dinsdag 30 april 2013

De troonswisseling geheel belicht. Deel 2Saluutschoten van de marine

Vanmorgen heeft het marineschip de Evertsen 101 saluutschoten afgevuurd als groet aan koningin Beatrix en prins Willem-Alexander. Bij de marine staan 100 saluutschoten voor "heel veel". Het extra schot is om de "onbegrensheid van het eerbetoon" aan te geven. Het afschieten duurde van 9.00 tot 09.08 uur. (1)In een van de hulzen die bij het saluut waren gebruikt, is een tekst gegraveerd. Die huls wordt later aan de nieuwe koning aangeboden. Het fregat doet vanavond mee aan de Koningsvaart op het IJ. De naam van het fregat wordt ook gewijzigd. Het schip heet dan niet langer de Harer Majesteits Evertsen, maar Zijner Majesteits Evertsen. (1)

Akte van Abdicatie ondergetekend: koningin Beatrix na 33 jaar afgetreden

 In de Mozeszaal van het Paleis op de Dam heeft koningin Beatrix vanmorgen om 10.07 uur de Akte van Abdicatie ondergetekend, waarmee Willem-Alexander automatisch koning der Nederlanden is geworden. Koningin Beatrix is officieel afgetreden en geen koningin meer die nu prinses is. Met de ondertekening van de akte heeft Nederland voor het eerst in 123 jaar weer een koning. De laatste mannelijke Oranje die het land regeerde, was koning Willem III, de vader van Wilhelmina. Hij overleed in 1890. Na de korte toespraak waarin Beatrix aankondigde dat ze het koningschap overdraagt aan haar zoon, werd de akte eerst in zijn geheel voorgelezen door de directeur van het Kabinet der Koningin. Nadat Beatrix de akte had ondertekend, volgden de overigen aanwezigen: de nieuwe koning, koningin Máxima, premier Rutte en de overige leden van het kabinet. Ook de beide voorzitters van de Eerste en Tweede Kamers, afgevaardigden uit het Caribische deel van Nederland en de commissaris van de koning in Noord-Holland hadden hun handtekening gezet. (2)
Nadat de akte van Abdicatie werd ondergetekend, is prins Willem-Alexander meteen koning en zijn dochter prinses Amalia troonopvolgster. Prinses Amalia krijgt dan de titel 'Prinses van Oranje.' Bij de plechtigheid in het paleis zijn naast leden van de koninklijke familie 31 getuigen. (3) Vlak voor de ondertekening van de akte was er een glimlach bij de koningin, toen er luid gejuich te horen was van de menigte op de Dam. Na de ceremonie pakte Beatrix, inmiddels prinses, even de hand van haar zoon vast. Voor het eerst in de geschiedenis was het ondertekenen van de akte ook meteen te zien voor het publiek. De ceremonie werd rechtstreeks uitgezonden op de televisie en buiten het Paleis keken de duizenden mensen op de Dam op grote schermen mee. (2) Op het Paleis op de Dam werd na de ondertekening van de akte van Abdicatie de koninklijke standaard van koning Willem-Alexander gehesen. Deze wijkt in details af van die van koningin Beatrix. In plaats van rozet wordt er op 30 april een strik op het afgebeelde grootlint van de Militaire Willems-Orde gevoerd. De vier jachthoorns krijgen een iets ander strikje. De kwastjes aan de hoorns hangen beide naar beneden. De Koninklijke Standaardvlag wordt vanaf 30 april aangepast.

 Direct na de Abdicatie van Beatrix legde de nieuwe koning de knoopsgatversiering van de Orde van de Nederlandse Leeuw af.

Integrale tekst van de Akte van Abdicatie


 
 
Beatrix heeft afstand van de troon gedaan door de Akte van Abdicatie te ondertekenen. Daarmee werd ze opgevolgd door koning Willem-Alexander. De volledige tekst van de Akte van Abdicatie, zoals verspreid door de Rijksvoorlichtingsdienst, luidt:

"Heden, dertig april MMXII om tien uur in de ochtend, heb ik,

BEATRIX
  Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz., in aanwezigheid van mijn oudste zoon, de Prins van Oranje, en zijn echtgenote, in het Koninklijk Paleis te Amsterdam bijeengeroepen de voorzitters van de beide Kamers der Staten-Generaal, de ministers van het Koninkrijk, de vice-president van de Raad van State van het Koninkrijk, de leden van de deputaties uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland, de burgemeester van Amsterdam en de directeur van het Kabinet der Koningin, om in hun tegenwoordigheid met een plechtige verklaring uitvoering te geven aan het door mij op achtentwintig januari jongstleden meegedeelde voornemen afstand te doen van het koningschap.

Ik verklaar dat ik thans afstand doe van het koningschap van het Koninkrijk der Nederlanden, welk koningschap van dit moment af overgaat op mijn oudste zoon en opvolger,

WILLEM-ALEXANDER

Prins van Oranje, overeenkomstig de bepalingen van het Statuut en de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Deze verklaring, met mijn handtekening bekrachtigd en ondertekend door mijn oudste zoon en zijn echtgenote, alsmede door alle autoriteiten thans door mij bijeengeroepen en hier aanwezig, zal in het archief van het Kabinet van de Koning worden bewaard, nadat deze van het Grootzegel van het Koninkrijk is voorzien.

Authentieke afschriften zullen worden gezonden aan de beide Kamers der Staten-Generaal, aan de Raad van State van het Koninkrijk en aan de Staten van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten."

Nieuwe koning toegejuicht bij balkonscène

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zich met de traditionele balkonscène aan het volk getoond. De twee werden uitbundig toegejuicht door de duizenden toeschouwers die bijeen waren gekomen op de Dam. Beatrix stelde het koningspaar voor en even later verschenen ook de drie prinsesjes op het paleisbalkon. Beatrix dirigeerde het gezelschap:"Even wuiven met z'n allen." Moeder en zoon gaven elkaar daarna twee kussen. (4)
Koning Willem-Alexander sloot af met de woorden:"Lieve moeder, vandaag heeft u afstand gedaan van het koningschap. 33 jaar bewogen en bevlogen jaren, waar wij u intens dankbaar voor zijn." (4)

Premier Mark Rutte:"Abdicatie een heel bijzonder moment"

De Nederlandse premier Mark Rutte heeft het moment van de Abdicatie van koningin Beatrix als een 'heel bijzonder moment' ervaren. Hij herinnerde zich hoe hij als jongen van 13 de abdicatie van koningin Juliana op de TV zag. "Om nu zelf daar te zijn met alle andere getuigen en ook de emotie te voelen bij de nieuwe koning en de koningin, dat is toch heel bijzonder,"zei Rutte tegen NOS-presentator Rob Trip. De meeste indruk dat op hem maakte, was het moment dat koningin Beatrix haar handtekening onder de Akte van Abdicatie zette, het moment dat koningin Beatrix prinses Beatrix werd. "Als je weet met hoeveel intensiteit, met hoeveel inzet en liefde voor Nederland zij dit de afgelopen 33 jaar heeft gedaan, dan is dat toch een heel bijzonder moment als die handtekening ook echt daar staat,"aldus de premier. "Het is ook heel persoonlijk en dat merkte je ook tussen moeder en zoon. Ze hebben natuurlijk in de afgelopen jaren heel veel samen gesproken en Willem-Alexander is natuurlijk fantastisch voorbereid op het koningschap en toch, op dat moment is het niet alleen een staatsrechtelijk moment maar ook een heel persoonlijk moment in de familie. Het bedrijf, de functie en al de emoties die daarbij horen, worden overgedragen." (5)

Emoties toeschouwers

De entree van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix op het balkon van het Paleis op de Dam heeft onder de duizenden toeschouwers de nodige emoties losgemaakt. "Ik denk aan prins Claus,"zei een toeschouwer. "Erg he?,"reageerde een huilende dame in het publiek tegenover de camera van de NOS. "Ik denk ook aan mensen die er niet meer bij kunnen zijn, ook aan prins Claus." Een andere geëmotioneerde mevrouw noemde Beatrix een 'moeder van het volk'. "Je bent je koningin kwijt, maar je krijgt er ook wat nieuws voor terug. Het is een prachtplaatje. Ik ben echt ontroerd." (6) Ook bij jonge mensen die op de Dam aanwezig waren, waren de emoties duidelijk zichtbaar.


Een 42-jarige Amsterdammer, Hayo genaamd, was speciaal voor de troonswisseling naar de Dam gekomen, maar had niet verwacht zo ontroerd te raken. "Afscheid nemen doet toch een beetje pijn. Ik zal de warmte van Beatrix missen." Ook voor Marleen uit Barendrecht kwamen de tranen onverwacht. "Het kwam doordat ik Beatrix zag huilen. Maar eerlijk gezegd maakte haar toespraak in januari ook al wel wat emoties bij me los." (6) De koninklijke familie werd luid toegejuicht door de duizenden toeschouwers op de Dam. Prinses Beatrix toonde haar emoties en was zichtbaar bewogen. Het publiek zwaaide uit alle macht terug naar de koninklijke familie. Uit volle borst werd gezongen. (6) 

Arrestatie twee anti-monarchisten

Een ongelukkig incident deed op de Dam zich voor, kort na de abdicatie van koningin Beatrix. De politie heeft twee anti-monarchisten die zich republikeinen noemen, gearresteerd en van de Dam afgevoerd. De arrestanten waren Hans Maessen, de campagneleider van het Nieuw Republikeins Genootschap, en de activistische studente Joanna. Ze hadden gweigerd weg te gaan van een plek waar niet mag worden gedemonstreerd. Maessen hield op de Dam een protestbord omhoog en kreeg van agenten opdracht om dat elders te doen. Dat weigerde hij. Joanna was nog bezig om een tekst op haar protestbord te schrijven. Toen ze zag dat Maessen werd afgevoerd, hield ze haar bord ook omhoog, waarna ze ook werd afgevoerd door de agenten. De twee anti-monarchisten werden met een politieauto van het politie-hoofdbureau naar het Waterlooplein gebracht. Daar mogen republikeinse betogers protesteren tegen de monarchie. Op zes plaatsen in de hoofdstad mag er worden gedemonstreerd: het Waterlooplein, het Spui, het Frederiksplein, het Frederiksplantsoen en twee plaatsen bij de route van de Koningsvaart. (7)


Merkwaardig genoeg zei de politie later dat twee republikeinen vanochtend ten onrechte op de Dam waren opgepakt. Volgens een woordvoerder van de politie was dat een 'inschattingsfout'. Later heeft de politie excuses aangeboden. (7) Maar de politie hoeft geen excuses aan te bieden voor een zogenaamde 'inschattingsfout'. De actievoerder Maessen vindt van niet dat de politie excuses zou moeten aanbieden. De tijd zal leren dat de arrestatie van twee antimonarchisten wel terecht is.

                                                       Het artikel is bijgewerkt.

                                                                                                        Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                             
                                                                                                   Paul Parker
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger en de genoemde nieuwsbronnen. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.    

Bronnen en referenties:

(1) NOS-TT: 101 saluutschoten van de marine. 30-04-2013
(2) NOS: Koningin Beatrix afgetreden. 30-04-2013
(3) Refdag: Koningin Beatrix doet na 33 jaar afstand van de troon. 30-04-2013
(4) NOS-TT: Koning toegejuicht bij balkonscène. 30-04-2013
(5) NOS: Rutte: abdicatie heel bijzonder. 30-04-2013
(6) De Stem: Tranen tijdens balkonscène. 30-04-2013
(7) NOS: Excuses politie na aanhoudingen. 30-04-2013

2 opmerkingen:

Erik van den Muijzenberg zei

In het artikel staat: "De politie heeft twee anti-monarchisten die zich republikeinen noemen, gearresteerd en van de Dam afgevoerd. De arrestanten waren Hans Maessen, de campagneleider van het Nieuw Republikeins Genootschap, en de activistische studente Joanna. Ze hadden gweigerd weg te gaan van een plek waar niet mag worden gedemonstreerd. Maessen hield op de Dam een protestbord omhoog en kreeg van agenten opdracht om dat elders te doen. Dat weigerde hij. Joanna was nog bezig om een tekst op haar protestbord te schrijven. Toen ze zag dat Maessen werd afgevoerd, hield ze haar bord ook omhoog, waarna ze ook werd afgevoerd door de agenten. De twee anti-monarchisten werden met een politieauto van het politie-hoofdbureau naar het Waterlooplein gebracht."

Dit is echter grotendeels onjuist. Hans Maessen en Joanna bevonden zich op de Dam. Demonstreren was daar toegestaan. Alleen samenscholingen waren verboden. In de praktijk wordt de grens bij drie personen gelegd. Maessen en Joanna waren met z'n tweeën. Niets aan de hand dus.

Maessen werd verzocht om zijn legitimatie, en heeft die verstrekt. Joanna eveneens. Nadat de politie de legitimatiebewijzen geruime tijd had vastgehouden werd Maessen en Joanna meegedeeld dat ze moesten meekomen. Op hun vraag naar het waarom werd niet gereageerd. Pas terwijl Joanna samen met Maessen door de politie werd afgevoerd stak ze haar bord omhoog.

Beiden werden naar een politiebusje gebracht, overgeladen in een ander busje en na een lange zwerftocht door Amsterdam naar het Hoofdbureau van Politie gereden. Daar werden ze ieder apart opgesloten in een cel. Na enige tijd werden ze weer vrijgelaten. Maessen liet zich naar het Waterlooplein brengen, maar Joanna ging terug naar de Dam. Op weg daar naartoe werd haar opnieuw het demonstreren onmogelijk gemaakt, hoewel ze het volste recht had om te demonstreren.

De burcht sion zei

Beste Erik, bedankt dat u het gecorrigeerd hebt! Paul