dinsdag 20 maart 2012

Het Westerse stilzwijgen met de lans doorbrekenGrootmoefti's oproep tot vernietiging van de kerken


Al jaren erger ik me zo aan het diepgaande stilzwijgen van westerse regeringen en media wat er in het Midden-Oosten, in het bijzonder in Israël, zich werkelijk heeft afgespeeld. Dat de christenen in het Midden-Oosten op 'n gruwelijke wijze afgeslacht worden door de fanatieke moslims, is ons wel bekend. Maar...de westerse media en de politici zwijgen in alle talen. Het wordt hoog tijd om het stilzwijgen in het Westen door te breken met de lans. 


Het verheugt ons wel dat enkele kranten het nieuws wel naar buiten hebben gebracht. De Volkskrant berichtte dat de grootmoefti van Saoedi-Arabië, Abdul Aziz al-Sheikh, de moslims had opgeroepen om de kerken in het Arabische schiereiland te verwoesten. Vorige week had hij gezegd dat er geen christelijke kerken op het Arabische schiereiland zouden mogen zijn. "Het is noodzakelijk om alle kerken in de regio te vernietigen,"zei hij tegen een delegatie uit Koeweit, met wie hij had gediscussieerd over de rol van de Sharia in kerken in islamitische landen. (1) (2)


Grootmoefti Abdul Aziz al-Sheikh
De grootmoefti wilde een fatwa over het voornemen van het parlement van Koeweit om de bouw van kerken in het emiraat te verbieden. (1) Hij maakte zijn gasten duidelijk dat Koeweit een deel is van het Arabische schiereiland en de vernietiging van de kerken een plicht is. (2) Hij baseerde zijn uitspraak op de Hadith dat de profeet Mohammed op zijn sterfbed zou hebben gezegd:"Er mogen geen twee godsdiensten op het schiereiland zijn." "Op dit schiereiland mag alleen de islam heersen en geen andere vreemde religie,"aldus de grootmoefti. (2) Naar deze passage wordt vaak verwezen om de intolerantie jegens andere religies in Saoedi-Arabië te verklaren. Kerken zijn in deze land verboden en Joden mogen tot voor kort niet meer tot het land toegelaten worden. Mensen die een andere god dan Allah willen aanbidden, moeten dat in het geniep thuis doen en er zijn voorbeelden bekend van de moraliteitspolitie die zelfs daar onverwachts binnen kan vallen om het gebed te stoppen. (1) Wanneer dergelijke geestelijke leiders oproepen tot vernietiging van kerken in het Midden-Oosten, dan geldt dit als geestelijke goedkeuring. (2)


De grootmoefti Abdul Aziz al-Sheikh is geen onaanzienlijke imam; het is een van de belangrijkste en invloedrijkste leiders in de islamitische wereld. Hij is ook de leider van de soennitische moslims. De uitspraak oftewel fatwa heeft onder christenen in het Midden-Oosten dan ook voor veel onrust gezorgd. (1) In Koeweit is naar schatting tien procent van de inwoners katholiek of protestant en er zijn een aantal kerken. Het is onbekend of deze zijn aangevallen. (1) 


Buiten het Midden-Oosten is echter NAUWELIJKS op de fatwa gereageerd. De Washington Times is een van de weinigen die het hebben opgepikt, en deze krant sabelt de stilte van de Amerikaanse regering in zijn commentaar neer: 


"Uitspraken als deze negeren geeft het signaal af dat radicalen hun visie zonder enige consequentie kunnen opleggen. Als leden van het islamitische establishment oproepen tot een religieuze equivalent van etnische zuiveringen, zou de leider van de vrije wereld hierop moeten reageren, omdat hij anders RISKEERT DAT DE ONDERDRUKKING DIE VOLGT, DOOR HEM IS GELEGITIMEERD!" (1)


De Amerikaanse president Barack Obama heeft van zich nog niet laten horen. Afkeurende reacties op de oproep van de grootmoefti blijven dus uit. Ook de Nederlandse regering heeft niet gereageerd op de weerzinwekkende oproep. WIE ZWIJGT, STEMT IN MET DE OPROEP VAN DE GROOTMOEFTI!!! Het zij gewaarschuwd.


Palestijnse christenen uit Ramallah en Haifa (Israël) hebben Israel Today meegedeeld dt zij, gelet op de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten, God dankbaar zijn om in Israël te leven en niet onder de Arabische heerschappij in deze regio. "Israël is het enige land in het Midden-Oosten, waarin echte vrijheid van godsdienst heerst,"zei Salim Rahil. "De moslims haten niet alleen de Joden maar ook ons, misschien zelfs nog meer dan de Joden." (2) Israël is inderdaad de veilige haven, waar men hun religieuze overtuiging mag uiten. En ook is Israël de enige democratische staat in het Midden-Oosten, waar godsdienstvrijheid gewaarborgd wordt.


Nog een ander bericht dat de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad de Holocaust alweer heeft ontkend. Hij beschreef de Holocaust als een "leugen van Israël." "Ze hebben een verhaal verzonnen met de titel Holocaust en de Palestijnen moeten hiervoor boeten,"zei Ahmadinejad, die herhaaldelijk in het verleden de moord op miljoenen Joden door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog had ontkend. (3) Vreemd dat er nog steeds geen afkeurende reacties van de westerse politici te horen zijn. 


De oproep van de grootmoefti laat de duistere kant van de islam wel zien. Maar in het Westen zwijgt men erover. Men wil niets weten van christenvervolgingen en onverdraagzaamheid in het Midden-Oosten. Toen de Palestijnse terroristen vorige week raketten op Israël afvuurden, waren er geen westerse veroordelingen en protesten. De houding van de westerse media en politici is zo hypocriet en lafhartig. Als het zo doorgaat, zal het Westen het volgende doelwit zijn van de radicalen die hebben gezworen de westerse beschaving en het christendom te vernietigen. Democratie en godsdienstvrijheid die vroeger hoog in het vaandel werden gehouden, worden nu geleidelijk uitgehold. De onverschillige politici stellen hun eigen belang boven het welzijn van hun volk en negeren vele waarschuwingen. 


Bid voor de westerse regeringen, opdat hun ogen geopend zullen worden voor het grote gevaar dat ons allemaal zal bedreigen. Want het Westerse stilzwijgen moet met de lans van het Woord Gods doorgebroken worden. Het Woord Gods is onze zwaard! (Efeziërs 6:11-18) Het wordt hoog tijd dat het Westen moet gaan opnemen voor de vervolgden en onderdrukten. Bid ook voor de vervolgde broeders en zusters die in het Midden-Oosten om hun geloof moeten lijden. Bid ook voor het volk Israël! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                Paul


Bronnen en referenties:


(1) De Volkskrant: Grootmoefti Saoedi-Arabië; vernietig alle kerken in de regio. 20-03-2012
(2) Israel Today: Grootmoefti:'Alle kerken moeten worden vernietigd' 20-03-2012
(3) Nujij. nl 20-03-2012Geen opmerkingen: