donderdag 4 oktober 2012

Leegroof regenwoud is misdaad tegen de SchepperMafia rooft tropische regenwouden leeg

Dat de mafia niet alleen in drugs handelt en winsten witwast, zijn de misdaadsyndicaten tegenwoordig ook bezig met illegale houtkap, stroperij, mensensmokkel, orgaanhandel en prostitutie. Criminele organisaties hebben de grenzen steeds meer verlegd en breiden hun handel uit van drugs naar hout. De illgale houtkap blijkt winstgevend voor de misdaadsyndicaten en is namelijk een aantrekkelijk en betrekkelijk veilig alternatief voor de riskante drugshandel. er valt veel geld te verdienen en er zijn weinig risico's. In de afgelopen tien jaar is 90 % van de illegale houtkap toe te schrijven aan de georganiseerde misdaad. (1)


14 % van Amazone is in afgelopen 25 jaar verdwenen
De misdaadsyndicaten hebben zo'n 30 procent van de wereldwijde houthandel in handen. Dat blijkt uit de studie van het Verenigde Naties Milieu Programma. "Toezichters dachten jarenlang dat de illegale kap aan het afnemen was, maar ze zochten op de verkeerde plekken,"stelt Christian Nelleman, auteur van de studei tegen NewScientist. "Import- en exportgegevens laten niet het hele plaatje zien,"zegt Nelleman. Volgens hem is de illegale kap juist toegenomen. Criminele organisaties zijn in de afgelopen vijf jaar gewoon gehaaider in het verhullen van hun activiteiten. Afleidingsmethodes die veelvuldig toegepast worden, zijn onder andere: het vervalsen van vergunningen, het hacken van overheidsdatabases, omkoping, het vervalsen van de afkomst van het hout en gewoonweg het illegale hout verbergen tussen legaal hout tijdens het transport. Het verbergen van het hout tussen legale ladingen noemen de onderzoekers ook wel 'hout witwassen'. Het hout wordt bijvoorbeeld witgewassen door het langs officiële plantages te sluizen. Internationale misdaadsyndicaten die in de houtbusiness zitten, hebben veel middelen en expertise tot hun beschikking. De houthandel is voor hen attractief, omdat er veel geld valt te verdienen én er weinig risico's aan kleven. Het wordt geschat dat er jaarlijks tussen de 30 en 100 miljard dollar omgezet wordt in de illegale houtindustrie. (1)


Satelliet-foto toont massale ontbossing in de
Amazone-regenwouden
"Waar we vooral door geschokt zijn, zijn de grote aantallen hout die gewoon niet te traceren zijn,"stelt Nelleman. Indonesië exporteerde in 2008 bijvoorbeeld 18,6 miljoen meer kubieke meter hout dan in het jaar 2000. Dit hout zou van legale plantages afkomstig zijn. Maar nadat deze plantages onderzocht werden, bleken de meeste nep te zijn. Regenwoudgebieden, waar het meeste hout gekapt wordt, liggen in de Amazone, Centraal-Afrika en Zuidoost-Azië. In Borneo zijn grote delen van het tropisch regenwoud inmiddels weggevaagd. (1)


Grote delen van tropische regenwoud in Borneo
weggevaagd
Het lijkt bijna onmogelijk om zo'n grootschalige handel te controleren. In het verleden is er getracht om de houthandel te reguleren aan de hand van verschillende certificaties om eerlijke handel te promoten zoals FSC. Deze certificaties werken pas in samenwerking met handhaving. Interpol is daarom een programma gestart voor de handhaving van de kapregels (LEAF). Internationaal zullen politiekorpsen en veiligheidsdiensten samenwerken om het illegale kappen van regenwouden tegen te gaan. Hierbij zal er vooral aandacht besteed worden aan het opsporen en arresteren van de leiders en de mafiaorganisaties waar ze aan verbonden zijn. De onderzoekers formuleren een aantal aanbevelingen om de illegale houtkap terug te dringen. Met name de handhaving van de wetten moet beter uitgevoerd worden. Ook moet er een lijst komen met verdachte gebieden en bedrijven. (1) 

Aandeel van de auto-industrie in de vernieling van het Amazone-woud

De misdaadsyndicaten vormen niet alleen een bedreiging voor het voortbestaan van de tropische regenwouden. Ook multinationals, boeren en grootgrondbezitters maken zich schuldig aan illegale ontbossing. In mei 2012 werd bericht dat de autoindustrie een aandeel heeft in de verwoesting van de tropische regenwouden. "Ijzer voor auto-industrie vernielt Amazonewoud,"kopte de Belgische krant De Morgen. Grote automerken zoals BMW, Ford en Mercedes zijn mee verantwoordelijk voor de teloorgang van het Amazonewoud via het ruwijzer dat ze inkopen, stelt milieuorganisatie Greenpeace in een nieuw rapport. Brazilië is een grote exporteur van ruwijzer, een belangrijk ingrediënt voor staal. Maar voor de productie van dat ruwijzer worden grote hoeveelheden houtskool gebruikt. Uit rapporten van onder meer de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Amerikaanse overheid is ook al gebleken dat die houtskoolproductie in het land gepaard gaat met mensenrechtenschendingen en illegale houtkap. Volgens de ILO werken zo'n veertigduizend arbeiders in slavernij in de industrie. Op basis van douanerapporten heeft Greenpeace nu de link gelegd tussen twee grote exporteurs van het ruwijzer uit Brazilië, Viena en Sidepar, en grote merken in de autoindustrie, zoals Ford, BMW, Mercedes en Nissan. "Door dit staal te kopen, helpen die bekende merken om het Amazonewoud te vernielen,"zei Paulo Adario van Greenpeace in de Britse krant The Guardian. Het is niet de eerste keer dat de auto-industrie in verband gebracht wordt met de controversiële houtskoolproductie. In 2006 bracht het financiële persagentschap Bloomberg al een link aan het licht tussen Amerikaanse autofabrikanten en slavernij in houtskoolkampen. Ook toen vielen de namen van merken als Ford, General Motors en Nissan. Maar ondanks beloftes van de fabrikanten blijven ze bij dezelfde leveranciërs kopen, zegt Greenpeace. (2)

Vlees en biobrandstof

Brazilië exporteert niet alleen ruwijzer, maar ook vlees. Het is allang bekend dat boeren en grootgrondbezitters Amazonewouden in brand hebben gestoken om meer grond te krijgen en vee te laten grazen. Zonder landen als Brazilië zou er immers lang niet genoeg vlees zijn om aan de westerse behoeften te voldoen. Per seconde verdwijnt een voetbalveld aan bomen in het Amazonewoud. Wel te verstaan: per hamburger verdwijnt vijf vierkante meter aan bomen. In Centraal-Amerika is op die manier een groot deel van het regenwoud gesneuveld. De Centraal-Amerikaanse landen exporteerden in de jaren negentig honderdduizenden kilo's vlees naar de Verenigde Staten. (3) Hoewel Brazilië beweert tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen met twintig procent omlaag te krijgen in vergelijking met het niveau van 2005, blijft de veesector een grote bedreiging voor de tropische regenwouden.


Koeien helpen boeren Amazonewouden te vernielen 
Op 7 juni 2012 voerde Greenpeace actie tegen import van Braziliaanse vlees door groothandel Makro. De groothandel Makro verkoopt Braziliaans vlees van JBS, het grootste vleesverwerkende bedrijf ter wereld, dat medeverantwoordelijk is voor de verwoesting van het Amazoneregenwoud. JBS verwerkt runderen van boeren die illegaal bos kappen, land van inheemse indiaanse volken verwoesten en zelfs beschuldigd worden van slavenarbeid. In 2009 ondertekende JBS een overeenkomst om niet langer runderen af te nemen van boerderijen die bij deze malafide praktijken betrokken zijn. Uit een onderzoek van Greenpeace blijkt dat het bedrijf geen enkele manier afspraak nakomt. (4) Het blijkt ook dat Nederland de op twee na grootste importeur van Braziliaans rundvlees is en de systematische verwoesting van Amazonewouden bewust in stand houdt. Het Braziliaans rundvlees is onder andere bij Marko en Sligro Food Group gevonden. In Juni besloot de laatste naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van Greenpeace direct geen vlees meer te kopen van JBS. (4) 


Amazone: Regenwoud in de as gelegd
Amazone-woud verdwijnt in rap tempo
Grote delen van regenwoud gekapt door boeren in
Novo Progreso, Brazilië
Twee jaar geleden heeft het Brits-Nederlandse oliemaatschappij Shell in biobrandstof geinvesteerd. Dat leidde tot storm van protesten en kritiek. Gebleken is dat bij de verbouwing van suikerriet worden de inheemse Guarani-indianen van hun land beroofd, verdreven en regelmatig ook mishandeld. Suikerriet is de grondstof voor bio-ethanol dat als brandstof wordt gebruikt. (5) Dat multinationals zich ook schuldig hebben gemaakt aan verwoesting van eco-systemen, is voldoende bewezen. Het concern Shell heeft zich regelmatig schuldig gemaakt aan milieu-vervuiling, veroorzaakt door olielekkages die grote gebieden in Nigeria hebben vervuild. In Brazilië heeft Shell in 2010 een overeenkomst met het bedrijf Nova América, een onderdeel van het Braziliaanse Cosan, gesloten om een gezamenlijk bedrijf, genaamd Raizen, op te zetten voor de grootschalige productie van biobrandstoffen. Door die samenwerking is Shell medeverantwoordelijk voor de misdaden van van Nova América. Dit bedrijf heeft zijn suikerrietplantages op 'n agressief manier uitgebreid, met name in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul. Dit gaat ten koste van het leefgebied van de inheemse indiaanse Guarani-stam. De afgelopen decennia worden de Guarani-indianen teruggedrongen door de oprukkende veeteelt, sojaplantages en in toenemende mate door de uitdijende suikerrietplantages. (5) Het zelfmoordpercentage onder de Guarani in Brazilië is erg hoog. Het is werkelijk onvoorstelbaar dat de multinationals zich hebben ingelaten met misdadige praktijken. In feite verschillen de multinationals niet zoveel van de misdaadsyndicaten. Zo'n energieconcern als Shell heeft haar geloofwaardigheid heel wat op het spel gezet en kwam een aantal keren negatief in het nieuws. Twee jaar geleden werd Shell uit de Dow Jones Sustainability Index gezet, een ranglijst die bedrijven scoort op hun duurzaamheid, terwijl deze concern propaganda maakte voor duurzaamheid! Ook verdween Shell uit de lijst in verband met de omstreden activiteiten in Nigeria. Shell beweert nog altijd dat de meeste olielekkages in Nigeria het gevolg van sabotage zijn. 

Moorden, landroof en genocide op inheemse volken

Dankzij hardnekkige campagne van Braziliaanse indianen en een mensenrechtenorganisatie Survival International heeft een door Shell en Cosan opgericht biobrandstofbedrijf Raizen zijn plannen opgegeven om suikerriet te verbouwen op land dat gestolen was van de indiaanse stam. Onder druk van Survival International en het Braziliaanse Ministerie van Justitie besloot Raizen geen suikerriet meer te kopen van land dat door plantagers van de indiaanse stam Guarani was gestolen. Uiteindelijk werd Shell gedwongen zich af te zien van een ambitieuze en omstreden biobrandstofproject. Het is bekend dat inheemse indiaanse stammen in Brazilië regelmatig vervolgd, onderdrukt en verpauperd zijn. De meeste indiaanse stammen zijn uit hun woongebieden in de regenwouden verdreven door mijnbouwers, houtbedrijven, soja- en suikerriettelers, veeboeren en grootgrondbezitters. Regelmatig zijn indianen en hun stamhoofden vermoord. Veeboeren, mijnbouwers, goudzoekers, houthakkers en grootgrondbezitters hebben gruwelijke misdaden gepleegd. Paar maanden geleden hadden meer dan 50 gewapende mannen een grootschalige aanval uitgevoerd op een inheemse indiaanse gemeenschap in het zuidwesten van Brazilië. Na het uiten van bedreigingen werd er geschoten en werd volgens een berichtgeving één van de indiaanse leiders ontvoerd. Kort daarvoor had een Guarani-gemeenschap een deel van hun voorvaderlijke land, dat bezet werd door veeboeren, opnieuw in bezit genomen. Een woordvoerder van de Guarani beschreef hoe zijn gemeenschap van 400 indianen werd omsingeld door 50 gewapende mannen die hen onder vuur namen. Ze deden dit lachend en onder het roepen van bedreigingen en verwensingen. Ze riepen:"Jullie indianen daar! Niemand van jullie indianen zal hier levend wegkomen!" Honderden schoten werden afgevuurd op de Guarani mannen, vrouwen en kinderen, die uiteindelijk het bos in moesten vluchten om niet gewond en gedood te worden. Volgens de Guarani werd een van hun leiders, een man van in de vijftig, gevangen genomen en in een auto afgevoerd. Sindsdien is niets meer van hen vernomen. Wel zijn wat verbrande resten gevonden van zijn kleren. (6) In november 2011 werd de religieuze leider Nisio Gomes pal voor de ogen van zijn gemeenschap in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso vermoord. Zijn lichaam is nooit teruggevonden. In verband met de geruchtmakende moord op Nisio Mores waren 18 mensen gearresteerd. Ook waren prominente verdachten, zes veeboeren, een advocaat en een ambtenaar, gearresteerd. De moord werd gepleegd door huurmoordenaars die in opdracht van Gaspem Sequrança, een beruchte particuliere beveiligingsdienst die gewapende 'bewakers' verhuurt aan veeboeren om land te bewaken dat door hen van de inheemse indianen is gestolen. De aanklacht die was ingebracht tegen verdachten, luidt onder andere: het beramen van de aanval, het voorzien van wapens, het omkopen van getuigen en valsheid in geschrifte. (6) 


Amazone-indianen
De geschiedenis herhaalt zich telkens dat de indiaanse stammen opnieuw het slachtoffer zijn geworden van gewetenloze lui, kolonisten, multinationals en regeringen. Vroeger werden de Noord-Amerikaanse indianen uit hun grondgebieden verdreven en bijna uitgemoord. Nu herhaalt de tragedie zich in Zuid-Amerika. De regeringen in Brazilië, Peru, Colombia, Indonesië en andere landen doen te weinig om grondrechten van de inheemse volken te beschermen en illegale houtkap, diefstal van andermans eigendommen en grootschalige winning van goud, ijzer, gas, olie en andere bodemrijkdommen een halt toe te roepen. Sommige regeringen maken zich ook schuldig aan dergelijke praktijken en misdaden. Op 8 augustus 2012 kondigden de Guarani-indianen aan dat ze de Braziliaanse regering voor het Inter-Amerikaanse Hof zullen dagen, omdat deze hun landrechten onvoldoende beschermt. De Guarani stelden in een verklaring dat ze hun zaak aanhangig maakten vanwege het trage in kaart brengen van hun land, vanwege het geweld waar hun leiders en gemeenschappen aan worden blootgesteld en vanwege de volkenmoord die plaats vindt, omdat...de Braziliaanse regering niet in staat is om hen te beschermen en hun land terug te geven. Veel Guarani gemeenschappen moeten zolang wachten totdat hun land overeenkomstig de Braziliaanse wet in kaart is gebracht. Ook zitten ze klem in tentenkampen langs de weg of in overvolle reservaten, waar ondervoeding en zelfmoord een hoge vlucht hebben genomen. (6) Bekend is dat tal van Guarani-leiders de afgelopen jaren op 'n gewelddadige wijze om het leven zijn gebracht en hun gemeenschappen worden herhaaldelijk blootgesteld aan geweld van gewapende huurlingen in dienst van veeboeren die hun land roven en bezetten. Een ander geval is dat een kleine inheemse indiaanse gemeenschap in het Peruaanse Amazonegebied een succes heeft geboekt door een rechtszaak gewonnen te hebben met mogelijke gevolgen voor inheemse landsrechten in Peru. De Shipibo- en Ese-EJA indianen van de Tres Ilas gemeenschap die in het zuid-oosten van Peru leeft, stapten naar de rechter om hun beklag te doen over de illegale houtkap en de goudwinning op hun grondgebied. Eerdere pogingen door de indiaanse gemeenschap om houthakkers, goudzoekers en mijnwerkers uit hun bosrijke leefgebied te verwijderen, strandden. Daarom ging de gemeenschap naar de hoogste rechtbank van Peru, het Constitutioneel Hof om beklag te doen. Deze bevestigde hun recht om buitenstaanders toegang tot hun land te verbieden. (6)


Goudzoekers in het gebied van de Yanomami-indianen
De inheemse indiaanse volken, zoals Guarani en Yanomami, zijn niet de enige slachtoffers van genocide, landroof en ontbossing.


Heraldo, een Indiaanse Yanomami-jongen (14)
Ook andere inheemse volken in delen van de wereld, zoals Borneo en Papoea-Guinea, moeten het ontgelden. Er zijn ook milieuactivisten die opkomen voor de regenwouden en de rechten van de inheemse volken, vermoord. In het afgelopen decennium zijn wereldwijd 711 milieuactivisten en journalisten die zich hebben ingezet voor het milieu en bescherming van regenwouden, geliquideerd. Dat blijkt uit een in juni verschenen rapport van de mensenrechtenorganisatie Global Witness. Gemiddeld wordt 1 activist per week vermoord. De daders lopen vaak ongestraft vrij, omdat ze deel uitmaken van een regering of een misdadige organisatie die zelf bij misdrijven tegen het milieu betrokken zijn. De meeste moorden worden gepleegd in Brazilië, Colombia, Filippijnen en Peru. Milieuactivisten en journalisten spreken betrokken landen en organisaties op hun beleid ten opzichte van grootschalige landbouw, mijnbouw en waterkrachtcentrales. Het merendeel van de moorden heeft betrekking op gas en olie. In april 2012 werd in Cambodja een milieuactivist, genaamd Chut Witty, door een politieagent doodgeschoten. De reden van de brute moord was dat de milieuactivist geweigerd had een geheugenkaart af te geven met opnamen die hij ervoor had gemaakt van grootschalige, illegale houtkap in het zuidwesten van Cambodja. (7) 

Is leegroof regenwoud overdreven of toch niet?

Als lezer vindt u de leegroof van tropische regenwouden misschien wel erg overdreven. De vraag is of het rapport van het VN milieu programma wel betrouwbaar is. Als het om mafia gaat, is beslist niet overdreven. We weten wat de Brits-Nederlandse oliemaatschappij Shell in Nigeria heeft uitgevreten. We weten ook waartoe de mafia tot alles in staat is. Een vooraanstaande expert op het gebied van ontbossing, dr Alan Grainger, betwist in zijn artikel in de Proceedings van de National Academy of Sciencas (PNAS) de cijfers van het VN-rapport en zei dat we keer op keer worden bang gemaakt. Die cijfers zijn volgens Alan Grainger volstrekt onbetrouwbaar. Hij beweerde dat er meer bos is dan oorspronkelijk werd gedacht. Hij wees erop dat de regenwouden vooral in de tropische gebieden vooral zouden verdwijnen, terwijl in de gematigde klimaatzones er juist bomen bijkomen. (8) Dat kan. Iedereen kent de aangrijpende beelden van het met een zware ketting omhakken van bomen in de Amazonewoud. Dat er op sommige plekken stevig wordt gekapt en verbrand, is duidelijk, maar wat zegt dat over de totale hoeveelheid bos op aarde, vraagt Grainger zich af. De belangrijkste bron voor gegevens hierover is de Food and Agriculture Organisation (FAO) van de Verenigde Naties. Die concludeerde onlangs dat er in de wereld jaarlijks een hoeveelheid bos verdwijnt ter grootte van Portugal (9.3 miljoen hectare), in totaal 0,2% van de veronderstelde totale hoeveelheid bos op de planeet. Grainger analyseerde de cijfers die de FAO in de afgelopen decennia publiceerde, en beperkte zich daarbij tot de tropische natuurbossen: regenwouden, 'nevelwouden' en drogere bossen. Productiebossen (plantages) vielen buiten de analyse. Het blijkt niet zo eenvoudig om vast te stellen hoeveel bos er nog op aarde is. In zijn studie gaf Grainger ondermeer een overzicht van de inschattingen van verschillende onderzoekers voor steeds dezelfde groep van 63 tropische landen. In 1973 schatte onderzoeker Persson dat er nog bijna 980 miljoen hectare natuurbos in de tropen was. In 1989 berekende de onderzoeker Myers dat er nog maar 801  miljoen hectare natuurbos was. Een jaar later, in 1990, schatte de FAO de hoeveelheid tropisch bosoppervlak ineens op 1434 miljoen hectare. In 2000 kwam de FAO tot 1347 miljoen hectare. (8) Het lijkt wel of de schattingen van diverse onderzoekers elkaar tegenspreken! 

De vraag is hoe betrouwbaar zijn cijfers en schattingen. Volgens onderzoeker Myers, die door milieuorganisaties graag wordt aangevoerd als autoriteit op dit gebied, verdwijnt er jaarlijks 17 miljoen hectare bos. Als hij gelijk zou hebben, dan zou er in 2000 801 minus 272  miljoen hectare tropisch bos zijn geweest (529 miljoen hectare) in plaats daarvan is er volgens de FAO meer dan twee maal zoveel. Maar deze FAO-schattingen blijken tien jaar later niet te optimistisch, maar juist te pessimitisch te zijn geweest. In 1990 meende de FAO dat de wereld 1756 miljoen hectare tropische bossen telde. in 2000 moest men die schatting corrigeren en concludeerde men dat er in dat jaar 1990 in werkelijkheid 1926 miljoen hectare moet hebben gestaan. In 2005 werd de hoeveelheid voor 1990 nog verder omhooggekrikt naar 1949 miljoen hectare. In 2000 schatte de FAO dat voor dat jaar stond er 1799 miljoen hectare tropisch bos. Vijf jaar later moest die schatting worden opgetrokken tot 1829 miljoen hectare. Kortom: het enige dat we over het oppervlak aan tropische bossen in de wereld weten, is dat de schattingen permanent te somber zijn. (8) De schattingen van de FAO blijken dus onbetrouwbaar te zijn. 

Hoeveel Grainger veel aandacht besteedde aan verklaringen, die wel geloofwaardig zijn, noemde hij de belangrijkste helaas niet. Het is moeilijk om betrouwbare schattingen te doen. Want de expert Alan Grainger vergeet wel een aantal belangrijke punten die de betrouwbare cijfers bijna onmogelijk maakt. Hoe kunnen we bomen in Colombia tellen, waar de FARC heerst? Zou een onderbetaalde Congolese bomenteller geld aannemen om zich te laten omkopen door een illegale bomenkapper? Zou bomentellen in het onderbevolkte Afrika (3 mensen/km2) überhaupt een hoge prioriteit hebben? Laten gewetenloze veeboeren en grootgrondbezitters het tellen van bomen in de Amazonewouden toe? Sommige landen hebben er inderdaad baat bij te melden dat er meer bos is dan er is, anderen juist niet. Sommige regeringen zijn corrupt en zien illegale houtkap door de vingers. Allemaal goede redenen waarom de cijfers onbetrouwbaar zijn. Niet alleen misdaadsyndicaten, maar ook veeboeren, multinationals en corrupte regeringen hebben er baat bij in de vervalsing van de cijfers. Het blijkt ook dat de Verenigde Naties in toenemende mate beheerst wordt door multinationals. Volgens milieudefensie houden de machtige multinationals de VN in verontrustende mate in hun greep. Eén ding heeft Alan Grainger gelijk dat de cijfers van de VN alleen bedoeld zijn om ons bang te maken, zodat we geld naar een bankrekening van de VN zouden overmaken om een tropisch regenwoud te redden. Maar de vraag is of de VN het geld goed heeft besteed. 

Eén ding is zeker dat leegroof van regenwoud beslist NIET overdreven is. Gebaseerd op ooggetuigenverklaringen, filmbeelden, satelliet- en luchtopnamen en rapporten is de leegroof van regenwouden een zéér ernstig zaak. Illegale houtkap, landroof, massale ontbossing, stroperij en genocide onder inheemse volken een groeiende bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid. 

Is er een antwoord op het wereldwijde probleem?


De aarde: groen staat voor regenwouden
In de laatste 50 jaar zijn zoveel bosrijke gebieden verloren gegaan. In Zuid-Amerika is minimaal 766.000 km2 Amazonewoud verloren gegaan. Daarvan maakte 62 % (twee maal zoveel de oppervlakte van Groot-Brittannië) plaats voor grazende runderen, waavan het vlees verwerkt wordt om de magen van de westerlingen te voeden. Een groot deel van het verwerkte vlees komt terecht in Foodketen zoals MacDonalds. Veeteelt is daardoor één van de belangrijkste hoofdoorzaken van de ontbossing in de Amazone. Niet alleen in de tropische landen verdwijnen regenwouden, maar ook de geindustrialiseerde landen ontkomen niet aan de ontbossing! Enkele maanden geleden lag de Zweedse meubelgigant Ikea onder vuur, toen gebleken was dat deze concern illegaal hout uit eeuwenoude oerbossen in Karelië in noord-Rusland, gebruikt had. Hout is veruit de meest gebruikte grondstof in Ikea-producten. De winkelketen Ikea gebruikte de misleidende slogan "We Love Wood" om te benadrukken dat het enkel hout gebruikt dat "op een economisch, ecologisch en sociaal verantwoorde manier geproduceerd" is. Maar uit een onderzoek van onder meer de Zweedse staatstelevisie blijkt dat Swedwood, een dochteronderneming van Ikea, jaarlijks zo'n 560 hectare (circa 1000 voetbalvelden ) aan bomen omhakt in waardevolle en eeuwenoude bossen in Karelië. "We hebben een beperkte oppervlakte aan oerbos in het noorden van Karelië, maar met een grote waarde voor de biodiversiteit,"zei Olga Ilina van de plaatselijke Russische milieuvereniging SPOK. "Ikea zegt niet te werken in oerbossen, maar dat klopt niet." De Zweedse milieuorganisatie Protect the Forest documenteerde heo Ikea via Swedwood in het noordwesten van Karelië bossen vernielt, die twee tot zeshonderd jaar oud zijn. (9) De Global Forest Coalition, een alliantie van ngo's uit meer dan veertig landen, veroordeelde de illegale activiteiten van Ikea in Rusland scherp. De wetteloze en ongeoorloofde activiteiten van Ikea en Shell, zoals u in dit artikel hebt gelezen, vormen het onweerlegbare bewijs dat de multinationals ook zich hebben schuldig gemaakt aan verwoesting van ecosystemen op aarde. De multinationals hebben met het delven van bodemrijkdommen zichzelf verrijkt. 


Scenario 2050 Amazone-regenwouden in Brazilië:
Groen staat voor woud, rood voor ontbossing
De illegale houtkap heeft er grote gevolgen voor een ecosysteem dat van onschatbare waarde is. De gordel van maagdelijke wouden in Rusland, samen met de regenwouden op de evenaar, heeft een essentiële functie voor het leven op aarde. De bossengordels slaan namelijk grote hoeveelheden CO2 op en vormen schatkamers van biodiversiteit. Zo slaan de bomen en planten in de Amazone voor 80 tot 120 miljard ton CO2 op.


NASA: het Amerikaanse continent
Volgens sommige wetenschappers komt CO2 bij het massaal kappen en verbranden van bos vrij waardoor de opwarming van de aarde zou versnellen. Echter zijn er geen harde bewijzen geleverd voor de opwarming van de aarde. Want de andere wetenschappers spreken dat tegen. Maar één ding is zeker dat als biodiversiteit vernietigd wordt, zal de mens ook lang niet meer leven. Door de vernietiging van biodiversiteit, zowel op het land als in de zee, zullen de grote gevolgen op een lange of korte termijn zichtbaar worden. Bijvoorbeeld een wereldwijde hongersnood. Ook draagt de verdwijning van regenwouden bij aan woestijnvorming en losgeslagen natuur. Het is belangrijk om goed te weten dat de regenwouden ook het werk zijn van de alwetende en almachtige Schepper. In Genesis 1:11-12 lezen we dat God bomen en planten heeft gemaakt. Zelfs de hele natuur verkondigt het handenwerk van de Schepper. 

"Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen."
                                                                        Psalm 104:24 (Statenvertaling)

God heeft ook een ingenieuze eco-systeem geschapen, zodat dieren, planten en mensen ervan kunnen leven. Dat beseffen mafiosi, multinationals, veeboeren en bomenhakkers helemaal niet. Het komt doordat ze de Bijbel, het gezaghebbende en onfeilbare Woord van God, niet kennen en de wetten van God ook niet in acht hebben genomen. Door tropische regenwouden weg te kappen minachten ze niet alleen het leven, maar ook de Schepper!! God is de bron van alle leven. Alle leven komt van God vandaan. Als u vraagt of de Bijbel het wegkappen en verbranden van regenwouden verbiedt, luidt het antwoord JA!!! 

In de Bijbel is milieubescherming een zeer belangrijk gebod. Dat is onder andere op te maken uit de oorlogswetten van Mozes. Daarin staat bijvoorbeeld:

"Wanneer gij een stad vele dagen zult belegeren, strijdende tegen haar, om die in te nemen, zo zult gij haar geboomte NIET verderven, de bijl daaraan drijvende; want gij zult daarvan eten; daarom zult gij dat NIET afhouwen, want het geboomte van het veld is des mensen spijze, opdat het voor uw aangezicht kome tot een bolwerk."
Deuteronomium 20:19 (Statenvertaling)

Een ander Bijbelvertaling:

"Wanneer gij lange tijd een stad belegert, daartegen strijdende om haar in te nemen, dan moogt gij het geboomte daaromheen niet vernietigen door de bijl erin te slaan, maar gij moogt daarvan wel eten, doch het niet vellen." (NBG-vertaling)

Over deze 'onbelangrijke' Bijbelse milieumaatregel moeten we beslist niet te gering denken!! De bioloog Ben Hobrink toont er aan dat ten eerste was deze maatregel in die Bijbelse tijd een unieke regel, die NERGENS anders op de wereld voorkwam. Ten tweede zijn boomvruchten, zoals noten en fruit, bijzonder belangrijk voor de gezondheid, zeker in moeilijke tijden na een oorlog! Ten derde groeien vruchtbomen erg langzaam, in tegenstelling tot naaldbomen. In het dorre klimaat van het Oude Israël is het kappen van een vruchtboom niet gemakkelijk weer goed te maken. Het duurde wel tien jaar voordat er weer een flinke boom met vruchten was gegroeid. Ten vierde was door deze en andere milieuregels de hele maatschappij van de Israëlieten doortrokken van eerbied voor de natuur. (10) Ook de inheemse volken, zoals de indianen in de Amazonewoud, hebben diepe eerbied voor de natuur! Geen wonder dat de indianen nog NOOIT een regenwoud massaal hebben gekapt, terwijl houthakkers, veeboeren en multinationals wel doen!! Het duurt 120 jaar voordat er weer een nieuwe regenwoud komt! Een belangrijke tekst uit de Bijbel maakt ons duidelijk dat we zorgvuldig moeten omgaan met milieu en natuur. Bij de andere volken, zoals de oude Grieken, was het de gewoonste zaak om bij een belegering eerst alle boomgaarden en akkers bij een stad te vernietigen. Vandaar een geliefd en eeuwenoude strijdmiddel: tactiek van een verschroeide aarde. Deze tactiek was ook in de Tweede Wereldoorlog door de Russen en tijdens de Eerste Golfoorlog door Saddam Hoessein gebruikt. Bij de Israëlieten was dat absoluut verboden! Daarom concluderen we door het lezen van de belangrijke Bijbeltekst dat God ook het vernietigen van regenwouden absoluut verbiedt! 

Gezien het feit dat veeboeren woongebieden van de inheemse volken in Brazilië bezetten en de rechtmatige eigenaars van hun land verdrijven, is er sprake van landroof. In de Bijbel staat ook geschreven over landroof: 

"Gij zult niet stelen."
Exodus 20:15

"Gij zult de grensscheiding van uw naaste die de voorvaderen hebben vastgesteld, NIET verleggen in het erfdeel, dat gij erven zult in het land dat de HEERE, uw God, u in bezit geeft."
Deuteronomium 19:14

U zult verbaasd zijn, als u leest dat de Bijbel streng heeft verboden dat veeboeren hun vee in andermans land laten grazen, anders moeten ze schadevergoeding aan de rechtmatige landeigenaars geven! Zo staat geschreven:

"Wanneer iemand een veld of een wijngaard laat afweiden door zijn vee erin los te laten, en dit weidt de akker van een ander af, dan zal hij het beste deel van zijn akker of het beste deel van zijn wijngaard als vergoeding geven."
Exodus 22:5 

De Bijbelse maatregelen hebben ook betrekking op onze huidige tijd, gezien de situatie waarin we verkeren dat de regenwouden massaal illegaal gekapt en verbrand zijn!! Daarom is de Bijbel nooit verouderd, omdat deze niet gebonden is aan tijd en ruimte. De Bijbel is het Woord van God. God heeft wetten gegeven om niet alleen dieren en planten te beschermen, maar ook om ons te leren hoe we in harmonie samenleven. Het is duidelijk dat leegroof van regenwouden niet alleen een misdaad is tegen de menselijkheid, maar ook tegen de Schepper van alle leven! Het is ook een uiting van hebzucht en egoïsme. Geldzucht speelt ook een grote rol bij de vernietiging van biodiversiteit, zoals staat geschreven:

"Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht."
I Timótheüs 6:10a

De regenwouden zijn van vitaal belang voor het leven op aarde. In de regenwouden zijn zoveel vruchten en geneeskrachtige kruiden te vinden, die zeer belangrijk zijn voor de gezondheid van de mens. Ook leven inheemse dieren en volken in de tropische wouden. Dat is hun eigen woongebied. Met welke recht hebben veeboeren, soja- en suikerriettelers, houthakkers, goudzoekers en multinationals en mafiosi nou eigenlijk om regenwouden te vernietigen en inheemse volken en dieren te verjagen!? Door massaal regenwouden te kappen en te verbranden hebben dieren en planten geen tijd meer om eraan te ontsnappen of zich aan de nieuwe omstandigheiden aan te passen. Ook krijgt regen de kans om de grond, waar vroeger een regenwoud stond, weg te spoelen. Het gevolg is droge, onvruchtbare hellingen en overstroomde valleien.  De vraag naar hout is tegenwoordig zo groot dat niet alleen tropische wouden, maar ook wouden in gematigde en koude gebieden, zoals Karelië in Rusland, gevaar lopen te verdwijnen. 


Door wegkappen van regenwoud een woestijn gevormd
Zulke dwaze en hebzuchtige mensen die verantwoordelijk voor de vernietiging van biodiversiteit zijn, begaan een zéér zware zonde tegen God. De regeringen zijn helaas ook medeplichtig, omdat zij de leegroof oogluikend toelaten. De mens heeft het evenwicht in de natuur zodanig verstoord en wij moeten proberen daar iets tegen te doen. De Bijbel herinnert ons er aan dat God de mens heerschappij heeft gegeven over de door Hem geschapen wereld en ons daar als beheerders over heeft aangesteld. Wij voeren het beheer, waarbij we alle bronnen van de natuur tot onze beschikking hebben om die te ontwikkelen en te gebruiken. Nooit mogen we echter de keerzijde van de medaille uit het oog verliezen dat wij de verantwoording dragen en aan God, onze Schepper, rekenschap hebben af te leggen voor wat we doen. Dit betekent - om het maar zo zacht mogelijk uit te drukken - dat wij NIET het recht hebben om de planten en de dieren uit te roeien met wie we op aarde leven of dit aan te moedigen. Integendeel: we zouden al het mogelijke moeten doen om elk deel van de natuur te bewaren en ervoor te zorgen. 


Waterval in een regenwoud in Colombia
Regenwouden in het Amazone-gebied
Boomkikker
Oerang-Oetan met haar kind in oerwoud, Borneo 
Jaguar in de Amazone-regenwoud
Wij dienen er borg voor te staan dat die schepselen en de voor hun noodzakelijke omgeving niet alleen blijven leven, maar dat ze gedijen op de door God bedoelde manier. Wij zijn ook geschapen door de liefhebbende en alwetende God. Daarom zijn we Hem onze verplichting verschuldigd om goed voor de planeet aarde te zorgen. Tevens garandeert de Bijbel ons ook dat de zonde niet ongestraft blijft. Vroeg of laat zal God ook over veeboeren, plantagehouders, houthakkers, goudzoekers, mafiosi, multinationals en regeringen die gruwelijke misdaden zoals moorden, landroof, vernietiging van regenwouden, omkoping en hebberigheid begaan, zwaar oordelen. Over de stropers die op dieren jagen vanwege ivoor en dierenhuiden, zal het oordeel ook geveld worden. Hun straf zal de hel zijn! Ook omdat zij niet alleen het Evangelie, maar ook Jezus Christus die kwam om voor onze zonden te sterven en onze straf te dragen, volledig verwerpen en zich hebben overgegeven aan de zonde. De zonde werkt zo verwoestend door de hele schepping en  bederft alles wat God zo mooi heeft geschapen. Indien veeboeren, houthakkers, plantagehouders en anderen zich bekeren van hun zondige wegen en berouw krijgen voor wat zij hebben aangericht, kunnen zij hun zonden belijden aan de HEERE God en om vergeving vragen. Hen zal God zeker vergeven, maar...dan moeten de daders hun oprechte spijt betuigen aan de indianen, gestolen land aan de rechtmatige eigenaars, de indianen en andere inheemse volken, waar ook overal ter wereld, teruggeven en verwoeste gebieden herplanten en bebossen! Ook moeten de veeboeren, plantagehouders, grootgrondbezitters en multinationals forse schadevergoeding betalen voor alle geleden schade, zoals God in Zijn Woord eist!


Ontbossing: Red bomen. We willen niet dat de aarde
tot een groot woestijn omgeturnd wordt
Sommige organisaties, zoals de VN, en mensen pleiten voor een wereldinstituut die de wereldproblemen zal oplossen. Eerder pleitte paus Benedictus XVI voor een globale overheidsinstantie die de wereldeconomie beheert en de door de crisis getroffen economieën doet herleven. En multinationals streven er ook naar een wereldautoriteit. Het is schandalig dat zij duurzaamheid, biodiversiteit en ecologische verantwoording voortdurend propageren, terwijl diezelfde lui problemen juist hebben gecreëerd! Het doet ook denken aan een uitspraak van kolonel Mandell House:"Schep opzettelijk problemen en bied dan de oplossing, die je doelstelling dient." Het lijkt wel dat de Verenigde Naties, de multinationals en andere organisaties die naar de Nieuwe WereldOrde streven, problemen hebben opzettelijk gecreëerd en verdwijning van regenwouden, stroperij, walvisjacht, overbevissing en overbevolking alleen maar gebruiken om werkelijke doelstellingen te verhullen, zoals bijvoorbeeld schrikbarende cijfers worden gebruikt om ons bang te maken. Ook de huidige financiële crisis, zoals de euro, is opzettelijk gecreëerd om miljarden euro's los te krijgen en vervolgens in de bodemloze put te verdwijnen. Uiteindelijk komt het geld terecht bij de misdadige lui die voor alle rotzooi op aarde verantwoordelijk is. Heeft een toekomstige wereldautoriteit ofwel wereldregering wel het antwoord op wereldwijde problemen? Levert de toekomstige regering ook een bijdrage aan de werkelijke oplossing van wereldproblemen? Duizend maal nee! Uit de Bijbel weten we echter dat de zogenaamde wereldregering in feite een bloeddorstig en beestachtig werelddictatuur is, die vele miljoenen mensen het leven zal kosten! Volgens de Bijbelse profetie zal de wereldregering bijna de hele natuur op 'n onvoorstelbare wijze een onherstelbare schade toebrengen! 

De echte oplossing ligt alleen bij Jezus Christus die zal wederkomen om orde op zaken te stellen en de verwoeste natuur te herstellen! Maar... de Bijbel roept ons ook op om daadwerkelijk de strijd aan te binden met stroperij, overbevissing, leegroof van regenwouden, enz. Ook een gebed levert een bijdrage aan de strijd tegen de misstanden. In 1 Timótheüs 2:1-2 staat dat we voor koningen, presidenten en regeringen moeten bidden opdat het kwaad bestreden wordt en we in alle rust en godzaligheid mogen leven! Helaas doen veel christenen niet. Dat komt omdat ze teveel bezighouden met eindtijdtheorieën en ook met hun egocentrische houding. Daardoor hebben ze hun belangrijkste taak, het gebed voor overheden, alle mensen en de natuur, verwaarloosd! Helaas is de kritiek op hen terecht! Hopelijk zal het artikel hen wakkerschudden. Vertel ook aan uw familie, vrienden en naasten. En aarzel niet om een reactie te geven! Bid voor het behoud van regenwouden en ook voor inheemse volken en de dieren die gevaar lopen. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                        Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.


Bronnen en referenties:

  (1) AD nieuws: Maffia rooft tropische regenwouden leeg. 02-10-2012
  (2) De Morgen:"IJzer voor auto-industrie vernielt Amazonewoud" 15-05-2012
  (3) HLN.be: Sommige stukken regenwoud lijken eerder op Ierland. 12-01-2012
  (4) Greenpeace: Stop verwoesting Amazone voor vlees. 07-07-2012
  (5) NRC Handelsblad: Kritiek op biobrandstoffen Shell in Brazilië. 29-09-2010
  (6) Survival International
  (7) Global Witness.com: Stijgend aantal milieuactivisten vermoord.
  (8) Groene rekenkamer: Geen bewijs voor verdwijnen tropisch regenwoud.
  (9) De Morgen: Ikea kapt in eeuwenoude bossen. 24-05-2012
(10) Moderne wetenschap in de Bijbel. Door drs. Ben Hobrink.

Geen opmerkingen: