zondag 14 oktober 2012

NIeuws wetenschap oktober 2012 (vervolg)


Het nieuws wetenschap verschijnt maandelijks. Soms krijgt deze een vervolg. Alle wetenschappelijke nieuws wordt op dit artikel onderworpen aan de kritische toetsing van de Bijbel. De Bijbel spreekt de wetenschap niet tegen. Wel wijst de Bijbel de evolutietheorie volledig af, omdat de evolutieleer gebaseerd is op hypotheses, die door echte wetenschappelijke feiten niet ondersteund kunnen worden.

Diamanten planeet ontdekt

U zult nauwelijks geloven als u ervan hoort dat de astronomen een planeet ontdekt hebben en die ontdekte planeet bestaat voor een groot deel uit...diamant! De rotsachtige planeet is tweemaal zo groot als de aarde. De opmerkelijke planeet cirkelt rond een zonachtige ster, die met het blote oog te zien is. (1)


Diamanten planeet draait om een zonachtige ster...
Een derde van de planeet bestaat waarschijnlijk uit het kostbare materiaal. Een gelukzoeker die even wat diamanten wil ophalen, zal moeite moeten doen. De diamanten planeet ligt op 40 lichtjaar en gaat onstellend snel (een jaar duurt er 18 uur). Het is er bovendien ondraaglijk heet: de temperatuur bedraagt 1648 graden Celsius. "Het is een eerste glimp van een rotsachtige wereld meet een fundamenteel verschillende samenstelling dan de aarde,"zei Nikku Madhusudhan van de universiteit Yale in het Amerikaanse New Haven. Zijn bevindingen verschijnen binnenkort in het vakblad Astrophysical Journal Letters. Hij deed de studie samen met Olivier Mousis van het Institut de Recherche en Astrophysique et Planetologie in het Franse Toulouse. De planeet krijgt de naam '55 Cancri e'. Astronomen hebben vaker diamanten planeten ontdekt, maar dit is de eerste die rond een soort ster draait en gedetailleerd is bestudeerd. (1)

Archeologen vinden exacte plaats waar Caesar stierf

In Rome hebben Spaanse archeologen onlangs de exacte plaats gevonden, waar Julius Caesar op 15 maart van het jaar 44 voor Chr. werd vermoord. Het was al bekend dat Caesar met senatoren vergaderde in het Theater van Pompeius, maar niet in welke plek hij precies aan zijn einde kwam. (2)


Largo di Torre Argentina
Julius Caesar
Ruim twintig eeuwen later hebben de archeologen onder leiding van historicus Antonio Monterroso de beruchte plek gelokaliseerd. Midden in de opgravingen van het Theater, aan het huidige Largo di Torre Argentina, vonden de archeologen een betonnen blok ter nagedachtenis aan de steekpartij. Dit betonnen blok meet drie meter breed en twee meter hoog. Deze blok hoorde niet bij de originele structuur van het gebouw, dat dateerde uit 55 voor Chr., maar werd er pas geplaatst in 20 voor Chr. Volgens historicus Monterroso zou dit zijn gebeurd inn opdracht van keizer Octavianus Augustus, de neef en adoptiezoon van Julius Caesar om de plek te verzegelen, waar zijn oom en stiefvader was vermoord. Uit oude geschriften was al duidelijk geworden dat Augustus bij de moordplek een gedenkteken liet plaatsen. Dankzij de moderne scantechnieken is het gedenkteken zichtbaar geworden. (2)

De meesten kennen Julius Caesar uit de geschiedenisboeken. De legendarische Romeinse veldheer heeft deze beroemde woorden veni, vidi, vici (Ik kwam, ik zag, ik overwon) uitgesproken. Caesar's woorden hebben niet alleen indruk gemaakt op zijn tijdgenoten, maar ook op vele historici en militairen van alle tijden. Ongetwijfeld was Napoleon Bonaparte ook een bewonderaar van Julius Caesar geweest. Ook de Britse staatsman Winston Churchill was een groot bewonderaar van Caesar. Dikwijls wordt Caesar verfilmd. Toen Caesar alleenheerser werd, vreesden sommige Romeinen dat hij teveel macht zou krijgen, als hij door het volk tot koning zou worden uitgeroepen. Daarom smeedde een aantal senatoren een samenzwering om hem uit de weg te ruimen. Eén van die samenzweerders was Brutus. Op een kwade dag, toen men Caesar in het Theater van Pompeius opwachtte, hadden ze zich verdekt opgesteld, gewapend met dolken, die ze onder hun toga verborgen hielden. Juist toen Caesar het gebouw wilde binnengaan, overvielen de samenzweerders hun volkomen verraste slachtoffer. Hij probeerde zich nog met de moed der wanhoop te verdedigen, hoewel hij ongewapend was. Opeens zag hij dat ook Brutus zijn dolk naar hem uitstak, en door verdriet over zo'n trouweloosheid overmand, gaf hij de ongelijke strijd op. Met de beroemd geworden uitroep 'Tu quoque, Brute!' (vertaald: Jij ook, Brutus!) viel hij stervend neer. Zijn geadopteerde zoon Octavianus, de latere keizer Augustus (Augustus betekent letterlijk verhevene), was de stichter van het Romeinse Keizerrijk. Augustus stond ook vermeld in de Bijbel (Lukas 2:1). Het Romeinse rijk heeft drie eeuwen geduurd.

Jurassic Park nooit een realiteit

Een slecht nieuws voor liefhebbers van dinosaurussen. En de bezorgheid van sommige christenen is nu ook overbodig geworden. Want het plan van een groep onderzoekers om dinosauriërs tot leven te wekken met oud DNA, zoals dat gebeurt in de wereldberoemde film Jurassic Park, zal nooit realiteit worden. Het is namelijk onmogelijk om een dinosaurus te klonen, omdat er te weinig van het oorspronkelijke DNA overblijft. (3)


Boven en onder: scenes uit Jurassic Park

Dat stellen wetenschappers in het vakblad Proceedings of the National Academy Sciences. Het DNA-materiaal begint af te breken na de dood van cellen, verklaren ze. Volgens de studie zou bijna elke vorm van DNA "na 6,8 miljoen jaar" dus vernietigd zijn. Na 1,5 miljoen jaar kan DNA nog wel leesbaar zijn, zodat het klonen van een mammoet wel mogelijk is. Maar dino's zullen we dus nooit meer op onze planeet zien rondlopen, aldus de wetenschappers. De wetenschappers beweren dat het laatste exemplaar namelijk 65 miljoen jaar geleden was gestorven. (3)

Het klopt niet wat de wetenschappers zeggen dat de dinosauriërs 65 miljoen jaar geleden uitgestorven zijn. Ook heeft een ongeloofelijk tijdsbestek van 6,8 miljoen jaar elke vorm van DNA niet vernietigd. De logische verklaring is dat de zondvloed elke vorm van DNA op aarde heeft vernietigd, behalve Noach, zijn gezin en de dieren die in de ark zaten. Na de zondvloed hebben de dinosaurussen ook een tijdje op aarde rondgewandeld. Dinosauriërs hebben echt geleefd, dat bewijzen talloze vondsten van fossielen. Niemand kan dat ontkennen. Helaas ontkennen veel mensen die in de evolutietheorie geloven, wel dat dinosauriërs door God geschapen zijn, omdat veel mensen die over de dinosauriërs lezen of horen, dikwijls worden geconfronteerd met allerlei misleidende verklaringen van evolutionisten. Met name kinderen en jongeren laten zich al snel imponeren door allerlei moderne indrukwekkende wetenschappelijke 'inzichten', zoals een hoofdredacteur van Bijbel en Wetenschap schreef. (4) Het woord dino is afgeleid van het Grieks deinos wat betekent verschrikkelijk. En saurus is afgeleid van het Grieks sauros, wat vertaald wordt als hagedis. Dinosaurus betekent verschrikkelijke hagedis. Voor zover we tegenwoordig weten, waren de dinosauriërs reptielen, die op de huidige krokodillen, hagedissen, slangen en schildpadden leken. De dinosauriërs hadden geen haren, maar schubben en legden eieren, net als de hagedissen en de slangen. In tegenstelling tot andere reptielen, waarbij het lichaam vlakbij de grond door de poten naar voren geschoven wordt, werd bij de dinosauriërs het lichaam aan de onderkant door de poten gedragen, net als bij de zoogdieren. Er waren beslist honderden verschillende soorten dinosauriërs: Sommige waren reusachtig groot, andere daarentegen erg klein. Compsognathus was de kleinste in vergelijking met een kip. (4) Niet alle dinosauriërs zijn bloeddorstige roofzuchtige vleeseters. Er waren ook vredelievende planteneters. 


Reliëfen uit de tempel van Angkor Wat
Tot nu toe hebben we fossielen als enige documentatiemateriaal over dinosauriërs beschouwd. Ons is verteld dat de dinosauriërs miljoenen jaren geleden uitgestorven zijn, toen de mens nog niet bestaat. Maar is dat werkelijk zo? De evolutietheorie valt in duigen, als blijkt dat er echter overlevingen uit de geschiedenis van de mensheid bestaan, die erop wijzen dat mensen en dinosauriërs elkaar hebben ontmoet! Volgens de evolutionisten is dit onmogelijk. De evolutionisten doen de overleveringen als verzinsels van mensen af. Maar ze kunnen niet bewijzen dat de dinosauriërs miljoenen jaren geleden geleefd hadden, toen er nog geen mensen waren. Volgens de gangbare evolutionistische opvatting liggen tussen de tijd van de sauriërs en de mensheid meer dan 60 miljoen jaar. (4) Er zijn grotschilderijen en artefacten gevonden, die het tegendeel bewijzen dat dinosauriërs en mensen in dezelfde tijd leefden. In dit verband moeten ook de talrijke drakensagen vermeld worden. Deze komen over de hele wereld voor. De overeenkomsten tussen afbeeldingen van de draken en de sauriërs zijn zo opvallend, omdat ze allebei schubben hebben, en dat er al enige wetenschappers met hun serieuze onderzoek mee bezig geweest zijn. De draken worden meestal als boos, afschrikwekkend en bedreigend voorgesteld. Steeds lijken de draken op reptielen, maar beslist niet op zoogdieren of vogels. Meestal zijn ze lang gestrekt, zoals we dit bij de hagedissen kennen. Vaak hebben ze ook vleugels, maar geen gevederde. Ze hebben een verhoornde huid (pantser) met schubben, en uit de keelholte komen vlammen te voorschijn. Dit laatste doet ons aan reptielen met een beweegelijke tong denken. Daar komt nog bij dat er afbeeldingen van draken bestaan met recht onder het lichaam geplaatste poten, net als bij de dinosauriërs! Ook in dit verband is de Chinese aanduiding voor dinosaurus bijzonder interessant. De Chinezen noemen dinosauriërs Kong Long. Kong Long betekent letterlijk "verschrikkelijke draak". (4)

Jarenlang hebben atheïsten, spotters en helaas ook evolutionisten die de evolutietheorie als wetenschap willen propageren, de Bijbel aangegrepen om te zeggen dat het boek vol mythen en sprookjes bevat. Maar als we de Bijbel gaan bekijken en lezen, vinden we ook een beschrijving van een indrukwekkend wezen zoals de dinosauriër! In één van de oudste boeken van de Bijbel, in het boek Job, staat er een uiterst interessante aanwijzing dat dinosauriërs en mensen in dezelfde tijd leefden. Daar wordt in hoofdstuk 40 een dier met de naam Behémoth (Hebreeuws) beschreven. De oude Bijbelvertalers die in opdracht van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden de Statenvertaling in 1618 uitgaven, kenden geen schepsel dat bij die omschrijving past, en besloten de naam van dat onbekende dier niet te vertalen. Ze lieten het staan zoals het stond in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst: Behémoth. De moderne vertalers hebben dit echter vervangen door de naam nijlpaard. De kerkhervormer Maarten Luther was degene die de naam "Behémoth" met "Nijlpaard" had vertaald. Hij meende dat deze vertaling best bij de beschrijving van nijlpaard kon passen. Maar het probleem is dat alle lichaamskenmerken van de nijlpaard echter niet overeenkomen met de beschrijving van het onbekende dier Behémoth. Zo heeft het nijlpaard maar een kleine staart, terwijl de staart van Behémoth zo groot als een cederboom is! Laten we een originele tekst uit de Statenvertaling gaan lezen:

"Zie nu Behémoth, welke Ik gemaakt heb nevens u; hij eet hooi, gelijk een rund. Zie toch, zijn kracht is in zijn lenden, en zijn macht in de navel zijns buiks. Als het hem lust, zijn staart is als een ceder; de zenuwen zijner schaamte zijn doorvlochten. Zijn beenderen zijn als vast koper; zijn gebeenten zijn als ijzeren handbomen. Hij is een hoofdstuk der wegen Gods; Die hem gemaakt heeft, heeft hem zijn zwaard aangehecht. Omdat de bergen hem voeder voortbrengen, daarom spelen al de dieren des velds aldaar. Onder schaduwachtige bomen ligt hij neder, in een schuilplaats des riets en des slijks." Job 40:10-16 (Statenvertaling)

De beschrijving doet ons eerder denken aan Brontosaurus!! Om te bedenken dat de wervelkolom van de Brontosaurus, tegenwoordig Apatosaurus geheten, uit vijftien halswervels, tien ruggenwervels, vijf sacrale wervels en minstens 82 staartwervels bestaat, precies zoals de Bijbel hen als vervlochten zenuwen beshrijft. En de staart van de Brontosaurus is zo groot als ceder. De dikke, zuilvormige poten van deze reusachtige dier zijn als vast koper stevig gebouwd. Een ander Bijbelvertaling spreekt van buizen van koper. De Brontosaurus was ook een planteneter en leefde in een moeras of een rivier, want in het water kon hij zich veel makkelijker bewegen dan op het land, zoals staat beschreven in Job 40.


Brontosaurus in moeras
De naam Brontosaurus betekent donderhagedis. Of betekent Apatosaurus bedriegelijke hagedis.
De historische betrouwbaarheid van de Bijbel wordt ook ondersteund door een opzienbarende ontdekking dat in Angkor Wat, Cambodja, werd gedaan. Eén van de reliëfs van de hindoeïstische tempel toont een dinosauriër die de Stegosaurus moet voorstellen. Bekijk de onderstaande foto hieronder.


Reliëf van Angkor Wat; Stegosaurus 
Angkor Wat, Cambodja
De eeuwenoude tempel werd van 1113 tot 1145 na Chr. gebouwd door koning Suryavaraman II (postuum naam: Paramavishnuloka), die deze bouwsel toewijdde aan de hindoegod Vishnoe. Het reliëf bewijst dat de Stegosauriër gezien werd door mensen. Volgens de evolutionisten leefde de Stegosauriër 155 tot 150 miljoen jaar geleden. Maar hun bewering is geheel ontkrachtigd door het reliëf. U kunt het reliëf van Angkor Wat vergelijken met een onderstaande afbeelding, dan ziet u de exacte overeenkomst meteen.


Stegosaurus
Stego is afgeleid van het Grieks Stegos, dat betekent dak, een verwijzing naar de als een huidbedekking rugplaten. Daarom betekent Stegosaurus letterlijk dakhagedis (of plaathagedis). De Stegosaurus had een enorm groot lichaam, maar een kleine kop. Op zijn rug had hij botten in de vorm van platen en aan de staart zaten stekels. De lengte van deze enorme dier is circa 6 à negen meter (soms tien meter) en de hoogte tweeënhalf à drie meter. De rugplaten brachten die hoogte op ruim vier meter. Het gewicht is circa 1800 kilogram (kan ook twee ton). De achterpoten van de Stegosaurus waren veel langer dan zijn voorpoten. De Stegosaurus at planten en kan het uiteinde van zijn staart met de stekels als verdediging gebruiken. Dat er talloze overleveringen, reliëfs, vazen en grotschilderijen zijn die kunnen bewijzen dat dinosauriërs en mensen samenleven, heeft dat de wetenschappelijke wereld op z'n kop gezet. Maar...zeer veel evolutionisten willen NIET graag toegeven en verzinnen nog leugens om te zeggen dat alle overleveringen, grotschilderijen en artefacten vervalsingen zijn! Diezelfde evolutionisten die de Bijbel als een sprookje willen afdoen, hebben zo zichzelf veroordeeld en ontkennen het bestaan van God, precies zoals koning David in zijn Psalm zegt:"De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God." (Psalm 14:1) De evolutietheorie gaat in tegen het gezond verstand, omdat soorten helemaal niet evolueren, maar verdwijnen. (5) Geschat wordt dat er IEDERE DAG honderd soorten op onze aardbol uitsterven door verdwijning van habitat, stroperij, illegale ontbossing, overbevissing en andere omstandigheden. De waarheid is dat de evolutietheorie een sprookje is, die helemaal is gebaseerd op leugens en onwaarheden. Professor Louis Bournoue, onderzoeksdirecteur van het Franse Nationale Centrum voor Wetenschappelijke Onderzoek, zei:"De evolutie is een sprookje voor volwassenen. Deze theorie is van geen enkel nut geweest voor de vooruitgang van de wetenschap. Ze is nutteloos." (6) De wetenschappers die een mammoet willen klonen, moeten goed beseffen dat de olifanten in Afrika dreigen uit te sterven, omdat er nog volop gejaagd is op hen vanwege slagtanden. De ivoormafia heeft al in de loop van jaren duizenden olifanten en neushoorns gedood vanwege ivoor. Op de markt is ivoor meer waard dan goud! Als de wetenschappers erin geslaagd zijn een mammoet te klonen, dan zullen de stropers er niet aarzelen om de gekloonde mammoet te doden en de slagtanden buit te maken! Het is moreel niet verantwoord om een uitgestorven mammoet door middel van klonen weer tot leven te wekken, als de wetenschappers graag voor God willen spelen. Ze moeten er goed over nadenken wat de gevolgen van klonen zijn. Dat Jurassic Park nooit een realiteit zal worden, is het beter voor ons om het verleden te laten rusten. 

Nieuws Marsjeep Curiosity

Een slecht nieuws voor wetenschappers en Curiosity-fans. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een deel van het onderzoek op Mars stilgelegd. De oorzaak was dat de Marsjeep Curiosity een glimmend voorwerp had ontdekt. Curiosity deed proeven met zijn robotarm en voerde bodemonderzoek uit. Plotseling zagen de wetenschappers het glimmend object. Meteen hadden ze de onderzoeksverrichtingen van Curiosity stilgelegd. Het schijnt dat Curiosity foto's heeft genomen van het voorwerp. Tot duidelijk was wat het voorwerp was, lag het onderzoek stil. De NASA-experts vermoedden dat het voorwerp onderdeel was van Curiosity zelf. Als er inderdaad een stuk van de Marsjeep is afgevallen, heeft dat mogelijk grote gevolgen voor de missie. (7)


Een stukje van de Marsjeep Curiosity afgevallen?
Martiaanse landschap
 Een ander interessante nieuws is het onderzoek naar een vreemde rots. De rots die Marsverkenner Curiosity heeft geanalyseerd, heeft een ander samenstelling dan wat tot nu toe gekend was op Mars. De chemische samenstelling van de rots lijkt op vulkanisch materiaal van op  Aarde. Hij heeft de grootte van een voetbal. "De chemische samenstelling van deze rots lijkt erg op een type rots dat we terug vinden in vulkanische regio's op aarde,"zegt Edward Stolper van het Technologisch Instituut van Californië. Of er dezelfde processen, zoals we op Aarde kennen, ook op Mars zijn, konden de wetenschappers nog geen zekerheid hebben. "Maar in dit stadium is het niet mogelijk om te weten of dezelfde processen die verantwoordelijk zijn voor het vulkanisch materiaal op aarde, ook deze rotsen op Mars hebben gevormd,"aldus Stolper. Op Aarde wordt dat soort vulkanisch materiaal doorgaans gevormd onder de aardoppervlakte door de kristallisatie van magma dat relatief rijk is aan onder hoge druk staand water, verklaren de wetenschappers nog. (8) Als u vraagt of de planeet Mars ook vulkanisme heeft ooit gekend, is het antwoord ja.


Het inwendige van Mars
In een ver verleden was het vulkanisme op Mars zeer aktief. Om een of andere reden heeft het vulkanisme op Mars tegenwoordig niet meer gewerkt. De kern van Mars bestaat uit ijzer, aangevuld met 14 à 17 % zwavel en kleinere hoeveelheden andere elementen. Een deel van de kern moet nog vloeibaar zijn. Om de kern ligt een vaste mantel. Om deze mantel ligt de Marskorst. Mars heeft tegenwoordig geen actief magnetisch veld meer. Het is mogelijk dat deze magnetisch veld op Mars net als op aarde veroorzaakt werd door omkeringen van een magnetisch veld, dat op Mars later verdween. Het magnetisch veld op Mars zou zijn verdwenen door het grotendeels stollen van de metallisch kern van Mars. Daarom heeft het vulkanisme op Mars tegenwoordig niet meer gewerkt. Volgens sommige onderzoekers zijn de langgerekte patronen van de korst van Mars bewijs dat er ooit platentektoniek op Mars plaatsvond. 

De Oostenrijkse parachutist springt uit een ruimtecapsule

Onvoorstelbaar, spectaculair, sensationeel en gewaagd waren de woorden van de wereldmedia. De 43 jarige Oostenrijkse parachutist Felix Baumgartner heeft op zondag 14 oktober 2012 als eerste mens in vrije val de geluidsbarrière doorbroken. Hij sprong op bijna 39 kilometer hoogte uit een ruimtecapsule onder een 230 meter hoge heliumballon en bereikte een snelheid van 1342 kilometer per uur, zo werd tijdens een persconferentie officieel bekendgemaakt. Dat is nog sneller dan het getal van 1136 km/h dat eerder circuleerde. (9) Voordat de ballon naar de hogere sferen steeg, was Felix Baumgartner een uur na zijn vertrek (ongeveer 18.30 uur Nederlandse tijd) al op ruim 18 kilometer hoogte gekomen. (9) Maar omdat zijn ballon steeds langzamer stijgt, neemt de officiële reis naar boven waarschijnlijk zo'n 2,5 uur in beslag. De weg naar beneden is korter: naar schatting 10 minuten, waarvan de helft in vrije val. De spectaculaire en gewaagde reis heeft enorme gevaren met zich, want de veiligheidsrisico's zijn groot vanwege het gebrek aan zuurstof en de lage temperaturen op grote hoogten. Op ruim 20 kilometer hoogte was de temperatuur -56 graden Celsius. (9) Toen hij vanaf 39 kilometer hoogte naar de aarde sprong, had hij na vijf minuten zijn parachute geopend. Weer 5 minuten later landde hij, in goede gezondheid, op aarde. Met zijn spectaculaire parachutesprong heeft Felix Baumgartner drie wereldrecords op zijn naam gezet. (10)

Eerder moest Felix Baumgartner zijn recordpoging boven de woestijn van New Mexico in de Verenigde Staten eerder enkele malen staken, omdat er te veel wind hard waaide. Zondag was het weer eindelijk gunstig voor de Oostenrijkse avonturier om zijn sprong te wagen. Baumgartner en het Red Bull Stratosteam waren al vijf jaar aan het trainen voor de spectaculaire sprong. (9) De missie moet ook bijdragen aan wetenschappelijke kennis van de stratosfeer en de manier waarop het menselijke lichaam omgaat met de extreme omstandigheden op enorme hoogten. Eerder baarde de Oostenrijker opzien door van de Petronas Towers in Kuala Lumpur in Malaise te springen. Ook 'skydivede' hij over het Kanaal een speciale vleugel. (9) Felix Baumgartner verdient alle respect. Moge de HEERE God hem zegenen. 

Veel apensoorten bedreigd met uitsterven

Uitsterving dreigt nu al voor veel soorten apen en halfapen. Dat is duidelijk gebleken uit een lijst van de 25 meest bedreigde primaten ter wereld, die de IUCN (International Union for Conservation of Nature) heeft gepresenteerd tijdens de Conventie voor Biologische Diversiteit (CBD). (11) Dit is géén verzinsel, zoals sommige complotdenkers willen suggereren. Niet alleen Oerang-Oetans zijn bedreigd. Ook voor maki's (lemuren) is de situatie zorgwekkend. Van de zeldzaamste soort, de noordelijke wezelmaki, leven er nog slechts 19 in het wild! Op Madagaskar is de situatie het ernstigst: met zes van de 25 soorten is het Afrikaanse eiland het land met de meeste bedreigde primatensoorten. (11)

Ringstaartmaki's
Van de 103 soorten en ondersoorten maki's op Madasgaskar wordt maar liefst 91 % met uitsterven bedreigd. Belangrijkste oorzaken zijn illegale jacht en verlies van hun leefomgeving, veroorzaakt door het kappen of afbranden van tropisch regenwoud. De top 25 van bedreigde primaten bevat daarnaast vijf soorten uit Vietnam, drie uit Indonesië en twee uit Brazilië. IUCN hoopt dat er dankzij de publicatie van de lijst meer gerichte hulpacties op gang komen om de dieren te redden. "Zulke inspanningen hebben effect,"benadrukt Russell Mittermeier, voorzitter van de wetenschappelijke commissie over apen van IUN en directeur van Conservation International. "De situatie van de wanderoe (baardaap) bijvoorbeeld is zodanig verbeterd dat hij, na 6 jaar lang op de lijst te hebben gestaan, nu niet meer in de top 25 voorkomt."  (11) Er valt nu te hopen dat de met uitsterven bedreigde apensoorten gered zullen worden. Maar dan moeten stroperij, kappen en afbranden van tropische regenwouden, handel in levende exotische dieren en verstedelijking een halt worden toegeroepen. We zijn ook verantwoordelijk voor milieu en natuur. Helaas zijn er nog veel mensen die zo onverschillig staan tegenover het welzijn van dieren. 

NASA gaat enorme scheur in zuidpoolgletsjer onderzoeken

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de scheur in de Pine Island-gletsjer, aan de westelijke kant van Antartica, vorig jaar ontdekt, toen onderzoekers met een vliegtuig over het gebied urenlang vlogen. De 29 kilometer lange scheur is zo groot geworden dat een enorme ijsberg van 880 vierkante kilometer dreigt af te breken. Of dat ook gebeurt, wil NASA nu nagaan in zijn vierde campagne van Operation IceBridge. De eerste vlucht van de nieuwe campagen vond vrijdag plaats en duurde elf uur. Tot midden november gaat een DC8-toestel vanaf Punta Arenas, in het uiterste zuiden van Chili, vluchten uitvoeren boven Antartica. (12)


Enorme scheur in de Pine Island-gletsjer
Behalve aan het snel veranderende ijs van de Pine Island-gletsjer besteden de onderzoekers aan ijsstromen die nog niet onderzocht werden. Een digitale camera aan boord van het vliegtuig maakt voortdurend hogeresolutiebeelden, waarmee gedetailleerde kaarten kunnen worden gemaakt. Tegelijk meten allerlei instrumenten, die onder meer van laser- en radartechnologie gebruik maken, veranderingen in reliëf, sneeuwdiepte, ijsdikte en waterholttes onder het ijs. Het moet allemaal gegevens opleveren die een beter beeld geven van de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering voor het zuidpoolgebied. De Antarctische ijskap bevat 90 % van al het bevroren zoetwater op aarde. Het noordpoolijs bereikte dit jaar een minimumrecord, maar het zuidpoolijs groeit net wel. (12)


Kaart van Zuidpool
Eerder werd bekend dat het ijs op de Noordpool in een recordtempo smelte. De ijskap was opnieuw met 18 % gekrompen. Het volledig afsmelten van de ijskap kan catastrofale gevolgen hebben voor de hele wereld. Ook voor dieren, zoals de ijsberen, die op de Noordpool leven. Het verlies van ijszee heeft nadelige invloed voor de weerspatronen. De cruciale straalstroom - winden van het westen naar het oosten die de grens vormen tussen het koude noordpoolgebied en de warmere gebieden verder naar het zuiden, - lijkt af te nemen. Hoewel de opwarming van de aarde nog niet bewezen is, is één ding zeker dat het klimaat op aarde begint te veranderen. De klimaatverandering is vooral te wijten aan de menselijke activiteiten. 

Planeet met vier zonnen ontdekt?

Amateur-astronomen hebben buiten ons zonnestelsel een planeet met vier zonnen ontdekt, zo heeft de gezaghebbende website space.com gemeld. Het gaat om een primeur. Er waren reeds zes aan Tatooine uit 'Star Wars' analogie planeten gevonden, die dus de luxe van twee zonnen hebben. Maar het door de Yale-universiteit geleide project Planet Hunters deed daar een stevige schep bovenop. De amateur-astronomen stootten met de Keck-telescoop op Hawaï op een planeet die rond een binair stersysteem draait dat zelf door een tweede verder gelegen sterrenpaar wordt omcirkeld. (13)


Een planeet met vier zonnen ontdekt
De vondst kreeg officieel de naam PH1 mee, als eerste door de amateurs gevonden planeet buiten ons zonnestelsel. PH1 is een gasgigant met zowat 6,2 keer de straal van de Aarde en dus groter dan Neptunus. De dichtheid bedraagt zowat 170 keer die van onze planeet. De exoplaneet draait in ruwweg 138 dagen rond een paar sterren die 1,5 en 0,31 keer de massa van onze Zon hebben. Voorbij die baan wentelt nog een tweede paar sterren rond het eerste, op een afstand die zowat duizend keer de afstand Aarde-Zon bedraagt. (13) De vondst is wel opmerkelijk, maar dat roept een aantal vragen op. 

Planeet opgespoord bij nabije ster

Astronomen van de ESO-sterrenwacht in Chili hebben in het sterrenstelstel dat het dichtst bij ons zonnestelsel ligt, een planeet ontdekt, die ongeveer net zo groot is als de Aarde. De planeet cirkelt in het Alfa Centauristelsel, op 4,3 lichtjaar van de aarde. (14)


Planeet ontdekt in het Alfa Centauristelsel
Al sinds de negentiende eeuw hebben astronomen gespeculeerd over planeten met buitenaards leven bij Alfa Centauri. Op de ontdekte planeet is vermoedelijk geen leven mogelijk, omdat het er veel te heet is. Maar astronomen denken dat er meer planeten rond Alfa Centauri draaien waar misschien wel leven mogelijk zou kunnen zijn. (14) Laat hen maar zoeken naar buitenaards leven. Echter zal men geen tekenen van buitenaards leven op andere planeten vinden.


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                        Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

  (1) De Telegraaf: Diamanten planeet ontdekt. 11-10-2012
  (2) HLN.be: Archeologen vinden exacte plaats waar Caesar stierf. 11-10-2012
  (3) AD.nieuws: Jurassic Park zal nooit realiteit worden. 11-10-2012
  (4) Bijbel en Wetenschap: Dinosauriërs
  (5) De mythe van de evolutie. Door Philip Stott
  (6) The Advocate 08-03-1984
  (7) De redactie België: Is Curiosity stukje van zichzelf kwijt op Mars? 09-10-2012
  (8) TT-Canvas, de Redactie België: Curiosity analyseert vreemde rots op Mars. 12-10-2012
  (9) AD: Felix Baumgartner springt van 39 kilometer hoogte. 14-10-2012
(10) NOS nieuws: Baumgartner vestigt drievoudig record. 15-10-2012
(11) AD.nl: Veel apensoorten bedreigd met uitsterven. 15-10-2012
(12) HLN.be: NASA gaat enorme scheur in zuidpoolgletsjer onderzoeken. 15-10-2012
(13) AD.nieuws: Planeet met vier zonnen ontdekt
(14) NOS-TT: Planeet opgespoord bij nabije ster. 17-10-2012

Geen opmerkingen: