vrijdag 27 april 2012

Het proces Anders Breivik. Deel 1Het proces Slachter van Utoya van start


In Noorwegen was het proces tegen Anders Breivik op 16 april begonnen. Anders Breivik moest zich verantwoorden voor de bomaanslag in Oslo en de slachting op het eiland Utoya waarbij vorig jaar in totaal 77 mensen de dood werden ingejaagd. Het proces zal tien weken in beslag nemen. De rechtszaal in Oslo is speciaal verbouwd voor het proces en heeft 190 zitplaatsen. (1) De overige 103 stoelen op de publieke tribune zijn voor de overlevenden van de aanslagen bestemd. (2) In de rechtbank zijn ook twee verdiepingen verbouwd om ruimte te bieden aan 1000 à 1400 toeschouwers, die het proces willen bijwonen en er tien weken lang de pleidooien en getuigenissen zullen volgen. (1) Uiteraard zijn 800 journalisten uit de hele wereld aanwezig om het nieuws te verslaan van het proces Anders Breivik. 2500 nabestaanden, overlevenden en betrokkenen kunnen het proces volgen via een speciale videoverbinding met 17 lokale rechtbanken, verspreid over Noorwegen. Het Openbaar Ministerie roept zo'n 90 getuigen op; de verdediging ongeveer 40. (1) Vijf rechters zullen beslissen over het lot van Breivik: 2 professionele rechters en 3 lekenrechters. Hun definitieve uitspraak wordt over enkele weken na de laatste zittingsdag verwacht. Het zou op z'n laatst op 22 juli zijn. (1) De eerste zittingsdag werd uitgezonden op de Noorse TV. Wereldwijd volgt men het proces Anders Breivik via de TV en de media. 


De Noorse krant Aftenposten
De rechtszaak zal 2,5 maanden duren en wordt ooit het grootste en duurste proces in de Noorse geschiedenis. Het proces kost volgens de berekeningen van de rechtbank minstens 15 miljoen euro. (2) Gedurende de rechtszaak is een deel van het centrum van Oslo, rond de rechtbank, hermetisch afgesloten. Alleen 1000 mensen met een speciaal pasje mogen in dat gebied betreden. Circa 100 agenten zorgen voor de bewaking. (2) De openingsdag ging volgens het plan geheel aan inleidingen van openbare aanklagers Svein Holden en Inga Bejer Engh. Daarna legden de advocaten van de verdediging hun openingsverklaringen af. Breiviks hoofdadvocaat Geir Lippestad krijgt hulp van drie andere verdedigers: Vibeke Hein Baera, Odd Ivar Grön en Tord Eskild Jordet. (2) 


De saluutgroet


Om negen uur 's morgens werd Breivik voorgeleid in een speciaal verbouwde rechtszaal. Bij het binnengaan van de rechtszaal en het afdoen van zijn handboeien maakte Breivik een merkwaardig groet. Zodra zijn handboeien afgingen, sloeg hij met zijn vuist op de borst en zwaaide deze daarna naar voren. Volgens Breivik was deze gebaar een saluutgroet van de Tempelieren. De gebalde vuist die Breivik met gestrekte arm hief, beschreef hij eerder eerder op pagina 1102 van zijn manifest. Het is volgens hem geen Hitlergroet, maar "symboliseert kracht, eer en verzet tegen de marxistische tirannen van Europa." (3) Het Saluut zou volgens de Noor behoren tot de rituelen van de Nieuwe "Orde van de Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomo" (PCCTS). In het manifest hoort het salueren bij voorkeur met een witte handschoen uitgevoerd te worden. "Die symboliseert zuiverheid, plicht, verwantschap en martelaarschap" Het gebruik van de rechterarm staat volgens hem voor "de rechtse oppositie." (3)


Anders Breivik salueerde met de vuistgroet
Een merkwaardige overeenkomst met het gebaar van Anders Breivik was het gebaar van Harwey Lee Oswald. Harvey Lee Oswald (1939-1963), de vermeende moordenaar van de Amerikaanse president John Fitzgerald Kennedy, hief ook een gebalde vuist, terwijl hij geboeid was. Alleen maakte hij een bekende communistische gebaar, net zoals de Black Power beweging uit de jaren zestig deed. Bekijk de onderstaande foto van Harvey Lee Oswald met de geheven gebalde vuist.


Harvey Lee Oswald met de gebalde vuist
The Lede, een blog van The New York Times, zei dat Breivik beter een ander saluut had kunnen verzinnen. De "geheven vuistgroet" behoort namelijk tot de rituelen van de Spaanse antifascisten uit de jaren zestig, de "Black Power" beweging uit de jaren zestig en oorspronkelijk tot de Bolsjewieken van de Russische Revolutie en hun communistische opvolgers. (3) Het klopt wel wat The Lede zegt. In 1968 salueerden de Afro-Amerikaanse atleten Tommie Smith en John Carlos met de gebalde vuist op de Olympische Spelen in Mexico. Smith legde de "Black Power Salute", zoals het destijds heette, in zijn autobiografie uit als een "mensenrechtengroet." J. David Goodman geeft in zijn blog The Lede wel toe dat de vuistgroet in zwang is geraakt bij "witte nationalisten." Volgens hem wordt het in het algemeen geassocieerd met linkse bewegingen, die strijden voor "rechtvaardigheid en solidariteit." (3) Maar wat heeft de geheven gebalde vuist er mee te maken met rechtvaardigheid, mensenrechten en solidariteit, terwijl de communisten zoveel bloed hadden vergoten!? Toch kan het bekende links-progressieve ritueel, de gebalde vuist, niet vergelijken worden met de saluutgroet van Breivik. Bovendien verschilt deze saluutgroet inderdaad van de Hitlergroet. De Hitlergroet was niet bedacht door de Duitse nazi's. Deze groet werd ook gebruikt door de Italiaanse fascisten en hun Duce Benito Mussolini. De zogenaamde Hitlergroet is terug te vinden in het Oude Rome. De Romeinse keizers deden ook hetzelfde groet. De zogenaamde Tempelierengroet is trouwens ook niet bedacht door Anders Breivik. Eeuwen geleden deden de echte Tempelieren de saluutgroet ook! De communistische gebalde vuist is ook even oud. Beste lezer, wees gerust: de zogenaamde saluutgroet van de Tempelieren, waarmee Breivik doet, heeft er ook totaal niets te maken met rechtvaardigheid, solidariteit en martelaarschap, gezien het feit dat de kruisridders ook het bloed van Joden, moslims en andere mensen hadden vergoten! 


Er is nog een ander merkwaardige overeenkomst tussen Anders Breivik en Harvey Lee Oswald dat ze allebei hun wapens droegen, toen ze voor de fotocamera poseerden.


Life magazine met de omslagfoto:
Harvey Lee Oswald met de karabijn

Anders Breivik met de semiautomatisch
geweer
De overeenkomst is heel verbazingwekkend. Toch is er alleen een groot verschil tussen twee personen uit de wereldgeschiedenis: Harvey Lee Oswald was NIET de dader die de Amerikaanse president J.F. Kennedy doodschoot. Het was voor hem onmogelijk om de president vanuit een gebouw met grote snelheid en precisie neer te schieten. Volgens het autopsierapport werd Kennedy driemaal doorzeefd met kogels. Hoe kon Harvey Lee Oswald in een mum van zes seconden het vuur drie keer openen op de president!? Dan moest hij zijn geweer herladen. Zo snel kon hij niet zijn geweer herladen en nog een keer schieten. Volgens getuigenissen van zijn medemariniers was hij, een voormalige marinier die een training als radarspecialist kreeg, geen beste scherpschutter! Volgens ooggetuigen die door de Amerikaanse Geheime Dienst het zwijgen werden opgelegd en niet meer in leven zijn gebleven, hadden andere daders vanuit een andere hoek op president Kennedy geschoten. Hun getuigenverklaringen stonden niet vermeld in een officieel rapport! De enige overgebleven ooggetuige was doof en kon in gebarentaal vertellen wat hij had gezien. Hij werd voor gek versleten door de media en de geheime diensten. Maar...de verklaring van de dove ooggetuige was betrouwbaar en onweerlegbaar. De dove man kon vertellen dat de andere daders Kennedy hadden doodgeschoten en Harvey Lee Oswald niet de dader was. Harvey L. Oswald verklaarde zelf ook dat hij onschuldig was. Tegen journalisten zei hij:"I didn't shoot anyone, I'm just a patsy." (vertaald: Ik heb niemand neergeschoten, ik ben slechts een zondebok) Zijn onschuld werd ook bevestigd door de voormalige CIA-er James File, die beweert dat hijzelf het dodelijke schot op de president heeft afgevuurd. Ondanks de getuigenissen die de officiële lezing weerleggen, is Harvey Lee Oswald door het toedoen van de Commissie Warren nog steeds schuldig. Nog altijd is deze vermeende moordenaar van J.F.K. een onderwerp van voortdurende discussie, controverse en complottheorieën. 


Met Anders Breivik is het anders. Hij was wel de dader en had mensen, voornamelijk jongeren, op Utoya vermoord. Enkele van de jongeren waren kinderen. Breivik heeft tijdens de rechtszitting zelf toegegeven dat hij jonge mensen heeft vermoord.


Advocaten van slachtoffers en nabestaanden hadden Anders Breivik via zijn advocaten verzocht om af te zien van de saluutgroet. Op de vierde dag van het proces salueerde Breivik niet meer. (4) 


Anders Breivik in tranen


Op de eerste dag van het proces kreeg Anders Breivik al vrij snel het woord nadat hij met de groet had gesalueerd. Hij gaf blijk van minachting voor de rechtbank en maakte duidelijk dat hij de rechtbank niet erkende. Hij zei dat de rechters zijn aangesteld door politieke partijen, die zijn verantwoordelijk voor de multiculturalistische samenleving. (5) Breivik bekende zijn daden, maar achtte zich niet schuldig. "Ik handelde uit noodweer tegen de linkse elite,"verklaarde hij. De Noor had zijn daden eerder omschreven als 'gruwelijk, maar nodig.' Naar zijn eigen verklaring moest hij optreden tegen de 'staatsverraders', die Noorwegen hadden opengesteld voor multiculturalisme en 'een mosliminvasie' in Europa hadden toegelaten. 
Anders Breivik wil berecht worden als een psychisch gezond en toerekeningsvatbaar persoon. Dat betoogde zijn advocaat op de eerste dag van het proces. Daarna kwam heel gedetailleerd aan de orde waar en hoe de slachtoffers om het leven zijn gekomen. Tijdens het proces staat Anders Breivik terecht voor de aanslag in Oslo en de slachting op het eiland Utoya vorig jaar juli, waarbij 77 mensen op 'n gewelddadige wijze om het leven kwamen. Hij verklaarde tegenover de rechters dat hij de massamoord heeft gepleegd, maar dat hij niet schuldig is. (5) De zes rechters hoorden zijn opmerkingen aan, waarna het proces verder ging met het voorlezen van de slachtoffers. Ook vertelde de openbaar aanklager gedetailleerd waaraan de slachtoffers zijn overleden. Breivik hoorde alles kalm aan en had daarbij zijn ogen neergeslagen. In de rechtszaal werden verder expliciete filmpjes en geluidsfragmenten afgespeeld van de bomaanslag en de schietpartij. (6) Het scheen hem niet te deren. De media beschreven Breivik als stoïcijns. Toen in de rechtszaal een geluidsfragment werd afgespeeld van een doodsbang meisje dat vanuit een wc in een café op het eiland Utoya de politie smeekte om hulp, terwijl op de achtergrond schoten waren te horen, bleef Breivik onbewogen. "Kom snel... Het knalt hier de hele tijd,"klonk het hulpgeroep van het meisje vanaf Utoya op het moment dat Breivik met zijn dodelijke raid bezig was. (7) In het fragment was ook te horen hoe verrast de politie was door de oproep. De agent die het meisje te woord stond, klonk ongelovig als ze hem meldde dat er een man met een geweer op Utoya rondliep. Ze smeekte de agent zich te haasten, terwijl op de achtergrond het geluid van geweerschoten te horen was. Het is niet bekend gemaakt of het meisje van de noodoproep de aanslag had overleefd. (7) Breivik werd alleen zichtbaar emotioneel bij de vertoning van zijn eigen propagandafilm tegen het multiculturalisme. De film werd vertoond vlak voor de middagpauze van de eerste dag in het proces Anders Behring Breivik. De tranen rolden over de wangen van Breivik bij het zien van zijn meesterwerk. Hij veegde enkele tranen weg. 

De openbaar aanklager zei dat het Openbaar Ministerie onderzoek heeft gedaan naar het 'Knights Templar' netwerk, waar Breivik lid van zou zijn. Daaruit is volgens de openbaar aanklager niet gebleken dat zo'n netwerk ook daadwerkelijk bestaat. (6) Het zou volgens het OM en de media alleen in het hoofd van Breivik bestaan. De inlichtingendiensten beweren dat er geen enkel bewijs is geleverd voor het bestaan van de 'Knights Templar.' (3) Volgens de openbaar aanklager is Anders Breivik geïnspireerd door de Tempeliers, een Middeleeuwse orde die werd opgericht door kruisridders die in het Heilige Land ten strijde trokken tegen de islam. De Orde der Tempelieren was in 1307 ontboden door de Franse koning Filips IV. In 1312 was de Orde geheel verdwenen. Hoewel velen twijfelen aan het bestaan van de Tempelieren, meent de blogger dat de Tempelieren wel degelijk bestaan. 


Een lekenrechter in opspraak


Een van de lekenrechters in het proces Anders Breivik was in opspraak geraakt en moest vervangen worden. De reden was dat die man vorig jaar zei op zijn Facebook-account dat Breivik de doodstraf moest verdienen. (8) "De doodstraf is de enige rechtvaardige oplossing,"schreef de lekenrechter op zijn facebook-account. Het Openbaar Ministerie, de advocaten van de slachtoffers en de advocaten van Breivik waren het er over elkaar eens dat de 33 jarige Thomas Indebro zijn plek in het team van vijf rechters moest opgeven, omdat hij een dag na de massamoord van 22 juli 2011 online zei dat "de dader de doodstraf moet krijgen." De lekenrechter Indebro had toegegeven dat hij de dag na de aanslagen, die aan het leven hebben gekost, in een commentaar op zijn Facebook-account had gerept van de doodstraf voor Breivik. Noorwegen kent geen doodstraf. In 1902 werd de doodstraf in Noorwegen afgeschaft. De ongehoorde uitspraak heeft de lekenrechter geen goed gedaan. Een rechter hoort ONPARTIJDIG te zijn en mag geen uitspraken buiten een rechtszaak doen, die schadelijk zouden zijn voor zowel de aangeklaagde als het slachtoffer. Hij heeft ook geen bevoegdheid om zijn eigen opinie te uiten! Het ligt niet aan hem om een oordeel te vellen over iemand als Anders Breivik, totdat het tegendeel bewezen is. De rechter heeft absoluut te zwijgen, zodat hij op de laatste dag van het proces een uitspraak kan doen. Een eigen opinie uiten op Facebook, zoals de lekenrechter Thomas Indebro deed, mag absoluut niet! Alle rechters moeten het voorbeeld van God volgen, omdat God als de hemelse Rechter Zelf onpartijdig is. (Deuteronomium 10:17, 32:4, Handelingen 10:34, Romeinen 2:11)


Anders Breivik staat tegenover twee professionele rechters en drie lekenrechters. De lekenrechters worden aangesteld om gewone burgers een stem te geven in het Noorse justitiële systeem. (8) De lekenrechter Thomas Indrebo werd vervangen door Elisabeth Wisloff. 


'Aanslagen meest spectaculair en geraffineerd'


De eerstvolgende dagen vertelde Anders Breivik in de rechtszaal uitgebreid hoe en waarom hij tot zijn daden was gekomen. Op de eerste dag van het proces had hij volgens zijn advocaat dertien pagina's bij zich, die hij wilde voorlezen. Het voorlezen zou circa een half uur in beslag nemen. De overige tijd moest Breivik uit het hoofd doen om dit te voorkomen dat hij een voordracht van zijn uitleg kon maken. Voor de rechters was het cruciaal om een oordeel te kunnen vellen over de fel betwiste geestestoestand van Breivik. Breivik zelf wil 'gezond' verklaard worden zodat hij naar de gevangenis gaat, waar hij hoopt een "martelaar" te worden. Het is aan de rechters om te bepalen of Breivik toerekeningsvatbaar is of niet. Het besluit is van invloed op de strafmaat en of Breivik de gevangenis in moet of een verplichte pyschiaterische behandeling krijgt opgelegd. 


In tegenstelling tot de eerste dag van het proces werd de verklaring van Breivik niet rechtstreeks uitgezonden, omdat de overlevenden van het bloedbad op Utoya vrezen dat Breivik zijn proces zou aangrijpen als forum om zijn ideeën uit te dragen. Breivik mocht zelf het woord voeren en kreeg zo'n vijf dagen de tijd om tekst en uitleg te geven hoe en waarom hij bloedige aanslagen had gepleegd. Kennelijk was hij zeer trots op zichzelf! Hij noemde de aanslagen "spectaculair en geraffineerd." "Ik heb de meest geraffineerde en spectaculaire politieke aanslag gepleegd sinds de Tweede Wereldoorlog,"las Breivik van een vel papier voor. (9) "Ik vergelijk het met de Amerikaanse nucleaire bomaanslagen op Hiroshima. Dat was barbaars, maar niet wreed. Soms is barbaars geweld nodig om nog meer levens te redden,"ging hij verder. (10)  Ook zei hij dat hij het zonder aarzelen opnieuw zou doen. (9) Hij claimde te spreken als "bevelhebber van Noorse en Europese anti-communistische verzetsbewegingen en van een militante anti-islamgroep", die hij de Tempeliers noemde. Breivik benadrukte nogmaals zijn wens om naar de gevangenis te gaan. "Ik beschouw het als de grootste eer mijn leven te eindigen in de gevangenis of te sterven voor mijn volk,"zei hij. (9) Hoe het Noorse volk er over denkt, is niet moeilijk te raden. Het is vrijwel zeker dat de meerderheid van de Noorse bevolking Breivik's wens niet deelt. Kennelijk wil Anders Breivik een martelaar worden. Breivik wilde absoluut toerekeningsvatbaar verklaard worden en beschouwde tbs als een vernedering. "Ik deed het uit goedheid, niet uit kwade wil,"voegde Breivik nog toe. Maar God denkt er anders over en waarschuwt ernstig in Zijn Woord als iemand het kwaad goed noemt:


"Wee degenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis, die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!"
Jesaja 5:20


Breivik is helemaal vervuld van enorme haat tegen links en multiculturalisme. In zijn ogen is multiculturalisme de bron van alle ellende in Noorwegen. "De jongeren van de Arbeiderspartij zijn naïef en geïndoctrineerd. Het zijn politieke miltanten,"verklaarde Breivik. (9) Of de jongeren van de Arbeiderspartij inderdaad naïef en geindoctrineerd zijn, zullen we het volgende artikel gaan lezen. Waarom Breivik 69 jongeren op het eiland Utoya doodde, vertelde hij verder. "Het doden van 70 mensen kan een burgeroorlog voorkomen. Mensen die in mij een duivel zien, verwarren duivels  gedrag met gewelddadig gedrag. Het verschil zit hem in de intenties: bepaald geweld kan in staat zijn erger geweld te voorkomen. Aangezien de pacifistische revolutie onmogelijk is, is de enige oplossing een gewelddadige revolutie te voeren,"aldus Breivik. (9) De rechter onderbrak het pleidooi en herinnerde Breivik hierop aan zijn belofte om 'uit respect voor de nabestaanden' zijn toon te matigen. (9) Herhaaldelijk kwam Breivik terug op de islam. Volgens is de religie even agressief als 'een kanker.' "Is dat nou zo moeilijk te begrijpen,"stelde Breivik zich de vraag. Hij stelde eveneens een quota voor linkse journalisten voor. Alleen zo zouden de media in evenwicht kunnen blijven, vond Breivik. (9) Hij werd meermalen door de rechters onderbroken. Zo kapte de rechter hem af toen hij begon uit te wijden over Japan en Zuid-Korea. Volgens Breivik hadden deze Aziatische landen de massa-immigratie een halt toegeroepen en daardoor waren ze erg succesvol. (9) De rechters eisten dat hij zijn verhaal inkortte, maar volgens Breivik kon alleen zijn volledige verklaring zijn beweegredenen. "22 juli was om het inheemse volk te beschermen, onze cultuur te beschermen. Ik heb Noorwegen gered. Ik vind mij niet schuldig, ik vraag om vrijspraak,"beëindigde Breivik zijn pleidooi van ruim een uur. (9) (10) 


Voor de nabestaanden is het onbegrijpelijk dat Breivik ruim een uur de kans mocht krijgen zijn pleidooi voor te lezen. Toen de rechter Breivik na een half uur wilde afkappen, was de paniek op zijn gezicht te lezen. "Ik ben pas op de helft,"riep Breivik. (10) Hij dreigde niet meer mee te werken, als hij zijn pleidooi niet afmaakte. Uiteindelijk stemde de rechter toe dat Breivik zijn pleidooi mocht afmaken. Met de openbaar aanklaagster Inga Bejer Engh kon Breivik redelijk overweg. Het was aan de openbaar aanklaagster om Breivik zoveel mogelijk te laten vertellen over zijn ideeën en radicalisering. Engh wist het vertrouwen van Breivik te winnen en de twee wisselden meerdere malen een glimlach uit. (10)


Openbaar aanklaagster Inga Bejer Engh
Anders Breivik praatte met Inga Bejer Engh
Met de andere aanklager, Svein Holden, kon Breivik niet goed opschieten. Op de vragen van Svein Holden weigerde hij te beantwoorden. 


Breivik een slachtoffer van incest?


Iedereen vraagt zich af hoe het mogelijk is dat Anders Breivik een monster is geworden. De media beschrijven Breivik als een "intelligente massamoordenaar met grootheidswaanzin." Inderdaad is Breivik erg intelligent. Dom is hij zeker niet. Het verhoor dat de openbare aanklager op de tweede dag van het proces met Breivik voerde, leverde een nieuw beeld op. Breivik was ontspannen, geconcentreerd en werkte goed mee. Blijkbaar is hij intelligent. Hij formuleert goed en heeft een zekere sociale vaardigheid. (10) "Het is allemaal moeilijk te rijmen met de gruwelijke moorden die hij pleegde,"schreef een journalist van de Telegraaf. (10) 

...Gelaatsuitdrukkingen van Anders Breivik
We moeten ook niet vergeten dat massamoordenaars zoals Adolf Hitler in het algemeen intelligent zijn. Er zijn bepaalde omstandigheden en factoren die een beslissende invloed hebben op het leven van de massamoordenaars. Er moet een diepgewortelde oorzaak zijn. Ieder mens heeft wel een duistere kant. Een andere gevoelige plek voor Breivik is zijn jeugd, waar hij niet over wil praten. Volgens een van de vele (en onbevestigde) geruchten zou hij een incestueuze relatie met zijn moeder hebben gehad. (10) De moeder van Breivik zou eigenlijk als getuige worden opgeroepen, maar heeft zich ziek gemeld en hoefte niet te komen. Voor Breivik was dat een enorme opluchting. (10) Wel is het zeker dat de echtscheiding van de ouders van Breivik een aangrijpende invloed heeft gehad op zijn jeugd. Het is algemeen bekend dat ouderlijke echtscheiding een negatieve invloed heeft op kinderen. Vaak kampen kinderen met schuldgevoelens en trauma, als hun ouders gescheiden zijn. 


Breivik wilde de Noorse ex-premier onthoofden


Op de vierde dag van het proces had Breivik verklaard dat hij de Noorse ex-premier Gro Harlem Brundtland op het eiland Utoya gevangen wilde nemen en vervolgens onthoofden. Hij zei dat hij Brundtlands onthoofding had willen filmen en de video van deze executie op internet had willen plaatsen. (11) Zijn plan ging echter niet door, want de voormalige premier Brundtland had Utoya echter al verlaten, toen Breivik er aankwam. 


Ook verklaarde Breivik dat hij aanvankelijk het plan had om in Oslo drie bomaanslagen te plegen. Hij wilde een aanslag plegen op regeringsgebouwen, op het hoofdkantoor van de Arbeiderspartij en mogelijk het koninklijk paleis. Pas na de drie bomaanslagen in Oslo zou hij op Utoya grote groepen mensen met vuurwapens bestoken en een waar bloedbad aanrichten. Breivik zei dat hij uiteindelijk had afgezien van drie bomaanslagen en zich tot één had beperkt, omdat het vervaardigen van een bom stukken moeilijker bleek dan hij had gedacht. (11) Tijdens zijn verklaring verscheen er af en toe een glimlach op zijn mond. Ook begon Breivik uit te leggen dat hij dacht na zijn aanslag op de regeringsgebouwen in Oslo te zullen worden geconfronteerd met de Noorse politie. Hij vertelde dat hij zich op een eventueel vuurgevecht had goed voorbereid, maar dat hij de kans klein achtte dat hij de Noorse hoofdstad levend uit zou komen. (11) Hij verklaarde dat hij zich op een vuurgevecht met de politie had voorbereid door videogames te spelen. 


...Gewelddadige videogames met bloed bevlekt...
"Ik schatte de kans dat ik in Oslo zou overleven op minder dan 5 procent,"aldus Breivik. (11) Daar was hij wel erin geslaagd, met het gevolg dat hij na de bomaanslag in Olso nog eens 69 jongeren de dood had ingejaagd! 


Er zijn nog steeds veel vraagtekens gezet bij het proces Anders Breivik. Breivik beweerde dat er buiten hem nog twee 'cellen' bestonden. Deze zouden volgens hem bestaan uit twee 'individuen' die zelfstandig opereren. De term 'bevelhebber', waarmee Breivik zichzelf beschreef, zou verwijzen naar 'een persoon met autoriteit die flexibele banden met deze cellen onderhoudt. (12) Al eerder werd er onderzocht of twee cellen ooit bestonden. De Noorse inlichtingendiensten beweren dat er geen aanwijzigingen zijn voor het bestaan van twee cellen. De vraag is of Breivik in z'n eentje heeft gehandeld of niet. Volgens een getuige die het bloedbad op Utoya overleefde, was er wel degelijk een tweede persoon! Merkwaardig wordt zijn verklaring niet serieus genomen.


                                                                            Wordt vervolgd


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                   Paul
  
Het auteursrecht  van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


  (1) NOS: Proces Breivik van start. 16-04-2012
  (2) NU.nl: Proces duurt minstens 2,5 maanden. 16-04-2012
  (3) NRC Handelsblad: Breivik slaat plank mis met vuistgroet. 17-04-2012
  (4) NU.nl 19-04-2012
  (5) NOS: Breivik erkent rechters niet. 16-04-2012
  (6) NOS: Breivik aangedaan door eigen film. 16-04-2012
  (7) Volkskrant: Aanklagers maken noodoproep vanaf Utoya openbaar 16-04-2012
  (8) NRC Handelsblad: Lekenrechters in Breivik-proces wordt vervangen. 17-04-2012
  (9) Volkskrant: Breivik:'Meest geraffineerde aanslag sinds WO II.' 17-04-2012
(10) De Telegraaf: Gek met grootheidswaanzin. 18-04-2012
(11) Metronieuws: Breivik wilde Brundtland onthoofden. 19-04-2012
(12) Volkskrant: Breivik gebruikt tweede procesdag voor vergoelijken moorden. 17-04-2012

Geen opmerkingen: