zondag 3 maart 2013

Weeknieuws Israël maart 2013. Deel 1


Het weeknieuws Israël verschijnt iedere week. Elke dag zal het nieuws bijgewerkt worden, behalve zaterdag. Op zaterdag, de Sabbat, zal geen nieuwsbericht verschijnen.

Vrijdag 8 maart: Generaal VS: Sancties tegen Iran zijn nutteloos

Bij een hoorzitting voor de Amerikaanse Senaat heeft marinegeneraal James Mattis duidelijk gemaakt dat de sancties tegen Iran geen effect hebben gehad en het land niet zouden weerhouden van het bouwen van een atoombom. Ondanks jarenlange diplomatieke inspanningen heeft de islamitische staat zijn nucleaire programma op volle sterkte voortgezet en het verrijkt uranium verder dan voor enig vreedzaam doel, zei de generaal. Mattis waarschuwde er verder voor dat Iran de onderhandelingen met de internationale gemeenschap gebruikt om tijd te winnen. Op de directe vraag van een senator of de sancties en de diplomatieke inspanningen tegen Iran het land zouden verhinderen om atoomwapens te vervaardigen, antwoordde generaal Mattis ook heel direct:"Nee meneer." 

Generaal James Mattis
De vertragingstactiek van Iran die kat-en-muis speelde met internationale diplomaten en waarnemers, hen de ene keer toestond om nucleaire installaties te bezoeken en het dan weer verbood, en elke onderhandeling afbrak, kan er toe leiden dat het land ineens klaarstaat met atoomwapens en we er niets meer tegen kunnen doen, waarschuwde generaal Mattis. De hoorzitting besprak ook de kwestie Syrië die nauw verbonden is met de situatie in Iran. Hier zou Iran actieve strijders het land binnenbrengen om Assad te steunen. Het verlies van zijn naaste bondgenoot Syrië zou voor Iran een zware strategische tegenslag zijn, daarom wordt er alles aan gedaan om dit te verhinderen. Indien Syrië toch zou vallen voor de rebellen, dan zal Iran vermoedelijk zijn toevlucht nemen tot een ondergrondse tactiek om het land weer onder zijn controle te krijgen, zoals Hezbollah dat in Libanon heeft gedaan. "De situatie in Syrië is echter onvoorspelbaar, er zijn veel verschillende scenario's mogelijk, waarop de VS echter is voorbereid,"zei generaal Mattis. Bron: Israel Today Headlines 08-03-2013

Vrijdag 8 maart: Israël boos op Nederland vanwege Nederlandse labels

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans is helemaal géén vriend van Israël. Het is beschamend om te moeten meemaken dat Nederland de historische lessen niet heeft geleerd. De geschiedenis herhaalt zich telkens weer alsof we het nazi-tijdperk weer beleven. Het is allang bekend dat links Nederland een pact heeft gesloten met de duivel. Linkse politici zien de voortdurende schendingen van de Palestijnse mensenrechten door Hamas en de PA, grootschalige corruptie onder Palestijnse functionarissen en diefstal van EU-subsidies (wij betalen belastingen. Nederland subsideert forse bedragen uit ons eigen belastinggeld aan de Palestijnse Autoriteit) door de vingers. Tegelijk wordt Israël alleen maar bekritiseerd en gedemoniseerd. Vandaag heeft minister Timmermans gezegd dat de Israëlische producten het label 'made in Israel' niet verdienen. Volgens hem hebben Nederlandse consumenten 'het recht om te weten waar producten vandaan komen.' "En als op producten uit de nederzettingen staat dat ze uit Israël komen, klopt dat gewoon niet met het internationaal recht,"kraamt Timmermans zo'n onzin uit. Van hem krijgen Israëlische producten als wijnen, voedsel en cosmetica uit Judea, Samaria, Golan Hoogvlakte en Oost-Jeruzalem in de Nederlandse supermarkten een 'correct label'. "Duidelijk moet zijn dat deze producten uit bezet gebied komen en niet uit Israël,"zei Timmermans. Maar Judea, Samaria en de Golan Hoogvlakte zijn beslist géén bezet gebieden! Deze Bijbelse gebieden zijn van oudsher Joods bezit! En de bewoners van de Israëlische nederzettingen zijn formeel Israëlische staatsburgers. Nederland heeft de woede van Israël over de hals gehaald. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het Nederlandse voornemen om Israëlische producten van een speciaal label te voorzien een pure discriminatie. "Als Nederland burgers wil informeren dat bepaalde producten uit een betwist gebied komen, moet het dit voor alle controversiële gebieden in de wereld doen. Maar aangezien het alleen bij Israël wordt toegepast, kunnen wij het niet anders noemen dan discriminatie,"zegt woordvoerder Yigal Palmor. Ook de Israëlische vicepremier Eli Yishai veroordeelde het Nederlandse plan in scherpe bewoordingen. "Het is vreemd dat Nederland geen stappen onderneemt om Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog alles hebben verloren, volledig te compenseren, maar het wel nodig vindt Joodse producten van een stempel te voorzien,"zei hij tegen de Israëlische krant Yedioth Aharonot. Israël waarschuwt voor verdere onvoorziene gevolgen. "Mensen in de supermarkt zien dit als een waarschuwing van hun regering tegen Israël. Dat creëert een gevaarlijk eenzijdig beeld van ons land. Deze maatregel werkt zo bewegingen in de hand die een totale boycot van Israël nastreven. Terwijl de landen van de Europese Unie zeggen juist tegen een boycot van Israël te zijn,"aldus woordvoerder Yigal Palmor. "Het is nog te vroeg om te beoordelen of dit een specifieke Nederlandse koerswijziging is, of nieuw beleid dat vanuit de Europese Unie wordt afgedwongen,"zegt Palmor. "Maar Israël gaat dit aankaarten op alle niveaus. Dit is onacceptabel." Bron: diverse media 08-03-2013

Commentaar: Inderdaad is het besluit van de Nederlandse regering onacceptabel, anti-Joods en racistisch. Hoe kan de Nederlandse regering zeggen tegen racisme te zijn, terwijl de maatregelen om Israëlische producten van een speciaal label te voorzien puur discriminerend zijn!? Om het geheugen van Nederlandse politici die pro-Palestijns en anti-Israëlisch zijn, op te frissen wordt een foto eronder geplaatst wat de nazi's met de Joodse winkels deden. 


Toen...
Vandaag...
Wie Israël zegent, wordt gezegend. Wie Israël vervloekt, zal vervloekt worden (Genesis 12:3). Nederland probeert de economie door overdreven en impopulaire bezuinigingen op te krikken. Deze overheidsmaatregelen zullen tot mislukking gedoemd zijn! Door de anti-Israël houding zal Nederland niet meer gezegend worden. Armoede, sociale (en misschien raciale) spanningen en teruglopende inkomsten (en hogere belastingen) zullen er zijn. Mogelijk een grote natuurramp. Het zal de komende jaren blijken, zolang Nederland Israël vertrapt. Het zij gewaarschuwd. 

Donderdag 7 maart: Is gijzeling VN-blauwhelmen een vooropgezet plan? 


Als blogger heb ik een vermoeden dat de gijzeling van 20 VN-blauwhelmen een vooropgezet plan is, met de bedoeling dat de VN uit de bufferzone langs de grens met de Golan Hoogten zou verdwijnen. Mijn vermoeden wordt bevestigd, toen Israel Today met het nieuws over de gijzeling komt. Met de gijzeling van 20 VN-blauwhelmen kunnen de rebellen druk uitoefenen op de VN om de VN-troepen uit de veiligheidszone terug te trekken. Aanvankelijk dacht ik dat Kroatie die zijn 98 soldaten terugtrok, een wijs besluit heeft genomen. Algauw kreeg ik in de gaten dat de gijzeling een vooropgezet plan is om de VN uit Syrië weg te hebben. Dat is immers ook de bedoeling van de rebellen. De rebellen beweren dat de VN-soldaten waren betrokken bij aanvallen van het Syrische leger op de Syrische burgerbevolking in het district Dara of deze op zijn minst hadden gereageerd. De VN dringt aan op de onmiddelijke vrijlating van alle VN-soldaten, maar de rebellen stellen als voorwaarde dat Assad's soldaten zich eerst terugtrekken uit het dorp Jamla. Maar de eis van de rebellen is slechts een voorwendsel. Deze eis heeft uiteraard niets te maken met de Syrische troepen. Het werkelijke doel is het wegkrijgen van alle VN-soldaten uit de veiligheidszone. Hoewel leiders van de rebellen benadrukken dat de gegijzelden goed worden behandeld en zullen worden vrijgelaten, zodra de troepen die trouw zijn aan het regime van Bashar al-Assad zich uit het gebied terugtrekken, vreest Israël dat het incident er toe kan leiden dat de VN zijn al 39 jaar durende missie langs de grens beëindigt. 


UNDOF-waarnemers in de Golan Hoogte
Sinds de Yom Kippoer-oorlog in 1973, gevolgd door de oprichting van de United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) in 1974, die de naleving van de wapenstilstand moet controleren, is de Syrische grens de rustigste grens van Israël geweest. Maar dat ging veranderen, nu in Syrië de burgeroorlog woedt. Een aantal malen zijn granaten, afgevuurd door zowel rebellen als regeringstroepen in Syrië, in Israël neergekomen. Na de ontvoering van woensdag zou de VN kunnen besluiten dat het te riskant en te kostbaar is om de VN-waarnemers te blijven inzetten op de Golan. In Jeruzalem wordt gevreesd dat de andere UNDOF-militairen, 1100 man uit o.a. Kroatie en Oostenrijk, kunnen worden teruggetrokken. Als het zover komt, zou het niet de eerste keer zijn dat de VN-soldaten Israël in de steek laten wanneer het er op aan komt. 

De VN-troepen zijn verantwoordelijk voor rust en vrede aan de Arabische grenzen rond Israël, maar in ernstige gevallen, zoals in de Sinaï vóór de Zesdaagse Oorlog in 1967, zijn de soldaten tijdig gevlucht, evenals in zuid-Libanon na de terugtrekking van de Israëlische troepen in het jaar 2000. Israëlische functionarissen zijn er vrij zeker van dat indien de UNDOF-waarnemers worden teruggetrokken, elementen bij de Syrische rebellen die BANDEN HEBBEN MET AL-QAEDA EN ANDERE INTERNATIONALE ISLAMITISCHE ORGANISATIES (!!!), operaties in de bufferzone beginnen. Dat kan tot een situatie leiden waarbij Israëlische troepen invallen in Syrië moeten uitvoeren. Veiligheidsexperts zeiden in de Israëlische media dat verscheidene krachten in Syrië de gehele regio in een explosieve situatie kunnen brengen. Dat is precies wat de rebellen willen! Uiteraard willen westerse regeringen die de rebellen steunen, niets weten van de ernst van de situatie en de werkelijke bedoelingen van de Syrische oppositiegroepen. Zolang het Westen de rebellen blijft steunen, dragen de westerse politici een steentje bij aan de instabiliteit van het Midden-Oosten met alle ernstige gevolgen voor de hele wereld. Nog erger: het gijzelingsdrama toont aan hoe onmachtig is de VN. De VN heeft volkomen gefaald in het handhaven van vrede in het Midden-Oosten. Bron: Israel Today Headlines 07-03-2013

Donderdag 7 maart: Palestijnse studenten vallen Britse diplomaat aan

De Britse consul-generaal in Jeruzalem, sir Vincent Fean, werd afgelopen dinsdag zeer onaangenaam ontvangen in de Palestijnse Birzeit Universiteit, nabij Ramallah. Fean wilde eigenlijk een redevoering houden in de universiteit, maar een op de been gebrachte menigte verhinderde hem de toegang tot de collegezaal. Nadat de diplomaat met de president van de universiteit had gesproken, werd hij opgewacht door de studenten, die hem beledigden en aanvielen toen beveiligers hem niet snel naar zijn auto hadden gebracht. Maar ook daar was hij niet veilig, toen de studenten op de auto insloegen en die beschadigden. De menigte schreeuwde "Vertrek uit Birzeit" en wenste de kolonisten dood, terwijl ze met hun vuisten en stokken op de auto van de diplomaat insloegen.De studenten gaven aan tegen 'het Britse standpunt in de Palestijnse kwestie' te demonstreren en tegen de Balfourverklaring uit 1917, die de oprichting van een Joodse Staat bepleitte. De Britse diplomaat zou deelnemen aan een open dialoog met de studentengemeenschap over het Britse beleid in het Midden-Oosten. Hij hoopte de Britse inzet voor de vorming van een Palestijnse staat en de noodzaak van vooruitgang bij het vredesproces in 2013 te onderstrepen. "Helaas was een dergelijke dialoog bij deze gelegenheid niet mogelijk,"constateerde de Britse vertegewoordiging. Bron: Israel Today Headlines 07-03-2013

Donderdag 7 maart: Israël wil geen ingrijpen in het gijzelingsdrama

Gisteren hebben de Syrische rebellen twintig ongewapende VN-blauwhelmen gegijzeld. De rebellen zeggen de gegijzelden vrij te laten, als de Syrische troepen zich uit het dorp Jamla terugtrekken. Ze vinden dat de Verenigde Naties het Syrische regime heeft geholpen met het verdrijven van de rebellen uit Jamla. Israël verklaart niet te gaan ingrijpen in het gijzelingsdrama op de Golan. Volgens Israël moet de VN de zaak zelf oplossen. Ook zegt Israël dat de rebellen geen zin hebben in een confrontatie met de internationale gemeenschap. Het Israëlische leger (IDF) houdt zich afzijdig maar volgt de zaak nauwgezet. Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 07-03-2013

Woensdag 6 maart: Syrische rebellen gijzelen 20 blauwhelmen

Eerder heeft Israël de VN gewaarschuwd dat het conflict in Syrië naar Israël kan overslaan. De vraag is of de Verenigde Naties de waarschuwing van Israël serieus heeft genomen. Het ziet er naar uit dat de VN niet naar de waarschuwing van Israël heeft geluisterd. Maar Kroatië heeft wel een voorgevoel dat de situatie volledig uit de hand kan lopen, en besluit zijn 98 blauwhelmen terug te trekken. We weten niet of Kroatië de waarschuwing van Israël wel serieus heeft genomen. In dit geval heeft de Kroatische regering een wijs besluit genomen. Zoals eerder bekend is, hebben de Verenigde Staten en Groot-Brittannië de Syrische opstandelingen gesteund. Ook Nederland steunt de Syrische oppositie. VVD-Europarlementariër Hans van Baalen heeft ook gepleit voor militaire steun aan de rebellen in Syrië. Hij deed de oproep woensdag samen met de leider van de liberalen in het Europees Parlement, de Belgische voormalige premier Guy Verhofstadt. Maar de westerse steun aan de rebellen is NIET verantwoord, gezien het feit dat er verschillende oppositiegroepen in Syrië bestaan. Ondanks hun verschillende opvattingen hebben ze een gezamenlijk doel: de val van het regime van Bashar al-Assad en de vestiging van de op Sharia geschoeide islamitische dictatuur. De Syrische rebellen vechten helemaal niet voor de vrijheid van het Syrische volk, zoals zij beweren. Als blogger heb ik ook meermalen gewaarschuwd dat de rebellen beslist géén vrijheidsstrijders zijn. De meeste rebellen zijn geen echte Syriërs, maar buitenlandse huurlingen. Het is ook bekend dat de buitenlandse huurlingen gruwelijke misdaden in Syrië begaan. Erg dom en naïef van de westerse politici om de Syrische oppositie te steunen. Westerse inmenging in Syrische gelegenheden is niet wenselijk. 

De Bijbel waarschuwt ook ernstig dat we niet met andermans zaken mogen bemoeien. In 1 Petrus 4:15 lezen we dat we niet als bemoeials mogen gedragen. Helaas gedragen de westerse regeringen  zich wel als bemoeials. Wat er nu in Syrië gebeurt, is niet onze zaak. Ook Israël heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden van het conflict in Syrië en mengt zich ook niet graag in de burgeroorlog, wat sommigen beweren dat Israëlische commando's in Syrië opereren. Als het wel waar is, dan heeft Israël een goede reden: chemische wapenvoorraden in Syrië mogen niet in handen van de Libanese terreurbeweging Hezbollah vallen. Ook niet in de handen van de Syrische opstandelingen! Nu de situatie in Syrië steeds grimmiger wordt, lijken de Verenigde Naties voor het eerst partij te worden in de burgeroorlog die al twee jaar woedt. Een rebellengroep die zichzelf Martelaren van Yarmouk noemt, heeft ongeveer 20 VN-blauwhelmen gegijzeld. De rebellen beschuldigen de VN van steun aan het regime van Bashar al-Assad. De mededeling volgt op de publicatie van een video op YouTube eerder op de dag. Daarop is te zien hoe de Syrische rebellen een VN-konvooi hebben overmeesterd. De VN in New York hebben de gijzeling op het Syrische deel van de Golan hoogten later bevestigd. Op de onderstaande video is een jongeman te zien die zegt dat hij behoort tot de Martelaren van Yarmouk. Hij zegt dat de blauwhelmen niet worden vrijgelaten, voordat het Syrische regeringsleger zich heeft teruggetrokken uit het dorp Jamla. Hij beschuldigde de VN ervan dat zij het Syrische regime eerder hebben geholpen om de rebellen uit Jamla te verdrijven.Tot dusver we weten dat de beschuldiging niet juist is, omdat de VN-blauwhelmen ongewapend zijn. Na de Nederlandse inlichtingendienst AIVD heeft ook het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) de noodklok ingeluid. Steeds meer Nederlandse moslimjongeren willen naar Syrië gaan om aan de zijde van de rebellen tegen het regime te vechten. De reden is niet moeilijk te raden. De moslimjongeren worden wijsgemaakt dat zij tegen het "zionisme" kunnen vechten. Maar als de moslimjongeren van het strijdtoneel naar Nederland terugkeren, zullen zij geestelijk verminkt zijn. Ook kunnen ze in potentiële terroristen veranderd worden om zo'n onherstelbare schade aan de Nederlandse samenleving toe te brengen! Dat baart ons wel grote zorgen. Het zij gewaarschuwd.

Woensdag 6 maart: Deel sprinkhanenplaag bereikt Israël en is vernietigd

Een zwerm van een miljoen sprinkhanen heeft zich afgesplitst van de enorme sprinkhanenplaag die noordelijk Egypte blijft teisteren. De zwerm heeft dinsdag Israël bereikt en is een dag later als gestopt. De sprinkhanen staken maandagnacht het Sinaïschiereiland over en bereiken zuidelijk Israël. In de loop van woensdagochtend hadden ze het noorden van het Negevgebied bereikt, waar ze op veel plaatsen de lucht verduisterden. De meeste Israëlische gewassen waren beschermd, maar gebieden die de sprinkhanen konden bereiken, zoals aardappelboerderijen, leden grote schade. Gelukkig heeft de situatie niet lang geduurd. De Israëlische autoriteiten begonnen meteen met het bespuiten van het gehele gebied met pesticiden, zowel vanuit de lucht als op de grond. 

In de loop van woensdagmiddag waren de meeste sprinkhanen gedood, maar niet voordat Israëli's met wortels in het Midden-Oosten zakken vol van de beestjes hadden volgeschept, als een smakelijke traktatie. Al sinds Bijbelse tijden zijn geroosterde sprinkhanen een (kosjere) delicatesse in het gebied. Wat de sprinkhanenplaag betreft, is het Israël veel beter vergaan dan Egypte. Want God is werkelijk goed voor Israël. In het noorden van Egypte telt de zwerm volgens nieuwe schattingen nog 50 tot 120 miljoen sprinkhanen. Dinsdag vielen ze een grote markt in Caïro aan en verwoestten boerderijen in het Suezgebied. Experts verwachten dat de draaiende wind de zwerm in de komende dagen naar Saoedi-Arabië zal blazen, waar de insecten veel minder voedsel vinden om met hun razenij door te gaan. Bron: Israel Today Headlines 06-03-2013

Woensdag 6 maart: Moslimmenigte verhindert Joden de Tempelberg te bezoeken

Groepen Joodse bezoekers werden woensdagochtend door een vijandige menigte van moslimvrouwen tegengehouden toen zij een bezoek wilden brengen aan de Tempelberg, de heiligste plaats voor het Joodse volk. Zoals elke dag stonden de Joodse groepen in de rij onder de Mughrabipoort van de Tempelberg, waar de politie controleerde om er voor te zorgen dat ze niet 'de afschuwelijke misdaad' zouden begaan een Bijbel mee te nemen op het terrein. De moslimautoriteiten verbieden de aanwezigheid van Joodse en christelijke heilige voorwerpen en Israël doet er uit angst aan mee. Toen de groep naar de poort wandelde, blokkeerde een groep moslimvrouwen hun pad en riepen beledigingen naar de Joden. Het lukte de politie om de vrouwen te verspreiden, waarna ze een nog grotere groep moslimmannen tegenover zich zagen. Om iedere vorm van geweld te voorkomen besloot de Israëlische politie de Tempelberg te sluiten voor alle niet-islamitische bezoekers, en de Joodse groepen kregen opdracht te vertrekken.Afgelopen maandag was er en soortgelijk incident, toen het nieuwe Knessetlid Moshe Feiglin (Likoed) probeerde zijn parlementaire immuniteit te gebruiken voor een bezoek aan de Tempelberg, maar werd weggestuurd door beveiligingsfunctionarissen die bang waren voor een confrontatie met de moslims. Feiglin noemde het een duidelijke erkenning van het verlies van Joodse soevereiniteit op de Tempelberg. 

Arabische islamitische leiders hebben de Amerikaanse president Barack Obama nogmaals gewaarschuwd een bezoek aan de Tempelberg te vermijden tijdens zijn komende reis naar Israël. Obama zou vrijwel zeker naar de heilige plaats opklimmen met vertegenwoordigers van Israël of veiligheidsmensen en volgens de moslimleiders zou dit legitimiteit geven aan wat zij de Israëlische 'bezetting' van de Tempelberg noemen. "Wij waarschuwen Obama de Palestijnse belangen of heilige plaatsen geen schade toe te brengen,"zei een vertegenwoordiger van de lokale islamitische beweging. Bron: Israel Today Headlines 06-03-2013

Commentaar blogger: Wat een brutaliteit van de moslims! De Tempelberg is geen eigendom van de moslims! De moslims zijn de werkelijke bezetters van de Tempelberg. Maar zij zijn niet de enige bezetters. Al eeuwenlang hebben verschillende volken de Tempelberg bezet en ontheiligd: de Babyloniërs, de Grieken, de Romeinen, de Byzantynen, de Arabieren, de Kruisvaarders, de Malmukken, de Perzen, de Ottomaanse Turken en nu de Palestijnen. De Bijbel maakt iedereen duidelijk dat de enige en wettige eigenaar van de Tempelberg de God van Israël is. Toen de Tweede Tempel door de Romeinse legioenen verwoest werd, had keizer Hadrianus jaren later op de Tempelberg een altaar voor de Grieks-Romeinse god Jupiter (Zeus) opgericht. Al reeds had de profeet Daniël voorzegd dat het heiligdom verwoest zou worden, als de Messias gedood wordt. Zijn profetie ging in vervulling, toen de Tweede Tempel na de dood en opstanding van de Messias Yeshua verwoest werd. Als we de profetie van Daniël verder lezen, dan zien we dat de gruwel der verwoesting tot de voleinding zal duren (Daniël 9:26-27. Lees de Statenvertaling). Vandaag zien we de gruwel der verwoesting nog steeds! Vandaag staat een altaar voor Allah nog steeds op de Tempelberg. Wie in de historie wil verdiepen, komt tot de grote ontdekking dat de Grieks-Romeinse god Jupiter/Zeus en de islamitische god Allah één en dezelfde persoon is!  Alleen de komst van de Messias zal een einde maken aan de verwoesting en de Joodse soevereiniteit op de Tempelberg herstellen.

Woensdag 6 maart: Palestijnen rouwen om overlijden Hugo Chavez

Het bericht dat president Hugo Chavez van Venezuela zijn strijd tegen de kanker had verloren, werd met veel verdriet vernomen in de Palestijnse gebieden. "Palestina neemt afscheid van een trouwe vriend,"schreef de Palestijnse topfunctionaris Nabi Sa'ath, die Chavez' langdurige verzet tegen Israël ten behoeve van de Palestijnse 'nationalistische' ambities prees. Chavez was op het internationale toneel een uitgesproken tegenstander van de Joodse Staat. Hij ging zelfs zo ver dat hij gastvrijheid bood aan de Libanese terroristische Hezbollah militie om deze te helpen Joodse belangen in het buitenland te treffen. 


Hugo Chavez en Mahmoud Abbas
De Palestijnse Autoriteit en het Venezolaanse regime hebben nog iets anders gemeenschappelijk: beide beweren dat hun overleden iconische leiders werden vergiftigd door hun vijanden. De Palestijnen blijven volhouden dat de doodsoorzaak van Yasser Arafat in 2004 was dat Israël de voormalige aartsterrorist had vergiftigd. Ook de Venezolaanse vice-president Nicolas Maduro hield vol dat de kanker van Chavez op een of andere manier opzettelijk was veroorzaakt door 'de gevestigde vijanden van ons land.' "We zijn er zeker van dat commandant Chavez werd aangevallen met deze ziekte, daar twijfelen we absoluut niet aan,"stelde Maduro toen hij het overlijden van zijn leider bekend maakte. Bron: Israel Today Headlines 06-03-2013

Dinsdag 5 maart: Week van de Palestijnse Mensenrechten begint op 2 april

De Israëlische Apartheidsweek, een evenement dat jaarlijks over de hele wereld op universiteitsterreinen gehouden wordt, ligt in Europa achter ons en is deze week in de Verenigde Staten en Canada van start gegaan. Om de leugens en de onjuiste informatie van de Israëlische Apartheidsweek tegen te gaan, houdt het Jerusalem Institute of Justice (afgekort: JIJ. Nederlands: Jeruzalem Instituut van Gerechtigheid) de Week van de Palestijnse Mensenrechten. Het Instituut doet dit omdat het wil aantonen dat Palestijnse Arabieren stelselmatig worden mishandeld, maar niet door Israël. 


De opening van de Week van de Palestijnse Mensenrechten zal plaatsvinden op 2 april in Toronto, Canada, op dezelfde plaats waar in 2005 de Israëlische Apartheidsweek begon. Tijdens dit evenement zal JIJ directeur Calev Myers spreken, een Messiaans Joodse mensenrechtenadvocaat die onlangs veel bijval heeft gekregen, en Majed al-Shafie, een Egyptische moslim die zich bekeerde tot het christendom en moest vluchten voor zijn leven - een vlucht die hem onder andere naar Israël bracht. Israel Today zal ons op de hoogte blijven houden van verdere berichten over deze belangrijke gebeurtenis. Bid ook dat de leugens over Israël aan de kaak gesteld worden. Ook moet de waarheid over de stelselmatige schending van de Palestijnse mensenrechten door de Palestijnse Autoriteit en Hamas bekendgemaakt worden. Bron: Israel Today Headlines 05-03-2013

Dinsdag 5 maart: Israël waarschuwt VN voor uitbreiding conflict in Syrië

De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Ron Prosor, heeft er in een brief aan de VN-Veiligheidsraad op gewezen dat het conflict in Syrië is overgeslagen naar Israëlisch grondgebied. Steeds vaker komen granaten en andere projectielen neer in Israël, gewapende groepen opereren inmiddels openlijk in de gedemilitariseerde zone aan de Syrisch-Israëlische grens. Prosor schreef;"Van Israël kan niet worden verwacht dat het werkeloos toeziet, wanneer zijn burgers aan een levensbedreigend risico worden blootgesteld. Tot dusver heeft Israël zich uiterst terughoudend getoond." 


Golan Hoogvlakte
De Verenigde Naties heeft een duizend man sterke vredesmacht gestationeerd op de Golanhoogten tussen Israël en Syrië. De soldaten zijn echter niet gewapend en hebben slechts een mandaat om de situatie waar te nemen. Ze kunnen en mogen ook niet voor rust zorgen. Kroatië heeft al aangekondigd zijn 98 soldaten terug te trekken van de Golanhoogten, wanneer de situatie nog verder uit de hand loopt. Israël heeft de Golanhoogten in 1967 veroverd. Op grond van de wapenstilstandovereenkomst mag Syrië geen soldaten stationeren in deze gedemilitariseerde zone. Er is echter nooit een vredesverdrag tussen beide landen gesloten. Formeel zijn Israël en Syrië nog in staat van oorlog. Bron: Israel Today Headlines 05-03-2013

Maandag 4 maart: Obama wil tijdschema van Israël

In een onbevestigd verslag in de world tribune staat dat de Amerikaanse president Barack Obama een tijdschema wil, waarin staat in welke tijdsperiode Israël zich terugtrekt uit de Bijbelse gebieden Judea en Samaria. In het verslag worden anonieme Israëlische bronnen geciteerd. Dit gedetailleerde plan zou de Amerikaanse president tijdens zijn bezoek aan Israël op 20 maart van premier Benjamin Netanyahu willen ontvangen. Er zou een onderdeel vormen van het plan om in 2014 definitief een Palestijnse staat te stichten. Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 04-03-2013

Maandag 4 maart: Netanyahu:"Een geloofwaardige militaire dreiging is nodig om Iran's nucleaire programma te stoppen"

"Diplomatie en sancties hebben Iran er niet van kunnen weerhouden door te gaan met zijn nucleaire ambities,"zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu vandaag. "Woorden alleen stoppen Iran niet. Sancties alleen stoppen Iran niet. Sancties moeten worden gekoppeld aan een duidelijke en geloofwaardige militaire dreiging,"aldus de premier in een toespraak tot de jaarlijkse conferentie van het Amerikaans comité voor Amerikaans-Israëlische betrekkingen (AIPAC). Netanyahu herhaalde zijn ernstige boodschap tot de machtige en invloedrijke lobbygroep in Washington dat Iran de internationale onderhandelingen gebruikt om tijd te kopen en door te gaan met zijn nucleaire programma. Bron: De Telegraaf 04-03-2013

Commentaar blogger: Hoewel Nederlandse en westerse media die politiek correct willen blijven, de boodschap van Benjamin Netanyahu in twijfel willen trekken, moeten zij eerst zich goed realiseren dat het in het verleden al eens gebeurde. Adolf Hitler gebruikte ook het roemloze Verdrag van München in 1938 om tijd te kopen en door te gaan met de militaire expansie van nazi-Duitsland. Groot-Brittannië en Frankrijk waren bereid TsjechoSlowakije op het altaar van de vrede te offeren, in hoop dat de expansiedrift van nazi-Duitsland tot stilstand kon worden gebracht. Al spoedig bleek dat het Westen een gruwelijke vergissing beging, toen Polen het volgende doelwit van Hitler's expansiehonger werd. Vandaag begaan westerse politici en regeringen dezelfde fout als die van de Britse premier Neville Chamberlain. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu spreekt de waarheid. Daarom moet zijn boodschap serieus genomen worden. Het Iraanse nucleaire programma is en blijft een groeiende bedreiging voor de veiligheid van de Joodse Staat en de hele wereld. Aan het streven van Iran om een atoombom te maken moet een halt toegeroepen worden. De militaire dreiging is de beste optie. Diplomatie zonder koppeling aan militaire dreiging is spelen met vuur! De geschiedenis zal in de toekomst een heel ander oordeel geven dat de huidige westerse politici de grootste dwazen aller tijden zijn, zoals de toenmalige Britse premier Chamberlain tegenwoordig als de grote dwaas beschouwd wordt!

Maandag 4 maart: Israël vreest sprinkhanenplaag Egypte

Terwijl in Israël voorbereidingen worden getroffen voor het Joodse paasfeest, Pesach, die over enkele weken gevierd wordt, waarmee de uittocht van het Joodse volk uit Egypte wordt herdacht, heeft het Israëlische ministerie van Landbouw alarm geslagen over een grote sprinkhanenplaag die het buurland Egypte teistert. Het ministerie riep de Israëlische bevolking maandag op alert te blijven en meteen melding te maken van iedere sprinkhaan die in zicht komt. Westerse media spreken van 'Bijbelse proporties' en 'herleven van Bijbelse tijden.' Het Oude Egypte werd geteisterd door tien Bijbelse plagen. Een daarvan was een sprinkhanenplaag. Deze achtste plaag verduisterde het Oude Egypte en overliet niets groens aan de bomen. (Exodus 10:12-20) Momenteel beleeft Egypte opnieuw een ware sprinkhanenplaag. Grote zwermen insecten zijn al in het land aangekomen en bedreigen daar de oogst. De insecten zitten nu in Gizeh, een voorstad van de Egyptische hoofdstad Caïro. Volgens Israëlische en Arabische media gaat het om meer dan 30 miljoen sprinkhanen, veel meer dan gebruikelijk. Egypte tracht nu met man en macht de zwermen sprinkhanen te bestrijden. Door de harde wind gaan de sprinkhanen dit jaar mogelijk richting Saoedi-Arabië, zo hebben de Egyptische autoriteiten laten weten. Bron: verschillende media 04-03-2013

Maandag 4 maart: Koptisch christenen verdrukt in Libië en Egypte

Ongetwijfeld zult u zich wel herinneren dat de Europese Unie op 13 januari besloten had 5 miljard euro aan Egypte toe te zeggen. Dat had de EU-president Herman van Rompuy tijdens zijn bezoek aan Egypte gezegd. Tegen de Egyptische president Morsi zei de EU-president:"U kunt er zeker van zijn dat op de weg naar het verankeren van de democratie de EU aan uw zijde zal staan als een vriend, een buur en partner." Over de mensenrechten en de verdrukking van Koptische christenen zwijgt Herman van Rompuy in alle talen. Het EU-besluit om 5 miljard euro aan Egypte toe te zeggen ontlokte wel verontwaardigde reacties bij PVV, CDA, ChristenUnie en SGP. In het vragenuurtje in de Tweede Kamer beweerde minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, dat er geen sprake was van nieuwe toezeggingen. Hij zei dat de leningen de komende tijd alleen worden verstrekt als 'Egypte voldoet aan de eisen die de EU stelt aan democratie en mensenrechten.' Timmermans beweerde ook dat de leningen juist bedoeld zijn om de Egyptenaren perspectief te bieden op een democratische en stabiele toekomst. Toch waren de kamerleden niet tevreden over de antwoorden van Timmermans. De PVV die fel tegen de miljardensteun aan Egypte is, zei dat de Egyptische president een virulente antisemiet is, de Sharia wil invoeren in Egypte en vrouwen en christenen onderdrukt. PVV-kamerlid Joram van Klaveren verweet Timmermans naïviteit. Dat klopt. Niet alleen Timmermans maar ook Diederik Samson, Herman van Rompuy en vele andere pro-Europese politici zijn verschrikkelijk naïef. Ze worden ook steeds dommer. De miljardensteun die de EU aan Egypte geeft, is absurd, onverantwoord en misplaatst. Columnist en schrijver Leon de Winter zei dat hij het deel dat de Nederlandse Staat via de EU aan Egypte overmaakt, inhoudt op de belasting die hij moet betalen. "Steun aan Egypte onder Morsi is hetzelfde als miljardensteun aan nazi-Duitsland,"zei Leon de Winter.

De islam, een 'religie van vrede':
Onthoofd iedereen die de islam beledigt,
Vrijheid gaat naar de hel, Sharia voor
Europa, Europa zal de prijs betalen, enz.
Ongetwijfeld bent u ook niet vergeten dat Nederland de Libische rebellen had geholpen met het verdrijven van de Libische dictator Muammar Khadaffi, omdat de Nederlandse politici naïef zijn door te denken dat het Libische volk om vrijheid heeft geroepen en de Libische rebellen vrijheidsstrijders zijn. Maar Israel Today laat het tegendeel zien wat er nu in Libië en Egypte gebeurt. Van een overgang naar een echte democratie en een eerbiediging van mensenrechten is in die twee genoemde landen absoluut geen sprake, ondanks het feit dat westerse en Nederlandse politici in sprookjes blijven geloven dat de islam een 'religie van vrede' is. 

Het lot van de acht tot tien miljoen christenen in Egypte wordt steeds slechter, nu de Arabische Lente die een islamitische winter is geworden, doorgaat met het promoten van de Sharia wetten in de gehele regio. Afgelopen weekend meldde dr. Ashraf Mamelah, directeur van De Stem van de Kopten, een organisatie die het lijden van de Egyptische Kopten onder de aandacht wil brengen, dat honderd Egyptische christenen die in het aangrenzende Libië werken, waren gearresteerd op de beschuldiging dat ze hun geloof met de lokale moslims hadden gedeeld. Israel Today publiceert in het maartnummer een gesprek met Ramelah, waarin hij uitlegt dat een dergelijke vervolging niet ongebruikelijk is, maar onder de moslimbroeders is toegenomen. Ramelah legde uit dat de arrestaties in Libië volgden op een aanval op een Koptische christelijke kerk in dat land. Hij erkende dat het in Libië illegaal is als christenen openlijk hun geloof delen, maar stelde dat het bewijs dat deze honderd gedetineerden dit hadden gedaan, vals was. Ramelah acht het waarschijnlijker dat de Libische moslims hun aanval op de kerk voortzetten met een poging om volledig een einde te maken aan de aanwezigheid van christenen in hun gebied. Het heeft Ramelah niet verrast dat het Egyptische regime niets heeft gedaan om deze christenen te bevrijden, die al meer dan een week gevangen zitten. Hij hoopt echter dat de internationale gemeenschap zijn eisen voor rechtvaardigheid zal handhaven."Van de kant van de Egyptische autoriteiten verwachten we met betrekking tot dit incident alleen maar stilzwijgen, omdat van de islamitische regering bekend is dat ze de minderheden binnen Egypte vernedert,"schreef Ramelah. "De Stem van de Kopten verzoekt de westerse leiders en de mensenrechtenorganisaties over de gehele wereld om in te grijpen, om ervoor te zorgen dat zo spoedig mogelijk eerlijke hoorzittingen voor de Egyptenaren worden gehouden." Ramelah's beschuldigingen van mishandelingen worden zondag bevestigd door het bericht dat honderden moslims in het zuiden van Egypte een kerk hadden belegerd, nadat ze hadden gehoord dat een moslimvrouw zich had bekeerd tot het christendom en binnen werd verborgen. Islamitische relschoppers bestormden de Koptische kerk in Kom Ombo en verwondden twaalf christenen en elf politieagenten die er heen waren gezonden om in te grijpen. Egyptische ambtenaren konden de situatie pas kalmeren, nadat zij bekend maakten dat de vrouw ergens anders was gevonden, en dat ze zich in feite niet had bekeerd tot het christendom. Of dit waar is of niet, is onbekend gebleven, maar de straffeloosheid waarmee lokale moslims hun christelijke buren beschuldigen en op hun eigen manier berechten, getuigt van een zeer reëel gevaar waarin de Egyptische christenen momenteel leven. Hopelijk zien de westerse politici en regeringen uiteindelijk in, want zij spreken toch de waarheid niet graag over de islam. In hun ogen zijn de alarmerende berichten over de toenemende christenvervolgingen in Libië en Egypte (ook in Syrië, Saoedi-Arabië en andere islamitische landen) 'niet politiek correct'. Ook verzwijgen de westerse media. In plaats daarvan demoniseren ze Israël liever. Het lafhartige gedrag van westerse politici en media maakt ons kotsmisselijk. Bron: Israel Today Headlines 04-03-2013

Maandag 4 maart:

Meer ontvoeringspogingen van Israëlische soldaten

Het aantal pogingen van Palestijnse terroristen om Israëlische soldaten te ontvoeren is sterk gestegen, blijkt uit nieuwe cijfers van de IDF (het Israëlische leger). Volgens een rapport waren er in 2012 26 pogingen om Israëlische militairen te ontvoeren, die allemaal werden verrijdeld. Ter vergelijking: in 2011 waren er 'slechts' 11 ontvoeringspogingen. Israëlische legerwoordvoerders legden uit dat de sterke toename veel te maken met de gevangenenruil voor de Israëlische soldaat Gilad Shalit, eind 20011. Israël liet toen 1.097 Palestijnse gevangen activisten vrij om Shalit vrij te krijgen, die vijf jaar gevangen werd gehouden door Hamas.


Gilad Shalit

"Dat smaakte de terroristen naar meer,"zei een legerwoordvoerder. Hamas en andere Palestijnse organisaties hebben openlijk opgeroepen om meer Israëlische soldaten te ontvoeren, om zo alle Palestijnse gevangenen uit Israëlische gevangenissen te krijgen. De IDF heeft strikte richtlijnen opgesteld om ontvoering te voorkomen, zoals een verbod voor militairen om naar huis te liften. Maar velen vrezen dat het slechts een kwestie van tijd is, voordat de terroristen er weer zijn in slagen om een jonge Israëliër in uniform te ontvoeren. Bid dat God ontvoeringspogingen zal verrijdelen. Bron: Israel Today Headlines 04-03-2013

Zondag 3 maart: Syrische president Assad: Syrië gaat Israël mogelijk aanvallen

In een interview met The Sunday Times zei Syrische president Bashar al-Assad dat zijn land mogelijk Israël gaat aanvallen omdat Israël een onderzoekscentrum heeft gebombardeerd. Op woensdag 30 januari vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen een Syrisch wapenkonvooi aan. De konvooi die op weg naar Libanon ging, werd gebombardeerd. Israël is bang dat de chemische wapens in handen van Hezbollah zouden vallen. Volgens Assad reageert Syrië altijd op Israëlische aanvallen "op haar eigen manier" en alleen Israël weet wat hiermee bedoeld wordt. Israël heeft nog nooit openlijk toegegeven achter de aanval te zitten, hoewel de Israëlische minister van Defensie, Ehud Barak, aangaf dat als Israël iets zegt, ze het ook echt meent.

Gisteren kwamen drie Syrische mortiergranaten in de Golan Hoogvlakte bij Ramot Magshimim aan. Er waren geen gewonden gevallen. Drie dagen eerder trof ook al een mortiergranaat de Golan Hoogvlakte. Israël heeft bij de VN een klacht ingediend. Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël, Jerusalem Post 03-03-2013

Zondag 3 maart: Naïeve politicus Samson:"Israël moet zich meer inzetten voor vrede"

De Nederlandse politicus en PVDA-leider Diederik Samson is inderdaad naïef als het om het Arabisch-Israëlische conflict en de Arabische Lente gaat. Hij vindt dat Israël zcih meer moet inzetten voor vrede met de Palestijnen. Op een partijbijeenkomst zei hij dat Israël "als bovenliggende partij verantwoordelijk is voor een hervatting van de onderhandelingen." "Van de verantwoordelijkheid van Israël is weinig te zien,"zei Samson. Hij beweert dat het land een oplossing fysiek onmogelijk maakt door de bouw van nederzettingen in Palestijnse gebieden. Het klopt helemaal niet wat de PVDA-leider beweert. De Joodse nederzettingen worden helemaal niet gebouwd in Palestijnse gebieden zoals de Palestijnse Autoriteit en de media ons wel wijsmaken. Bovendien ligt de verantwoordelijkheid helemaal niet bij Israël om de onderhandelingen te hervatten. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de Palestijnen. De Palestijnen zijn juist degenen die van de onderhandelingstafel weglopen en halsstarrig weigeren met Israël te onderhandelen! Over de Palestijnse weigering heeft Samson helemaal géén woord gerept! Kennelijk wil hij daarmee suggereren dat de schuld van het uitblijven van de hervatting van het vredesproces bij Israël ligt, terwijl de echte schuld bij de Palestijnen ligt. De bouw van de Joodse nederzettingen vormt helemaal géén obstakel voor de vrede. Het echte struikelblok is de hardnekkige weigering van de Palestijnen om Israël als de Joodse Staat te erkennen. De erkenning van Israël als de Joodse Staat is de belangrijkste voorwaarde voor het welslagen van de vredesonderhandelingen! 


Diederik Samson
Over de Arabische Lente zei Samson dat 'die nog lang zal duren.' Hij verwees naar Oost-Europa, waar de democratie na de val van het communisme nog steeds niet overal volledig is ingevoerd. Maar de Arabische Lente kan absoluut niet vergelijken worden met de Oost-Europese omwenteling. De Arabische Lente, zoals westerse politici en media de Arabische Revolutie noemen, leidt helemaal niet tot echte democratie naar westers model, zoals de heer Samson en andere links-progressieven wel hopen. Uiteindelijk zal deze omwenteling in de Arabische wereld tot de vestiging van de islamitische dictaturen leiden. Het is ons opgevallen dat Diederik Samson moedwillig vergeet dat Israël de enige echte democratie in het Midden-Oosten is! Als u hem in de bijeenkomst van de PVDA hoort zeggen, is het volstrekt duidelijk dat de realiteit nog helemaal niet tot hem echt is doorgedrongen. Hij sluit zijn ogen voor de harde werkelijkheid. Bijvoorbeeld in Libië.

The Kuweit Times bericht dat de Libische christenen de snelle opkomst van het islamitische extremisme vrezen. De Libische moslimextremisten hebben de christelijke graven geschonden, vertelt de Koeweitse krant. "Er gaat geen dag voorbij, zonder dat de graven worden vernield,"zei Dalmasso Bruno, conciërge van de Italiaanse begraafplaats in de Libische hoofdstad. "Menselijke botten worden uit de graven opgegraven en over de begraafplaats gesmeten. De Libische autoriteiten kwamen en namen foto's. Ze beloofden maatregelen te nemen, maar er is niets gebeurd." Sinds de val van het regime van Muammar Khadaffi in 2011 verkeert de kleine christelijke gemeenschap in Libië in groot gevaar. Pater Rezeau vertelde dat er voor de val van Khadaffi maar liefst 100.000 christenen waren. Na de val zijn een paar duizend overgebleven. Het persagentschap Fides van het Vaticaan meldde dat christenen door islamitische fundamentalisten uit het oosten van Libië werden verdreven. De val van Khadaffi en de toenemende christenvervolgingen zijn voornamelijk te danken aan de westerse hulp aan de Libische rebellen die helemaal niet voor de vrijheid van het Libische volk vochten! Ook Nederland had de rebellen geholpen door F-16 straaljagers naar Libië te sturen. Nu sluiten de PVDA-leider Samson en andere westerse politici en regeringsleiders hun ogen voor het toenemende geweld tegen christenen. Van de democratie in Libië is nergens te bespeuren! Er heersen nog steeds wetteloosheid en anarchie in het land. Van de Arabische lente is geen sprake. Er is sprake van de Arabische herfst die tot islamitische winter zal leiden. Bron: NOS, Kuweit Times 03-03-2013

Zondag 3 maart: Al-Qaeda publiceert dodenlijst: Geert Wilders staat op nummer 4

Al-Qaeda heeft vrijdagochtend een dodenlijst gepubliceerd in het Jihadistische Inspire Magazine dat wordt gemaakt door Al-Qaeda in Jemen. PVV-leider Geert Wilders staat op nummer 4. Dat twitterde journalist Harald Doornbos. Bovenaan de lijst staat de Deense cartoonist Kurt Westergaard, op nummer 2 de Amrikaanse dominee Terry Jones die in 2011 opriep Korans te verbranden en de Koran daadwerkelijk verbrandde, op derde de Deense journalist Carsten Juste. Onderaan staan Ayaan Hirsi Ali en Molly Norris, de organisator van Every Day Draw Mohammed Day. De vraag is of zo'n lijst serieus moet worden genomen. De journalist Harald Doornbos vindt van wel. "Twee van de negen zijn al een keer aangevallen, onder wie de Deense islamcriticus Lars Hedegar." Bron: ANP 03-03-2013

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                       Paul ParkerHet auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger en de genoemde nieuwsbronnen. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Geen opmerkingen: