in staat is om zijn eigen problemen op te lossen. (4) Van oudsher is Syrië een lekenstaat met een traditie van vreedzaam samenleven tussen verschillende geloofsgemeenschappen. Het herbergt achtien godsdiensten. Oorspronkelijk was Syrië een christelijk land. Tegenwoordig leven de Syrische christenen als de minderheid in dat land. De familiale structuur van de Syrische samenleving blijkt veel gezonder dan in de westerse democratie die het familieleven verder ondermijnt. (4) In het Westen staat het gezin op losse schroeven, terwijl deze in Syrië als de hoeksteen van de samenleving nog steeds gezien wordt! Onderwijs en ziekenzorg zijn in Syrië gratis. In Libië was de ziekenzorg onder Khadaffi ook gratis. Bovendien is Syrië het enige land in de regio dat de stroom vluchtelingen uit Irak heeft opgevangen. De Irakese vluchtelingen zijn christenen die op de vlucht sloegen voor het sektarische geweld in Irak. Sinds de Amerikaanse inval van 2003 is Irak nagenoeg gedestabiliseerd. Dankzij de Amerikanen valt Irak ten prooi aan sektarische geweld, wetteloosheid, anarchie en machtsstrijd tussen diverse bevolkingsgroepen. Nu dreigt Syrië het volgende doelwit van de agressieve Amerikaanse politiek te worden! Opvallend heeft de linkse NOS een reportage gemaakt in Syrië over het samenleven tussen Syriërs met hun verschillende religieuze achtergronden. In Syrië geldt de strook met steden en dorpen aan de Middellandse Zee als bolwerk van Assad. In de meeste plaatsen daar is helemaal geen sprake van oppositie. In de Syrische havenstad Tartous lijkt de burgeroorlog heel ver weg. Interessant wordt de NOS-reportage als we op de onderstaande video zien hoe in Syrië een christenmeisje met een moslima kon vreedzaam samenleven.


Ondanks de boute bewering van de NOS dat Assad zijn eigen volk onderdrukt, is de reportage vrij zeldzaam. Nog een belangrijk feit dat de NOS-reportage ons (onbewust) laat zien dat de meerderheid van het Syrische volk nog steeds achter president Assad staat. Echter hebben het Westen, Saoedi-Arabië en Qatar belang bij het destabiliseren van Syrië. Waarom die genoemde landen de vreedzame Syrische samenleving willen ontwrichten, hebben ze een aantal duistere redenen.

De vier duistere redenen zijn genoemd: 1. Men wil Iran verzwakken en isoleren door de economische, politieke en militaire banden tussen Syrië en Iran te verbreken. Iran is een bondgenoot van het Syrische regime. 2. Men heeft het schoolvoorbeeld van Turkije waar men goede handelsbetrekkingen kon aanknopen met de Moslim Broeders (AKP van Recep Tayyip Erdogan is de Turkse versie daarvan). We zien ook die banden tussen het Westen (de Verenigde Staten en de Europese Unie) en Moslim Broederschappen in Tunesië, Libië en Egypte. Dus dit heeft totaal NIETS te maken met vrijheid, burgerrechten en democratie naar westers model!!! Westerse politici weten maar heel goed dat de zogenaamde Arabische Lente helemaal niet leidt tot echte democratie voor de Arabische volken. De oude regimes zijn gewoon vervangen door nieuwe maar radicaal-islamitische regimes. 3. In 2011 werd een enorme gasbubbel voor de Syrische kust ontdekt. De ware inzet van het Syrische conflict is de gasvoorraad. In het Westen is naast olie een zeer grote vraag naar gas. Daarom wil men gasvoorraden voor de Syrische kust ontginnen alsmede energieleidingen die vanuit Irak komen, laten doorlopen tot een Syrische havenstad om zo het Westen tegemoet te komen aan de energievraag. De westerse (NAVO) steun aan de Syrische 'revolutie' heeft volgens de Italiaanse intellectueel Manlio Dinucci slechts één doel: Het Syrische regime destabiliseren en ten val brengen om alzo controle te krijgen over de pas ontdekte gasvoorraden in het land alsmede over de gastoevoer uit Iran en Irak naar een terminal aan de Syrische kust. (6) Nu begint u te begrijpen dat de Amerikaanse inval van 2003 in Irak totaal niets te maken heeft met vrijheid voor het Irakese volk. Daarom is Syrië nu de nieuwe inzet van het Westen. 4. De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan droomt van het herstel van het oude teloorgegane Ottomaanse Rijk. Van de zestiende eeuw tot de Eerste Wereldoorlog was Syrië een deel van het Ottomaanse Rijk. Daarom aast Turkije ook op Syrië.

Nu willen het Westen en de Golfstaten Syrië kapotmaken door een 'revolutie' te ontketenen. Al eeuwenlang voeren diverse volken oorlogen om natuurlijke rijkdommen. Goud was de voornaamste spil van de oorlog. Nu is olie, ook wel het zwarte goud genoemd, de spil van de oorlog geworden. Hebzucht kent geen grenzen. Daarom moet Syrië gedestabiliseerd worden. Men is ook bereid mensenlevens op te offeren voor het doel. Het doel heiligt alle middelen. Het ziet er naar uit dat het Westen ook bereid is de Syrische minderheden - Alawieten waartoe de Syrische president toebehoort, christenen, Druzen, Koerden - op te offeren. Is het u niet opgevallen dat westerse politici en media de bloedige christenvervolgingen in islamitische landen en de wreedheden van de rebellen jegens de Syrische minderheden volkomen negeren en geen woord erover gerept hebben!? Als het regime van Assad valt, zal er een enorme slachting onder de minderheden door de islamitische, voornamelijk soennistische rebellen aangericht worden. Vanuit Turkije worden de Syrische rebellen massaal bewapend door het Westen en de Golfstaten. Volgens de Britse krant The Daily Star zouden er momenteel zelfs agenten van de Britse geheime dienst, de SAS, actief zijn in Syrië. De CIA runt een propagandacentrum in Istanboel. Leden van groeperingen die tot voor kort door de Verenigde Staten als 'terroristisch' werden bestempeld, krijgen nu zonder problemen valse paspoorten van de CIA. (7) Leden van westerse inlichtingendiensten trainen rebellen. De Belgische krant De Morgen meldt dat de Amerikaanse officieren meer dan 300 rebellen hebben getraind. Dat heeft een hooggeplaatste commandant van de opstandelingen verteld. De rebellen leerden volgens de anonieme bron antitankwapens en luchtdoelgeschut te hanteren. Officieel leveren de Verenigde Staten momenteel alleen medische hulp en voedsel aan de rebellen, maar volgens diverse berichten leiden de Amerikanen in buurland Libanon rebellen op die het regime van Bashar al-Assad ten val moeten brengen. De Britse krant The Guardian en het Duitse blad Der Spiegel bevestigen soortgelijke berichten. (8) 


Saoedi-Arabië stuurt salafistische strijders, Qatar Moslim Broeders en andere landen zorgen voor buitenlandse huurlingen en al-Qaedastrijders. De NAVO mengt zich steeds meer in het conflict. Een klein incident aan de Syrisch-Turkse grens wordt door het Atlantische bondgenootschap meteen aangegrepen om NAVO-lid Turkije militair te steunen tegen de vermeende 'Syrische agressie', zoals Nederland Patriotbatterijen aan Turkije levert. Bomaanslagen in de Turkse stad aan de Syrische grens zijn in werkelijkheid een inside job om een militaire interventie uit te lokken. Dit alles om een jihad te gaan uitvechten tegen een land dat veilig en stabiel was totdat er een machtswissel tegen de wil van het Syrische volk ontstaat.

Niet alleen westerse regeringen en de dictatoriale regimes van Saoedi-Arabië en Qatar maar ook de multinationals hebben er baat bij het destabiliseren van Syrië. Ze hebben slechts één doel: alles overhoop halen in Syrië en Syrië 'bevrijden' van 'bloeddorstige dictator' Bashar al-Assad. Maar...DE WAARHEID IS WEL EVEN ANDERS! Het is verschrikkelijk hypocriet van het Westen, Turkije en de Arabische Golfstaten dat zij zich 'Vrienden van Syrië' noemen. Bent u soms vergeten dat Saoedi-Arabië, waar de 'theocratie' (niet te verwarren met de Bijbelse theocratie) de boventoon voert, helemaal niet democratisch is, maar dictatoriaal geregeerd is!? Het is zeker dat westerse landen en de Golfstaten helemaal niet geinteresseerd zijn in het lot van het Syrische volk. Het enige wat hen echt interesseert, is de Syrische gasvoorraad. Onder mom van 'democratie' en 'solidariteit met het Syrische volk' willen al die machten de Syrische regering omver werpen. Of er een pro-westese regime geinstalleerd zou worden, valt ernstig te betwijfelen. Eén ding is zeker: na de val van Assad komt er géén democratie in Syrië! Toen het bleek dat de meerderheid van het Syrische volk achter president Assad stond, besloten het Westen en zijn bondgenoten de tactiek van 'verschroeide aarde' toe te passen: verregaande sancties, doodseskaders (sluipschutters, rebellen), bloedbaden (Houla) en het vernietigen van infrastructuur en samenleving, het tegen elkaar opzetten van verschillende bevolkingsgroepen (Soennieten tegen Alawieten). Onder de naam "Vrije Syrische Leger" (FSA) krijgen de rebellen zware oorlogswapens en miljoenen dollars steun om de wettige regering omver te werpen. (7) En natuurlijk niet te vergeten: de propaganda op volle toeren draaien en een lastercampagne tegen Bashar al-Assad op touw zetten.  

De media schotelen ons de wreedheden van dictator Assad dagelijks voor. We worden allemaal gehersenspoeld. Toch moeten we kritische vragen stellen, die volgens de "politiek correcte" en gemanipuleerde nieuwsberichten van Al Jazeera en consorten 'ongepast' en 'onfatsoenlijk' zijn. Misschien vindt politiek Den Haag uw kritische vragen ook zeer ongepast en niet politiek correct. Waarom mag Syrië zijn eigen hervormingen niet doorvoeren met een president die de steun van de meerderheid van het Syrische volk krijgt? Moet Amerika de Syrische president leren hoe respectvol met betogers omgegaan moet worden!? Moet Turkije komen lesgeven hoe de persvrijheid gerespecteerd wordt, terwijl in dat land de pers gemuilkorfd wordt!? Moet Saoedi-Arabië die als een van de grootste dictaturen en corrupte landen bekend staat, lessen komen geven over vrijheid en democratie!? Zeer terecht schreef een journalist van de mediawerkgroep Syrië:"Toen aan de Amerikaan Webster Griffin Tarpley op de genoemde persconferentie door een van de aanwezige TV-stations nog even gevraagd werd wat hij wil zeggen aan de internationale pers, antwoordde hij:'Stop met liegen en kom hier kijken!' Daarbij noemde hij een hele reeks TV-stations: Al Jazeera, de internationale woordvoerder van de 'Nieuwe WereldOrde' in Qatar, Al Arabija die opereert vanuit Saoedi-Arabië, de verschrikkelijkste theocratie in de Arabische wereld, Ahurria, uit de as van Irak geboren en verbonden met de VS, CNN, de veteraan van de Golfoorlog, BBC, France 24...die als papegaaien elkaar napraten." (4)  Zelfs de Nederlandse media praten als papegaaien na. De media verdraaien gebeurtenissen en weergeven gekleurd.

De duistere machten achter de schermen

De mediawerkgroep Syrië beweert dat de Verenigde Staten en Israël, gesteund door de Europese Unie en de Arabische Liga, vastbesloten zijn om Syrië te ontwrichten en een pro-Amerikaans en pro-Israëlisch regime te installeren. Van de bewering klopt er helemaal niet. Zoals de Israëliër David Haivri al zei, vormt het Midden-Oosten beleid van de Verenigde Staten een zéér ernstige bedreiging voor Israël. Het Amerikaanse (en Europese) beleid ten aanzien van Israël kan noodlottig zijn voor de Joodse Staat!! Niet Israël, maar het Amerikaanse en Europese beleid is een bedreiging voor de wereldvrede!! Omdat de journalisten van de mediawerkgroep Syrië geen geestelijke inzicht hebben en de Bijbelse profetieën niet kennen, kan hun bewering niet ondersteund worden. Ze vergeten echter dat de door het Westen gesteunde Moslim Broederschap gezworen heeft de Joodse Staat te vernietigen. Zowel het Westen als de Golfstaten zijn niet bepaald vrienden van Israël. We moeten ook niet vergeten dat Israël ook enorme gasvoorraden heeft in de Middellandse Zee. Het wekt uiteraard afgunst en begeerte van de Arabische buurlanden en hun westerse bondgenoten. Een woordvoerder van de rebellengroepen laat weten dat als het Syrische regime valt, zal Israël het volgende doel van de jihad zijn. De Bijbel bevestigt de uitspraak van de woordvoerder. Volgens de Bijbelse profetieën zullen de islamitische buurlanden Israël aanvallen. Miljoenen jihadstrijders zullen op de been gebracht worden en trekken ten strijde tegen Israël. De huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten draaien allemaal om Israël. Wijlen Bijbelleraar Derek Prince zegt heel duidelijk:"We kunnen de Bijbel niet ten volle begrijpen als we niet iets afweten van Israël. Wie verward is over Israël, is verward over de Bijbel!" 

Achter de gebeurtenissen in het Midden-Oosten schuilen de boze duistere machten. Zij zijn de echte en onzichtbare wereldbeheersers waarover de apostel Paulus schreef (Efeziërs 6:12). In de Statenvertaling worden ze geweldhebbers der wereld genoemd. In elk werelddeel en land is er een geestelijke vorst. De geestelijke vorst opereert onzichtbaar achter de zichtbare wereldmachten en regeringen. In Daniël 10:13 lezen we dat de vorst van Perzië de Engel des Heren 21 dagen lang heeft tegengehouden. Het gaat niet om een gewone en menselijke vorst die over het toenmalige Perzië regeerde. De vorst van Perzië is in werkelijkheid een demonische geest van hoge rang. De duistere machten zitten uiteraard achter het Syrische conflict en gebruiken de Amerikaanse, Britse en Franse (en ook Nederlandse) regeringen, de Ottomanist Erdogan, de Arabische oliesjeiks en de rebellen om Syrië alles overhoop te halen en een nieuw dictatoriaal en op sharia geschoeide islamitische staat te vestigen. Libië, Tunesië en Egypte waren reeds gevallen en worden nu geregeerd door de Moslim Broederschap. Als Syrië valt, komt Jordanië aan de beurt. In Jordanië roert de Moslim Broederschap zich ook. Westerse politici realiseren zich helemaal niet dat hun gedragingen en beslissingen beïnvloed zijn door de boze machten. En de media staan niet in dienst van de Nieuwe WereldOrde, zoals de complottheoretici suggereren. Integendeel, zowel de media als de Nieuwe WereldOrde staan in werkelijkheid in dienst van de boze machten, zonder dat zij echt beseffen. Maar wat is het echte doel van de demonische machten? Israël uiteraard! De demonische machten haten Israël hartgrondig!! Dezelfde machten die achter de Holocaust zaten, zijn vastbesloten Israël te vernietigen. Israël is de echte inzet van de demonische machten.

Zoals columnist Bart Repko al eens opmerkte, verschuilt de 'vorst van Perzië' zich achter de islam. Wie vertrouwd is met de Bijbel, wéét ook dat de strijd in Syrië veel te maken heeft met de strijd tussen de God van Israël en de god van de islam. Achter de zichtbare oorlog woedt er nog een geestelijke oorlog van een veel grotere omvang in de hemelse gewesten! Bid voor het Syrische volk, vooral voor de Syrische minderheden. Bid ook voor onze regeringen, opdat ze echt ophouden met liegen en steun verlenen aan misdadige en nietsontziende rebellengroepen. Wat er nu in Syrië gebeurt, voorzegt de Bijbel de ondergang van Syrië en de verwoesting van Damascus. Schrik maar niet als een tekst uit de Bijbel geciteerd wordt wat er met Damascus gaat gebeuren. 

"Ziet, Damaskus zal weggenomen worden, dat zij geen stad meer zij, maar zij zal een vervallen puinhoop zijn." Jesaja 17:1 (Statenvertaling)

In de hele geschiedenis is Damascus nog nooit verwoest en met de grond gelijk gemaakt, hoewel deze meermalen is veroverd en herbouwd. Dat Damascus met de grond gelijk gemaakt zou worden, zal in de nabije toekomst gebeuren. Alles wat God zegt, komt altijd uit. Maar omdat Syrië van oudsher een vijand van Israël is, is de anti-Israël politiek president Bashar al-Assad noodlottig. Het is ook zijn grote fout om zich in te laten met de terroristische beweging Hezobollah en het Iraanse regime, die ook gezworen vijanden zijn van Israël. De Bijbelse profetie die de verwoesting van Damascus voorzegt, heeft te maken met het oordeel over Syrië. Maar...de Bijbel voorzegt ook de verwoesting van de Verenigde Staten, de Europese Unie en de islamitische buurlanden. Over het Westen die de moslimradicalen en Jodenhaters aan de macht hebben geholpen, zal God bijzonder zwaar oordelen. Want het Westen heeft een valkuil voor Israël, Syrië en andere landen gegraven en zal erin vallen. Hou er rekening mee! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.  


                                                                                                  Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) TT-Canvas, NOS-TT: Verontwaardiging over kannibaal Syrië. 14-05-2013
(2) Israel National News:
(3) The Washington Post:
(4) Argusoog, Mediawerkgroep Syrië: Een exclusieve reportage.
(5) De Morgen:"Kinderen worden gemarteld, verkracht en uitgehuwelijkt in Syrische 
      burgeroorlog." 13-03-2013
(6) Mediawerkgroep Syrië: De ware inzet van het Syrische conflict: een mega-gasterminal.
(7) Mediawerkgroep Syrië: Wat is er aan de hand in Syrië?
(8) De Morgen:"VS trainden al honderden Syrische rebellen." 15-03-2013

Geen opmerkingen: