dinsdag 1 november 2011

Israël boos op UNESCO vanwege erkenning PA lidmaatschap
Lidmaatschap PA erkend.

Op 31 oktober is tijdens de conferentie in Parijs besloten dat Palestina (betekent letterlijk: het land der Filistijnen) erkend wordt als volwaardige 194e lid van de cultuurorganisatie UNESO. Dat heeft de meerderheid van de leden van de UNESCO besloten. 107 landen hebben voor lidmaatschap PA (Palestijnse Autoriteit) gestemd. Brazilië, Rusland, China, India, Zuid-Afrika en Frankrijk waren voor de erkenning. 14 landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Tsjechië, Roemenië en Nederland, stemden tegen. Groot-Brittannië en 40 (volgens andere bronnen 52) onthielden zich van de stemming. Ondanks het dreigement van de Verenigde Staten hebben de Palestijnen hun zin nu gekregen. De Palestijnse president Mahmoud Abbas noemde het lidmaatschap een "overwinning voor onze rechten." (1) Volgens de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken heeft de stemming "een klein stukje van het onrecht dat het Palestijnse volk is aangedaan, uitgewist." (1)

De Verenigde Staten schorten hun contributie aan UNESCO op.

Naar verwachting hebben de Verenigde Staten de betaling van de contributie aan de UNESCO opgeschort vanwege de toekenning van volledig lidmaatschap aan de PA. Dat meldde persbureau AP. (2) In totaal dragen de Verenigde Staten 22 procent van de begroting van de UNESCO bij. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat het bedrag van 60 miljoen dollar (43 miljoen euro) in november niet overgemaakt zal worden aan de VN-organisatie. Eerder hadden de Verenigde Staten laten weten dat de stemming "voorbarig" en "contraproductief", zei de Amerikaanse onderminister van Onderwijs Martha Kanter. (3) "De enige weg voor de Palestijnen naar erkenning is via directe onderhandelingen,"aldus de onderminister. De beslissing heeft te maken met een Amerikaanse wet. In 1990 was de wet ingevoerd, die financiëring verbiedt van elk VN-orgaan dat "Palestina" als volwaardig lid erkent. De opschorting van contributie heeft wel gevolgen voor de UNESCO, omdat de UNESCO 60 miljoen euro per jaar zou verliezen, oftewel 22 procent van haar budget. "De beslisssing is niet per se ingegeven door onvrede vanwege het PA lidmaatschap, maar omdat een Amerikaanse wet het opschorten van de contributie heeft vastgelegd,"meende Juurd Eijsvogel, diplomatiek redacteur van NRC Handelsblad. (2) "Deze wet verbiedt de VS contributie te betalen aan de VN of onderdelen als er een organisatie of groep die niet de internationaal erkende kenmerken van een staat heeft als volwaardig lidstaat wordt toegelaten,"aldus Eijsvogel. (2) Volgens hem gaat de Amerikaanse president Barack Obama mogelijk op zoek naar een alternatieve manier om UNESCO te financiëren.

De ambassadeur van de Verenigde Staten, David Killian, liet bij UNESCO weten dat de Verenigde Staten "betrokken zullen blijven bij UNESCO en haar nobele missie om vrede te stichten inde geesten van mannen en vrouwen." Killion benadrukte dat het land zal zoeken naar alternatieve manieren om "het belangrijke werk van deze essentiële organisatie te steunen en versterken." (2)

Reactie Israël  op beslissing UNESCO-conferentie.

Israël betreurt de gang van zaken en verklaarde dat de beslissing van de UNESCO-conferentie kans op het vredesproces uitermate verkleind heeft. "Dit is een eenzijdig Palestijnse manouvre dat op het terrein geen verandering zal brengen en de kans op een vredesakkoord alleen maar verkleint,"reageerde het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. (4) De beslissing van de UNESCO wordt, zoals het verwacht is, niet erkend door Israël. Israël zal de samenwerking met de UNESCO na de aanvaarding van Palestina als volwaardig lid herzien. "Israël zal nadenken over verder te nemen stappen met betrekking tot de samenwerking met de organisatie,"deelde de woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, Jigal Palmor. (5) "Dit is een eenzijdig Palestijns manouvre, die geen verandering zal brengen, maar de mogelijkheid voor een vredesakkoord op de lange baan schuift,"aldus Palmor. Volgens hem staat het manouvre van de Palestijnse staat gelijk met een afwijzing van de inspanningen van de internationale gemeenschap om het vredesproces op gang te brengen. (5)

Israël dankte de landen die een zin voor verantwoordelijkheid aan de dag hebben gelegd en tegen hebben gestemd. Maar Israël is wel teleurgesteld dat de EU, die zich inspant om rechtsstreekse onderhandelingen te hervatten, er niet in geslaagd is een eensgezind standpunt in te nemen om die beslissing te voorkomen. (4) De Israëlische ambassadeur bij de UNESCO, Nimrod Barkan, liet weten dat Israël de Verenigde Staten hierin hoogstwaarschijnlijk zal volgen. Dan zou in totaal een kwart van het UNESCO budget verdwijnen. "Dit maakt het de organisatie onmogelijk om haar missie te volbrengen,"voorzag Barkan. (3)

De Israëlische ambassadeur bij de UNESCO zegt dat landen die voor de erkenning door UNESCO hebben gestemd, nu steeds minder invloed op Israël zullen hebben. (4)

Reactie Nederland

Zoals het allang verwacht is, heeft Nederland tegen een Palestijns lidmaatschap van de UNESCO gestemd. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, is teleurgesteld over het UNESCO-lidmaatschap voor de Palestijnen. Hij had liever gezien dat dit een uitkomst zou zijn van vredesonderhandelingen. Minister Rosenthal heeft de Nederlandse tegenstem gesteund. "Het lidmaatschap moet de uitkomst zijn van onderhandelingen tussen de Palestijnen en Israël over uitstaande kwesties conform het tijdpad van het Kwartet,"onderbouwde Rosenthal de Nederlandse tegenstem. (1) Hij riep beide partijen op zo snel mogelijk uitvoering te geven aan het tijdpad van het Kwartet. "Ze moeten zich onthouden van stappen die vooruitlopen op de uitkomst van die onderhandelingen." (1)

De ware drijfveer van de PA

U vraagt zich af waarom de Palestijnse Autoriteit nu een volwaardig lid is geworden van de UNESCO. Laten we even horen wat de Palestijnen zeggen. Ze beweren dat de archeologische schatten beter beschermd zullen worden en toerisme gestimuleerd zou worden. (6) Met welke archeologische schatten bedoelen zij ermee? Bedoelen zij Palestijnse culturele erfenis? Maar het Palestijnse volk bestaat in werkelijkheid niet! De Palestijnen hebben helemaal géén eigen cultuur, geschiedenis en erfenis van het verleden. Ook hebben de Palestijnen helemaal géén historische band met het land Israël en de stad Jeruzalem!! Dat hadden prominente Palestijnse leiders Yasser Arafat, Zahir Muhsein en enkelen zelf toegegeven. Yasser Arafat had verklaard dat het Palestijnse volk NIET bestaat! Toch beweren de Palestijnen een claim op het land en de stad Jeruzalem te hebben. Ze liegen gewoon! De hele wereld is in de leugens van de Palestijnen getrapt. Jospeh Farah, een Amerikaanse Midden-Oostendeskundige van Arabische afkomst, had de waarheid over het zogenaamde Palestijnse volk verteld. Hij zei letterlijk:"Er bestaat niet zoiets als een Palestijns volk. Er heeft in de hele geschiedenis nooit een Palestijns volk bestaan." (7) De Palestijnen hebben helemaal géén archeologische schatten. Zij bedoelen wel de archeologische schatten van Israël, die de historische betrouwbaarheid van de Bijbel en de aanwezigheid van het Joodse volk in het land kunnen bewijzen. Met de claim op het land en Jeruzalem willen de Palestijnen alle Joodse sporen uitwissen en Bijbelse archeologische schatten vernietigen. Enkele Palestijnse archeologen hadden de vondsten die het bestaan van de Tempel van Salomo konden bewijzen, opzettelijk vernietigd. Ook laten de Palestijnen de Israëlische archeologen niet toe opgravingen op de Tempelberg te doen.UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. In het Nederlands: Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) is een gespecialiseerde organisatie met als missie het bijdragen aan de vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, cultuur en communicatie. Deze organisatie werd opgericht op 16 november 1945. Het hoofdkwartier van UNESCO is nu gevestigd in Parijs. Sinds 1972 stimuleert de UNESCO de bescherming van werelderfgoed (World Heritage) door het opstellen van een werelderfgoedlijst door de UNESCO commissie voor het werelderfgoed. Deze lijst bevat onroerende goederen met een uitzonderlijke en universele natuur - en cultuurwaarde. (8) In 1992 is de UNESCO gestart met een werelderfgoedlijst voor documenten ter bescherming van het wereldgeheugen (Memory of the World). Ook is er aandacht voor immaterieel erfgoed en onderwater cultuurergoed. (8) Nu de PA lid is geworden van UNESCO, zullen de Palestijnen hun valse claim op het land Israël en de stad Jeruzalem ongetwijfeld kracht bijzetten en elke Joodse aanspraak op Eretz Israël en de stad Jeruzalem ondermijnen. Op die manier willen ze Israël internationaal isoleren en demoniseren. Ook willen de Palestijnen dat alle archeologische vondsten die de historische betrouwbaarheid en integriteit van de Bijbel en de verbondenheid van het Joodse volk met het land en Jeruzalem kunnen bewijzen, door UNESCO tot "Palestijns erfgoed" verklaard zou worden. Dat is immers hun bedoeling!! Yasser Arafat zei al;"Omdat we Israël niet door oorlog kunnen vernietigen, doen we het in fases. Wij nemen alle en ieder stukje land van Palestina dat we kunnen bemachtigen, over en stichten daarop een soevereine eenheid. Deze gebruiken we als springplank om meer te pakken." (7) De erkenning van het PA lidmaatschap van de UNESCO is een eerste fase naar de totale vernietiging van de Joodse staat. Dat is de ware drijfveer van de PA!!

Naar verwachting buigt de VN-veiligheidsraad in november zich over volwaardig PA-lidmaatschap van de VN om voor of tegen te stemmen. De Verenigde Staten hebben al laten weten dat ze gebruik zullen maken van hun vetorecht om de Palestijnse stap naar erkenning te blokkeren.

Een oproep voor christenen om te bidden en vasten, opdat de Palestijnse aanvraag voor het lidmaatschap van de VN echt geblokkeerd zal worden. Indien de christenen hun gebed en plicht verzuimen, dan worden zij medeverantwoordelijk geacht voor de ernstige gevolgen voor de hele wereld en het in gevaar brengen van het Joodse volk, aldus het standpunt van de God van Israël. De God van Israël zal landen die voor het Palestijnse lidmaatschap van de UNESCO gestemd hebben, zeker oordelen! Het zal in de nabije toekomst gebeuren. U zult niet hoeven te verbazen, als u ervan verneemt wat er met die landen zal gebeuren. Al die landen die voor het UNESCO-lidmaatschap voor de Palestijnen gestemd hebben, zullen zeker getroffen worden door vele rampen zoals aardbevingen, orkanen, overstromingen, enzovoorts.  Wie Israël zegent, zal gezegend worden.

"En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt."
Genesis 12:3 (Statenvertaling)

De landen die voor het volwaardige UNESCO-lidmaatschap van de Palestijnen gestemd hebben, hebben Israël vervloekt en zullen vast en zeker te maken krijgen met de vloek Gods! De stemming voor het PA-lidmaatschap van de cultuurorganisatie is een tragedie in de geschiedenis, zoals Israël het noemt. "Deze resolutie is een tragedie voor UNESCO. UNESCO handelt in wetenschap en niet in science fiction. Maar hiermee is science fiction realiteit geworden,"aldus de Israëlische ambassadeur Nimrod Barkan. (9) Ik wijs ook erop dat de Bijbelse profetie géén science fiction is, maar spoedig een realiteit zal worden. Een democratische en pluralistische Palestijnse staat, zoals alle landen het wel gehoopt hebben, is wel een science fiction en zal spoedig een nachtmerrie zijn voor het hele Midden-Oosten en de hele wereld!! Dat heeft de Bijbel al duizenden jaren geleden voorzegd.

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                               
                                                               PaulBronnen en referenties:

(1) NOS
(2) NRC Handelsblad
(3) De Telegraaf
(4) De Redactie
(5) De Morgen
(6) Elsevier
(7) Arutz 7, Palestijnse claims op het land zijn vals. Door Franklin ter Horst
(8) nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
(9) BNR.nl

Geen opmerkingen: