woensdag 6 juni 2012

Kasim Hafeez: Israël is geen apartheidsstaat!
De dag dat een moslim-extremist stopt met Israël haten


Kasim Hafeez, een voormalig moslim-extremist, was opgegroeid in een gezin, waarin met bewondering over Adolf Hitler werd gesproken, en waarin zijn gedachten werden beïnvloed door de haatdragende toespraken van Hassan Nasrallah en Osama bin Laden. 
Kasim Hafeez:"Nadat ik de bestseller 'The Case for Israel' van de Amerikaans-Joodse advocaat Alan Dershowitz had gelezen, kwam ik in een gewetenscrisis. Ik bezocht Israël en mijn leven veranderde totaal. Ik ben nu zionist, een trotse moslimzionist, maar lange tijd was ik het tegenovergestelde." (1)


Boek cover: The Case for Israel
"Ik nam deel aan antisemitische bijeenkomsten en anti-Israël acties op de universiteit. Ik groeide op in een Pakistaanse moslimgemeenschap in Engeland. Daar golden Joden in het gunstigste geval als moordenaars en dieven, en werden we opgeroepen om ze te vernietigen. De meeste moslims uit onze gemeenschap waren tamelijk gematigd, maar zodra het over Joden ging, gebruikten ze de meest haatdragende woorden. Vooral mijn vader ging daarin heel ver: hij vereerde Hitler als een held, die maar één nederlaag had geleden, namelijk dat hij niet genoeg Joden had kunnen vermoorden. Tegen de tijd dat ik achttien werd, was ik een moslim-extremist. Ik haatte de Joden en ik haatte Israël. Mijn denkbeelden werden versterkt door opzwepende Arabische muziek, afschrikwekkende beelden van wrede Israëliërs en uitspraken van Nasrallah en bin Laden. En mijn haat tegen Israël werd verder aangewakkerd tijdens de jaarlijkse betogingen in Londen bij de herdenking van de Palestijnse 'Al-Nakba', de ramp van de Arabisch-Israëlische oorlog, na de vestiging van de staat Israël in 1948. Op een dag zag ik in een boekhandel het boek van Alan Dershowitz liggen. Tot dan toe was ik ervan overtuigd dat de media wereldwijd werden beheerst door Joden en Amerikanen. Op de omslag van het boek prijkte de Davidsster die ik haatte, maar om de een of andere reden kocht ik het boek toch. Eigenlijk alleen om die Joodse propaganda aan de kaak te stellen en te bewijzen dat Israël altijd de waarheid verdraait. Maar toen ik las hoe Dershowitz zijn stellingen onderbouwde en de kritiek op Israël ontzenuwde, drong het tot me door dat hij het grootste gelijk had. Ik zocht naar tegenargumenten, maar vond slechts de lege retoriek die me mijn hele jeugd was opgedrongen. Het boek deed me belanden in een ernstige gewetenscrisis. Vanaf dat moment ging ik zo onbevooroordeeld mogelijk op zoek naar de waarheid over Israël. En daarvoor moest ik het land uiteraard ook zelf bezoeken. Door die reis veranderde niet alleen mijn mening over Israël, maar mijn hele leven." (1)


Israël is geen racistische 'apartheidsstaat'


Kasim Hafeez:"Ik ontdekte dat Israël geen racistische 'apartheidsstaat' is. Integendeel, ik zag synagogen, moskeeën en kerken in een land waarin Joden en Arabieren hun leven delen. Ik ontdekte dat elke minderheid, hoe klein ook, er een stem heeft. Mijn ervaringen in Israël zetten mijn wereld op z'n kop. Ik moest mijn mening herzien en begon langzaam maar zeker te beseffen dat wat ik altijd had geloofd, gelogen was. Wat kon ik doen? Ik moest wel de kant kiezen van Israël, dit kleine, vrije en democratische land, dat zoveel heeft bereikt op wetenschappelijk en medisch gebied, en dat steeds weer slachtoffer is van de leugens en laster waarvan ik zelf ook zo overtuigd was geweest. Het was bepaald niet gemakkelijk voor mij om te kiezen voor Israël en voor de waarheid. Ik werd er in mijn eigen gemeenschap op aangevallen." (1)


Een Arabier en een Jood in gesprek
Een artikel over Kasim Hafeez
Kasim Hafeez
Kasim Hafeez in Jeruzalem
"Dat is nu eenmaal de realiteit in Europa en het lot van iedereen die Israël steunt. Dat is niet gemakkelijk, maar moet je voor lief nemen als je de waarheid zoekt. Bij Israël gaat het niet alleen om de Joden, maar vrijheid, democratie, mensenrechten en alle andere zaken die voor het Westen vanzelfsprekend zijn. Niet religie of politiek is het kernprobleem, maar de waarheid." (1) 


Kasim Hafeez heeft een eigen website. Als u meer geinteresseerd bent, kunt u zijn website bezoeken: www.theisraelcampaign.org.


Een bewijs dat Israël géén apartheidsstaat is


Om tegenstanders en haters van Israël ervan te overtuigen is er één van vele bewijzen geleverd dat Israël beslist géén racistische apartheidsstaat is: De Palestijn Abed El Rachman Castel bedankte zijn Israëlische advocaat, die zich voor hem inzette in zijn zaak tegen de Joodse nederzetting Beit El op de Westelijke Jordaanoever. Drie van de vijf omstreden gebouwen in de wijk Ulpana werden op het grondgebied van de Palestijn gebouwd. Het Hooggerechtshof heeft nu beslist dat de wijk voor 1 juli 2012 moet worden ontruimd. Palestijnen uit de autonome Palestijnse gebieden in Israël hebben de mogelijkheid om de staat aan te klagen, tot aan het Hooggerechtshof aan toe. En toch wordt Israël door de tegenstanders een 'apartheidsstaat' genoemd! (2)


Als u nog steeds niet wilt geloven, dan wordt u aangeraden om zelf naar Israël te gaan om te zien of het waar is wat men zegt dat Israël een apartheidsstaat is. De leugen dat Israël een apartheidsstaat is, is bedacht door de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter. In zijn omstreden boek 'Palestine: Peace not Apartheid' haalde hij zo'n lef vandaan om te beweren dat Israël een apartheidsstaat is. In 2006 durfde Carter, zoals hij ook pindaboer wordt genoemd, zo'n leugen te verkondigen dat "misdaden van de Israëliërs erger zijn dan die van het Zuid-Afrikaanse Apartheidsregime." Met zijn boek verdraaide en bagatelliseerde hij feiten over Israël. Jimmy Carter is zo onwaardig dat hij de Nobelprijs voor de vrede niet hoort te verdienen! Een onderstaande en weerzinwekkende foto bewijst dat Carter helemaal geen vriend van Israël is. Aan de hand van deze foto kunnen we zien hoe hij de beruchte Hamasleider en Jodenhater, Khaled Meshaal, heeft omhelsd alsof ze goede vrienden zijn. Zelfs de voormalige Ierse president Mary Robinson keek glimlachend toe en keurde de omhelzing goed. 


Khaled Meshaal (links) omhelst Jimmy Carter (rechts),
terwijl Mary Robinson (geheel rechts) glimlachend toekijkt.
Jimmy Carter (links) en Khaled Meshaal (rechts)
De omhelzing tussen beide heren is zo'n schertsvertoning vol afgrijzen. Jimmy Carter wéét heel goed dat de Hamasleider Khaled Meshaal heel veel onschuldig Joods bloed heeft vergoten. Ook heeft de Hamasleider jonge Palestijnse kinderen tot zelfmoordenaars met bomgordels opgeleid en naar Israël gestuurd om Joden te vermoorden. Het heeft totaal niets te maken met vrijheidsstrijd! Dat Jimmy Carter de misdadiger Khaled Meshaal heeft omhelsd, kleeft er ook bloed aan zijn handen! Een waargeworden spreekwoord zegt:


"Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet."


Wat Mary Robinson betreft, had ze in 2002 Israël van oorlogsmisdaden beschuldigd, toen ze aan het hoofd stond van een VN-onderzoekscommissie die het vermeende bloedbad van Jenin onderzocht. Ook had Mary Robinson Israël ervan beschuldigd apartheidspolitiek te bedrijven. Ze beweerde dat de Israëlische wetgeving "dozijnen wetten bevat die racistisch zijn tegenover de Arabieren." Haar beschuldigingen zijn onwaar en ongegrond. Wel hebben Jimmy Carter en Mary Robinson met hun leugenachtige uitspraken zichzelf bewezen dat ze allebei antisemieten zijn. 


U raadt nooit welke land in het Midden-Oosten wel bezighoudt met apartheid. Saoedi-Arabië natuurlijk! Als u geen moslim bent en Saoedi-Arabië wilt bezoeken, is het u niet toegestaan om Mekka te bezoeken. Er zijn aparte autowegen voor moslims en niet-moslims in Saoedi-Arabië. Bekijk de onderstaande foto maar...


Aparte autowegen voor moslims en niet-moslims
Denk er goed over na eer u oordeel wilt vellen over Israël. 


Columnist Bart Repko over statistieken BBC


Bart Repko schreef in zijn column heel interessant over de bevindingen van de Britse omroep BBC. BBC heeft een wereldwijd onderzoek gedaan naar landen die in de ogen van de wereldburgers de meest negatieve invloed op onze wereld hebben. Drie keer raden welke land het meest scoort. Israël! Iran en Pakistan staan nog steeds hoog aan de wereldranglijst, maar Israël staat toch op een keurige, gedeelde en derde plaats. Israël moet de derde plek delen met Noord-Korea. (3) In de statistiek won Israël 50 % van de stemmen. Ter vergelijking moest Israël het vorig jaar nog doen met een schamele 47%. Om u een idee te geven over het imago van Israël in buurland en vredespartner Egypte gaf 85% van deze "ijveraars voor democratische hervormingen" de voorkeur aan Israël als land met "de meest negatieve invloed op de wereld." (3) Moslims zijn slim, merkte Bart Repko op. Het zijn overigens niet alleen moslims die Israël naar de top drie van de BBC-hitlijst stuwen. "Christelijk" Europa doet ook weer volop mee. De Spanjaarden (74%), Fransen (65%), Duitsers (69%) en Britten (68%) blazen ook permanent hun anti-Israël deuntjes mee. (3) Bart Repko schreef verder:"Je zult maar in Israël wonen. Nee, dan kun je toch maar beter je domicilie hebben in landen als Libië, Syrië, Tunesië, Jemen, Libanon, Venezuela, of...ach, vul zelf maar in." Volgens de columnist is de uitkomst van deze peiling natuurlijk veelzeggend. Dit resultaat weerspiegelt haarfijn dat er nog niets is veranderd. Integendeel, Israël wordt steeds dieper in de schimmige positie van 'schurkenstaat' gemanoeuvreerd. De "christelijke" landen doen enthousiast mee. Wie stopt deze destructieve trend? (3) 


Bart Repko herinnert ons eraan dat de werkelijkheid heel anders is. De werkelijkheid is dat Israël, meer dan welk ander land dan ook, de wereld grote zegeningen heeft geschonken. Geen volk dat zoveel Nobelprijswinnaars heeft voortgebracht. (3) Israël is nog altijd Gods volk. In Deuteronomium 7:6 lezen we wat de Eeuwige, de God van Israël, heel duidelijk zegt:


"Want gij (Israël) zijt een heilig volk de HEERE, uw God; u heeft de HEERE uw God, verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken, die op de aardbodem zijn."
(Statenvertaling) 


Niet de Christelijke Kerk is Israël, maar het Joodse volk is Israël, die door God is uitverkoren! Precies zoals Messias Jesjoea (Jezus Christus) ook zei:"De zaligheid is uit de Joden." (Johannes 4:22. Statenvertaling) Het zit de Kerk nog altijd dwars dat Israël nog steeds God's eigendom blijft! Israël is apart gezet om een zegen voor alle volkeren te zijn. De Joden werden uitverkoren om het licht te brengen naar deze wereld. Aan Israël zijn we veel dank verschuldigd. Wijlen Derek Prince wist goed te verwoorden:"Hoe dan ook, tegen deze achtergrond zeg ik als niet-Jood, dat ik iedere geestelijke zegen die ik ooit in mijn leven ontvangen heb, dank aan het Joodse volk. Daarvoor is overigens ook bijbelse onderbouwing. Opnieuw benadruk ik: zonder Joods volk waren er ook geen aartsvaders, geen profeten, geen apostelen, geen Bijbel en geen Redder! Hoeveel redding zouden u en ik kennen zonder deze vijf ingrediënten? De aartsvaders, de profeten, de apostelen, de Bijbel en de Redder. Dus of u het nu wilt erkennen of niet (en sommige mensen geven het niet graag toe), wij als niet-Joden danken iedere werkelijke geestelijke zegen die we ooit ontvangen hebben, aan de Joden. Dat geeft ons de verantwoordelijkheid om ook werkelijk dankbaar te zijn richting het Joodse volk." (4) 


God belooft ons zegen, als we Israël zegenen. God wil ook via Israël alle naties op aarde zegenen! Gods belofte blijft nog steeds van kracht:


"En Ik zal zegenen, die u (Israël) zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden." 
Genesis 12:3 (Statenvertaling)


Derek Prince heeft een goede opmerking geschreven over individuen en volken die Israël haten. Ze worden vergeleken met grassprietjes. In Noorwegen is het een gewoonte, maar op huizen in het Midden-Oosten is dat niet normaal. Het gras dat er groeit, komt van zaden die door de wind zijn meegenomen en zo op het dak terechtkomen. Die grassprietjes komen heel snel omhoog, maar ze hebben geen wortel en dus verdorren ze nog voordat ze volgroeid zijn. Zo zal het zijn met allen die Israël haten. Ze zullen verwelken nog voordat ze helemaal zijn opgekomen! (4)


"De HEERE, Die rechtvaardig is, heeft de touwen der goddelozen afgehouwen. Laat hen beschaamd worden, allen, die Sion haten. Laat hen worden als het gras op de daken, hetwelk verdort, eer men het uittrekt."
Psalm 129:4-6 (Statenvertaling)


Zo zal het ook met Israëlhaters en lasteraars zoals Jimmy Carter en Mary Robinson vergaan! Er staat ook geschreven in de Schrift over het vreselijke oordeel over lasteraars die leugens over Israël rondstrooien:


"Wat beroemt gij u in het kwaad, o gij geweldige? Gods goedertierenheid duurt toch de ganse dag. Uw tong denkt enkel schade als een geslepen scheermes, werkende bedrog. Gij hebt het kwade liever dan het goede, de leugen, dan gerechtigheid te spreken. Gij hebt lief alle woorden van verslinding, en een tong des bedrogs. God zal u ook afbreken in eeuwigheid; Hij zal u wegrapen en u uit de tent uitrukken; ja, Hij zal u uitwortelen uit het land der levenden."
Psalm 52:3-7 (Statenvertaling)


Nu nog steeds hebben landen, organisaties, activisten, bloggers en individuen hun leugenmachine op volle toeren gedraaid en hun pijlen op Israël gericht. Ze blijven Israël lasteren en in het kwaad daglicht brengen. Met hun valse beschuldigingen en laster proberen zij Israël in een internationaal isolement te drijven. Hun ware doel is de vernietiging van Israël. De waarheid is dat al die landen, organisaties en individuen tegenstanders van God zijn. Degenen die Israël haten, haten ook de God van Israël en verwerpen het Evangelie van Jezus Christus volkomen. In Nederland doen ook anti-Israëlische organisaties hun uiterst best om de Nederlandse regering door middel van laster, leugens en pressie ertoe te bewegen alle banden met Israël te verbreken. Denk maar aan Israëlhaters Dries van Agt, Gretta Duisenberg, Anja Meulenbelt en anderen. Over hen zal God zeker oordelen. Geloof de leugens van Jimmy Carter, Dries van Agt, Gretta Duisenberg, Anja Meulenbelt, de Palestijnse leiders absoluut niet!! 


De moslim Kasim Hafeez heeft de moed opgevat om persoonlijk naar Israël te gaan om te zien of het waar is of de Joodse staat een apartheidsstaat is. Hij heeft nu de waarheid over Israël ontdekt en erkent dat Israël helemaal géén apartheidsstaat is. God zegent moslims die achter Israël staan, zéér zeker. Het is maar te hopen dat andere moslims het voorbeeld van Kasim Hafeez gaan volgen en de moed opvatten om zelf naar Israël te gaan. Hetzelfde geldt ook voor u, als u de moed hebt om zelf te onderzoeken of op reis naar Israël te gaan, om te zien dat Israël wel of geen apartheidsstaat is. Besef dan wel dat Israël de enige echte democratie in het Midden-Oosten is, waar Joden en Arabieren dezelfde rechten hebben! Daarom is en blijft Israël een lichtbaken voor de hele wereld! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                  Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden. 
Bronnen en referenties:


(1) Israel Today nr. 62: Kasim Hafeez:"Ik ben een moslim en een trotse zionist." Juni 2012
(2) Israel Today nr. 62 juni 2012
(3) Israel Today nr. 62. Column Bart Repko: Israël, schurkenstaat! Juni 2012
(4) Israël in het nieuws. Door Derek Prince

Geen opmerkingen: