zondag 8 mei 2011

Dood Osama Bin Laden; een pion opgeofferd. Deel II


Nu u het eerste deel van het artikel gelezen hebt, zult u ongetwijfeld ook het vervolg van het eerste deel gelezen hebben dan weet u ook dat Osama Bin Laden echt dood is. Al-Qaeda had de dood van Osama Bin Laden officieel bevestigd. De door het Amerikaanse ministerie van defensie vrijgegeven videoclips lieten de beelden van Bin Laden zien, toen hij nog leefde voordat hij door de commando's gedood werd.

Een scene uit de videoclip

Daarmee is er een eind gekomen aan de aanhoudende geruchten die de ronde doen dat Osama bin Laden helemaal niet dood is. De realiteit zal wel langzaam maar zeker tot de moslims doordringen dat Osama inderdaad het loodje gelegd heeft. De dood van de meest gevaarlijke en gezochte terroristenleider maakt ook het einde aan de aanhoudende geruchten die de ronde doen dat Osama nog steeds leeft, en zeker ook aan complottheorieen. Bijvoorbeeld; Osama bin Laden zou al jaren ingevroren zijn in een grote vrieskist in Amerika. Het lichaam zou opgeslagen worden om er op een geschikt moment gebruik van te maken. Zo waren er geruchten dat oud-president Bush in 2004 de dood van Bin Laden bekend wilde gaan maken, zodra zijn herverkiezing in gevaar dreigde te komen. Hij heeft het ijskoude lichaam toen niet nodig gehad. De huidige president Obama vond dat het geschikte moment nu wel aangebroken was. Hij deed een publiciteitsstunt en haalde daarom het lijk uit de vriezer. Een ander complottheorie was dat Osama bin Laden jaren geleden al een natuurlijk dood gestorven zou zijn aan een nierziekte. Maar om de Amerikaanse bevolking bang te maken voor het terrorisme werd de 'geest' van Osama bin Laden levend gehouden door de Amerikaanse regering. Zo zou de CIA zelf de videoboodschappen van Bin Laden in scene hebben gezet als propaganda voor de oorlog tegen terrorisme. Nu de officiële bevestiging van Al-Qaeda de complottheorieën overbodig heeft gemaakt, moeten we ons beter niet inlaten met zoveel onwaarheden rond de persoon als die van Osama bin Laden. Nu Osama bin Laden dood is en een zeemansgraf gekregen heeft, moeten we toch er rekening meehouden dat de wilde fantasieën van paar mensen op hol zullen slaan waardoor nieuwe complottheorieen ontstaan. Er werd ook afgerekend met de mythe dat Osama bin Laden in een grot gewoond zou hebben. De mythe vertoont een merkwaardige overeenkomst met twee legenden dat de stichter van de islam, Mohammed, en de stichter van de Jezuïetenorde, Ingatius van Loyola, beiden in de grotten hadden gezeten. "Ik kan gewoon niet geloven dat hij (Osama bin Laden) in een soort paleis zat in Islamabad. Hij zat niet eens in een grot! We wisten gewoon waar hij zat",klonk een reactie van een Amerikaanse soldaat. "Er wordt nu geschiedenis geschreven", reageerde RTL-verslaggeefster Irene de Kruif. (1)


De standrechtelijke executie omstreden.

Een belangrijk feit, waarmee we ook er rekening moeten meehouden, is dat de geest van Osama bin Laden nog steeds voortleeft in de harten van de moslims die grote bewondering voor hem en diepe haat tegen het 'ongelovige Westen' koesteren. Rond de dood van Osama bin Laden rijzen er veel vragen. Geheel onomstreden is Osama's dood niet. Gezien het feit dat Bin Laden ongewapend was tijdens de militaire operatie, roept veel vragen op bij de mensenrechtenorganisaties. Amnesty International had de Verenigde Staten en Pakistan om opheldering gevraagd over de dood van Bin Laden. "Het is niet duidelijk hoe hij zich zou hebben verzet tegen een arrestatie en of er wel poging is gedaan hem te arresteren in plaats van te vermoorden",aldus Amnestytopman Claudio Cordone (2) De dood van Osama bin Laden was in feite een standrechtelijke executie. De wereld bewees zichzelf hypocriet te zijn, toen de executie van Bin Laden positief werd ontvangen in de Verenigde Staten, door VN-secretarisgeneraal Ban Ki-Moon, de NAVO, de EU en vele landen. Felicitaties uit de hele wereld stroomden naar het Witte Huis. En de VN-veiligheidsraad verwelkomde de dood van de Al-Qaeda leider als een 'positief en belangrijk keerpunt in de strijd tegen het terrorisme' en riep tot slot alle landen nog op om 'waakzaam te zijn en hun inspanningen tegen het terrorisme op te voeren'. Paar Israëlische politici vroegen zich af waarom Israël steevast veroordeeld wordt voor het ombrengen van terroristenleiders en massamoordenaars, maar de moord op Bin Laden wereldwijd gevierd wordt. (3) Zelfs Harry van Bommel van SP schreef in zijn weblog dat 'de buitenrechtelijke executies van Hamasleiders gestopt moeten worden'. Op 22 maart 2004 werd Hamasleider en sjeik Ahmad Ismail Yassin in de vroege ochtend gedood met drie raketten die werden afgeschoten vanuit een Israëlische gevechtshelikopter. De standrechtelijke executie van de Hamassjeik leidde tot verontwaardigde reacties van de wereld. Op 24 maart had de Mensenrechtencommissie van de VN de Israëlische liquidatie van de Palestijnse Hamasleider Ahmad Yassin veroordeeld. De resolutie werd in een speciale zitting van de commissie aangenomen. De VN-veroordeling werd gevraagd door Pakistan namens de OIC (Organisatie van Islamitische Conferentie) die 56 islamitische lidlanden telt. De Israëlische afgevaardigde in Geneve, Yaakov Levy, zag de veroordeling als een poging om de aandacht af te leiden van mensenrechtenschendingen elders in de wereld. En de EU had de aanslag op de Hamasleider afgekeurd en zei dat Israël niet het recht heeft om standrechtelijke executies uit te voeren! Maar de executie van de terroristenleider Osama bin Laden werd wel toegejuicht door de EU!! Wat een hypocrisie! Een Israëlische politicus, Aryeh Eldad, uitte forse kritiek op de Amerikaanse president Barack Obama en zei helder en duidelijk;"Israël moet actie ondernemen om te voorkomen dat Obama over onze rug de moslimwereld pleziert. Bin Laden was nooit een directe bedreiging voor Israël. Ahmadinejad, Arafat en onze andere echte vijanden hadden hem helemaal niet nodig!" (3) In zekere zin heeft hij het gelijk. Inderdaad was Osama bin Laden niet echt een grote bedreiging voor het Westen. Integendeel. Zijn dood heeft de wereld ook helemaal niet veiliger gemaakt, zoals Barack Obama dat wel beweerd had. Geoffrey Robertson, de auteur van crimes against humanity, bekristiseerde de Amerikaanse president Barack Obama. Volgens hem was het absurd dat president Obama als voormalig hoogleraar strafrecht beweert dat er recht is gedaan met de dood van aartsvijand Osama bin Laden. Had hij maar als zijn voorganger Harry Truman gehandeld, de president die voorkwam dat nazi-leiders direkt na hun arrestatie standrechtelijk geëxecuteerd werden, aldus het betoog van Geoffrey Robertson in de Britse krant The Indepentent. (4) De wetenschap dat de operatie in de Pakistaanse villa van de Al-Qaeda-leider was bedoeld om te doden en niet om gevangen te nemen, vond hij weerzinwekkend. Om maar niet te spreken van het triomfantelijke applaus van diplomaten en politici! Zolang details over het vuurgevecht onduidelijk blijven, heeft de president Barack Obama volgens de auteur een geloofwaardigheidsprobleem. (4) Geoffrey Robertson gaf een glashelder uitleg hoe de wet in elkaar zit:

"De wet staat toe dat criminelen uit zelfverdediging worden beschoten. Maar ze moeten wel, indien mogelijk, de gelegenheid krijgen om zichzelf over te geven. Zelfs als ze niet hun handen omhoog doen, moet men gevangenneming nastreven. Het vereist daarom uitleg hoe Osama bin Laden is neergeschoten, vooral als hij in het achterhoofd is geraakt. En waarom dat haastige zeemansgraf? De wet schrijft autopsie voor." (4)

De hele situatie is een rechtsstaat onwaardig, vond Robertson. Erger nog, deze gewelddadige operatie heeft van Osama bin Laden een martelaar gemaakt. Precies wat hij wilde. Op de lange termijn zullen we ons voor dit brute optreden diep schamen, zo verzekerde Geoffrey Robertson ons. (4)  

Codenaam 'Geronimo.'

Toen de operatie tegen Bin Laden de codenaam 'Geronimo' kreeg, had de Amerikaanse regering de woede op de hals gehaald van de Amerikaanse Indianen. De voorzitter van de Amerikaanse Senaatscomite voor Indiaanse belangen, Loretta Tuell, vond het ongepast dat 'Geronimo' gebruikt werd als codewoord tijdens de aanval tegen Osama bin Laden. "Het wijst op een gebrek aan respect voor een van onze grootste Indiaanse helden",zei ze. "Dit soort van ongepast gebruik van de Indiaanse iconen en culturen komt maar al te vaak voor in onze samenleving en de impact ervan op de Amerikaanse kinderen - ongeacht of ze van Indiaanse afkomst zijn - is verwoestend." Tuell hoort bij de Nez Perce-stam en groeide op in het reservaat van de stam in de Amerikaanse staat Idaho. Niet alleen het senaatscomite is diep geschokt over de onverstandige keuze van de codenaam. Professor Tom Holm, gespecialiseerd in Amerikaans-indiaanse studies, was weer maar eens teleurgesteld in de Amerikaanse staat. "Ik was aan het vieren dat wie de man eindelijk te pakken hadden en even voelde ik mij een deekl van Amerika. Maar toen kwam die 'Geronimo' op en ik dacht: Waarom pikken ze ons er weer uit? Geronimo heeft niet eens zoveel Amerikanen vermoord."
"Blijkbaar is een zwarte president in het Witte Huis niet genoeg om de 200 jaar oude traditie, waarin indianen als vijanden van de Verenigde Staten worden beschouwd en behandeld, te doorbreken",schreef journalist Steven Newcomb voor Indian Country Today. (5)
Geronimo (1829-1909) was een Noord-Amerikaanse Indianenleider die tot de stam van de Apaches behoorde en in de negentiende eeuw vele jaren streed tegen de legers van Mexico en de Verenigde Staten. In 1886 gaf hij zich over. Zijn Apachenaam luidde 'Goyaale' (hij die geeuwt). De naam Geronimo in de Indiaanse gemeenschap is hiervan een mythische bijklank. (6)

Het Apache opperhoofd
Geronimo

Het oneervolle zeemansgraf van Osama bin Laden.

De 'onwaardige' begrafenis van Osama bin Laden op zee riep verontwaardigde reacties bij de moslims op. "Als het waar is dat men zijn lichaam op zee begraven heeft, is de islam daar helemaal tegen",verklaarde Mahmoud Azab, de raadgever van een imam aan het persagentschap AFP. "De islam aanvaardt geen begrafenis op zee, alleen in de grond. Behalve in gevallen waar dit onvermijdelijk is, zoals bij schipbreuk",maakte hij heel duidelijk. "Het lichaam heeft een zekere waardigheid, of het nu gaat om een vermoord persoon of iemand die een natuurlijke dood stierf. We moeten het lichaam van een menselijk wezen respecteren. Geloof speelt daar geen rol bij." De afkeurende reacties brachten de Amerikaanse president Barack Obama in grote verlegenheid. Het leek of hij een blunder had begaan. "We hebben er duidelijk meer zorg aan besteed dan bin Laden heeft gedaan, toen hij drieduizend mensen om het leven bracht. Hij had niet veel achting voor de manier waarop zij zijn behandeld en onteerd,"aldus Obama, verwijzend naar de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001. "Dat is iets wat ons anders maakt. Ik denk dat we passend hebben gehandeld." Obama beweerde in het interview dat voorafgaand aan de missie overleg is gevoerd met experts om te zien wat de islamitische regels rond een begrafenis zijn. Volgens hem was het een gezamenlijk besluit om bin Laden een zeemansgraf te geven. Maar de islamitische experts wezen erop dat het zeemansgraf niet volgens de gewoontes van moslims is, omdat Bin Laden niet op het land is begraven waar hij stierf. Een woordvoerder van het Witte Huis hield vol dat het lichaam van Osama bin Laden ritueel was gewassen en dat islamitische gebeden waren uitgesproken. Het stoffelijke overschot was vervolgens in het noorden van de Arabische Zee gegooid, vanaf een Amerikaanse oorlogsschip. "We hebben ons ervan vergewist dat zijn lichaam volgens de praktijk en traditie van de islam behandeld werd. Dat is iets wat wij heel ernstig nemen",liet de woordvoerder van het Witte Huis weten. De Grote Moskee van Parijs reageerde verbaasd op het nieuws dat Osama bin Laden op zee begraven was. "Dat zou volledig in strijd zijn met de heilige regels van de islam",luidt het commentaar. Volgens een bron binnen de entourage van Dalil Boubakeur, rector van de 'Grande Mosquée' van Parijs, vraagt de islamitische traditie dat het lichaam van de overledene eerst gewassen wordt met water en zeep, vervolgens met helder water en tenslotte met water gemengd met kamfer. Daarna moet het in stukken stof gewikkeld worden. "De begrafenis gebeurt vervolgens in de grond, zonder kist. De overledene moet evenwijdig met Mekka liggen, waarbij het hoofd lichtjes naar rechts gedraaid is. Op die manier is het gezicht gericht naar Kaa'ba, het heiligdom van Mekka,"legde de woordvoerder van de 'Grande Mosquée van Parijs uit. (7) De angst van de Amerikanen dat zij met een graf een bedevaartsoord zouden creeëren voor de aanhangers en sympathisanten van Osama bin Laden, is begrijpelijk en niet ongegrond. Hetzelfde deden de Amerikanen met enkele nazi-leiders, Hermann Göring en Heinrich Himmler, die na hun dood waren verbrand en hun as in een rivier werd gestrooid om een bedevaartsoord voor neonazi's te voorkomen. Alleen waren de nazi-leiders geen moslims en zeker ook geen christenen! Hadden de Amerikanen Osama bin Laden op een ander manier ergens moeten begraven, bijvoorbeeld in een onherbergzaam oord waar geen mens ooit vertoeft. Bovendien geldt een zeemansgraf alleen voor mariniërs en matrozen. Ook voor gewone reizigers die onder omstandigheden komen te overlijden of een schipbreuk lijden. De beslissing om Osama bin Laden een zeemansgraf te geven, is onverstandig en onzorgvuldig! Nu rijst de vraag of Amerika met deze beslissing de moslims wilde provoceren. Hoe dan ook zullen de aanhangers en sympathisanten van Al-Qaeda de Amerikaanse president Barack Obama niet in dank afnemen wat de begrafenis van hun dode leider betreft!

De betekenis van het getal 66

Hoe bizar, duister en vreemd is de operatie tegen de terroristenleider geworden dat Osama in de nacht van 30 april op 1 mei om zeep werd geholpen. Precies 66 jaar geleden had Adolf Hitler in dezelfde nacht zichzelf van het leven beroofd. Toen Osama op 1 mei stierf, werd wijlen paus Johannes Paulus II op dezelfde dag zalig verklaard door de huidige paus Benedictus XVI! Er is inderdaad een samenloop van verdachte maar duistere omstandigheden. Sommige websites vroegen zich af of er een occulte betekenis zat achter het feit dat Osama bin Laden uitgerekend op de 66ste verjaardag van Hitlers dood door het SEAL team 6 om het leven werd gebracht. (8) Was de dood van Bin Laden een aankondiging van de vrijmetselaars/machtselite, was de vraag van sommige websites die de complottheorieen aanhangen. Anderen trokken hun conclusie dat Bin Ladens dood een doorzichtige poging was van Obama om zijn diep weggezonken populairiteit onder de Amerikanen op te vijzelen en zo zijn herverkiezing in 2012 veilig te stellen. (8) Dat is gedeeltelijk de waarheid. Vóór de dood van Osama bin Laden was Barack Obama in Amerika inderdaad niet erg populair geweest vanwege de economische situatie, het hele gedoe met het geboortecertificaat en zijn houding jegens de voormalige Egyptische president Hosni Moebarak. En toch...blijft de vraag ons bezighouden waarom de Amerikaanse regering 1 mei als de datum van de afrekening met Osama bin Laden juist gekozen heeft. Waarom uitgerekend deze dag en niet een ander dag!? De nacht van 30 april op 1 mei is ook de Walpurgisnacht, het occult-heidense feest van de Beltane. (zie mijn artikel "Walpurgisnacht in het licht van de Bijbel") Het lijkt erop dat de Amerikaanse regering gedreven wordt door duistere motieven om de datum bewust (en opzettelijk) te kiezen. Er moet een verband gelegd worden tussen twee sterfgevallen van Hitler en Bin Laden. Beide mannen stierven in de nacht van 30 april op 1 mei dat beter bekend staat als de Walpurgisnacht. En precies 66 jaar later na de dood van Hitler stierf Osama bin Laden in deze nacht. Het getal 66 moet heel bijzonder zijn en heeft ook een diepere betekenis. 

De TIME cover Adolf Hitler (links) verscheen op
7 mei 1945. Precies 66 jaar later verschijnt de
TIME cover Osama bin Laden (rechts). Toeval?

Om erachter te komen had ik de Here om hulp gevraagd en God verhoorde mijn gebed en openbaarde mij aantal bijzonderheden. 66 is een driehoeksgetal en een zeshoeksgetal. De verborgen betekenis en symboliek achter het getal 6 zijn ingewikkeld, dat daarover en over de oorsprong van dat getal een heel boek zou kunnen worden geschreven. (8) Met deze getal worden oude heidense volken geconfronteerd met de aanbidding van de slang, want het getal 6 is altijd verbonden geweest met de slang. Merk goed op dat zowel de mens als de slang, tezamen met de andere landdieren, zijn geschapen op de ZESDE dag (Genesis 1:24-31). De woorden om het getal 6 uit te drukken beginnen in de meeste talen met de letter S: in het Latijn sex, in het Spaans seis, shest in het Portugees, sechs in het Duits en sas in het Chaldeeuws en Hebreeuws. Deze letter S is - geloof het of niet - afgeleid van de afbeelding van een cobra in aanvalshouding. De sisklank van de S is het geluid van de slang. Merk op dat de woorden snake, serpent, slang en satan alle met de slangeletter S beginnen. (9) In het Griekse cijfer/letterstelsel wordt het symbool S "sigma" genoemd en oorspronkelijk was het de zesde letter van het Griekse alfabet. Het stelde ook het cijfer 6 voor. Tegenwoordig heeft de sigma in het Grieks echter de cijferwaarde van 200. De waarde van een cijfer in ons huidige stelsel wordt bepaald door zijn plaats: 6, alleen geschreven, betekent "zes", twee zessen bij elkaar = 66, en drie zessen bij elkaar = 666, zeshonderd zes en zestig. Op gelijke wijze gebruikten de geleerde occultisten in de oudheid de letters S, V of Z, of de andere slangeletters, om het getal 666 te verbergen. Zoals vrijmetselaars geheime tekens en gebaren hebben om elkaar te doen, weten zij dat zij vrijmetselaars zijn, zo lieten ook de geleerde heksensmeesters elkaar weten wie zij waren, door op een verborgen wijze het heilige getal 666 te voeren. (9) De vrijmetselaars en occultisten hechten ook waarde aan het getal 66. Een bijzonder interessante informatie staat op een website te lezen:

"Vrijmetselaars plaatsen de Tempel van Salomo in een zeer hoog aanzien; zijn plaats in de spirituele hiërarchie, en als initatie theater van overweging. Bij het binnenkomen van het gebouw vanaf de voorzijde komt u in een grote zaal die een perfect vierkant vormt, waarvan alle zijde 66,6 meter lang zijn. Volgens Albo is 666 een verwijzing naar het occulte werk 'De occulta Philosophia' door Cornelius Agrippa. Terwijl het getal 666 meestal geassocieerd wordt met het Beest uit openbaring 13, zijn er verschillende mogelijkheden." (10)

De vrijmetselaars zijn een occulte groep die werkt met geografie, meetkunde, grafische en visuele beelden, numerologie en wiskunde. Naast de getallen 66, 11, 10, 9 is het getal 33 binnen de vrijmetselarij een zeer belangrijk getal en het heeft een prominente plaats in de geheime, occulte en  maconnieke wereld.

66 is ook het jaar A.D. 66 en 1966. Verder is 66 maconnieke jaartelling: 4065-4066. Enkele bijzondere feiten en gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis zijn genoemd:
koning Nebukadnezar van Babel liet een gouden beeld maken, waarvan de hoogte zestig el en de breedte zes el bedroeg en samen zijn ze 66. (Daniel 3:1) In het jaar 66 na Christus stak keizer Nero de eerste gouden spade in de grond voor het kanaal van Korinthe. Tijdens het inwijdingsritueel van Poseidon, de Griekse zeegod, begonnen 6000 Joodse dwangarbeiders met de aanleg van het kanaal. Het jaar 66 was ook het begin van de Joodse oorlog: in Caesarea braken onlusten uit nadat de Grieken de synagoge hadden ontheiligd. De onlusten mondden uit in de opstand en breidden zich uit naar Jeruzalem, waar het Romeins garnizoen door de Zeloten werd verwoest. (11) De SchutzStaffel, beter bekend als de SS, werd als paramilitaire organisatie van Adolf Hitler opgericht in 1925. De SS staat ook voor het getal 66! De SS is verantwoordelijk voor de moord op zes miljoen Joden. Let wel op het getal 6! Op 1 mei in 1966 werd de eerste satanskerk in San Francisco 'officieel' geopend door Anton LaVey en het satanische tijdperk werd ingeluid, omdat het jaar 1966 ook voor het getal 66 staat! In dezelfde jaar werd een linkse politieke partij in Nederland opgericht met de naam Democraten'66 (afgekort D'66). De mede-oprichter van D'66, Hans van Mierlo, deed een schokkende uitspraak dat hij een bom onder christelijk Nederland wilde leggen. (12) Toeval? Nee, dat geloof ik niet. Zoals ik al zei, is dat sprake van een samenloop van verdachte maar duistere omstandigheden.

De elitetroepen die Osama bin Laden in de nacht van 30 april op 1 mei om het leven hadden gebracht, waren Navy SEALs. Ze waren als SEAL Team zes (!) gevormd en kregen opdracht om bin Laden te liquideren. Navy SEAL is een Amerikaanse commando eenheid van de marine. Iemand die deel uitmaakt van deze speciale eenheid, wordt een 'SEAL' (meervoud: SEALs) genoemd. SEAL is een afkorting voor 'SEa, Air, Land' en refereert aan de multi-disciplinaire inzetbaarheid van deze speciale eenheid. SEALs opereren in kleine groepen en worden overal ingezet waar grotere legereenheden tekort schieten. Sinds 1962 opereren SEALs wereldwijd in het diepste geheim. De opleiding en training tot Navy SEAL is bijzonder zwaar en zeer grondig. (13) Het insigne van de SEALs is "trident" (Engels voor drietand). Zie een afbeelding van het insigne:
Het insigne van de SEALs
Drietand was het wapen van Poseidon, de Griekse zeegod. Het Griekse woord voor drietand is triana (een ander woord is triódous). De Romeinse tegenhanger van Poseidon is Neptunus. Poseidon is de broer van de Griekse oppergod Zeus, die bliksemschicht als zijn wapen heeft. Drietand is het teken voor de planeet Neptunus in astronomie en astrologie en wordt gezien als 'mysterieuze en onbekend kracht.' In India is de drietand het wapen van een hindoegod Shiva en het Trishula symbool van de Hindoe's. Drietand is een manier om het getal 666 te verbergen. Het teken van de drietand is afgeleid van het wapen van de zonnegod, de bliksemschicht, later gestileerd tot een drietand. Dit embleem symboliseert het getal 666. (9) Is het u niet opgevallen dat een arend op het insigne van de SEALs staat afgebeeld. Maar dat is niet de Amerikaanse zeearend. In werkelijkheid is deze afgebeelde vogel de mythische vuurvogel "Phoenix" die niet alleen werd vereerd door de oude Egyptenaren en de Feniciërs, maar ook door veel Indianenstammen in Noord-Amerika! (9) De Amerikaanse Indianen beschouwden de vogel en de slang als heilige dieren. De vogel werd, omdat hij kon vliegen, geacht de zielen der doden in zich te hebben en werd in verband gebracht met de bliksem: men kan zien dat zowel roofvogels als de bliksem steil van boven neerdalen en toeslaan met een dodelijk effectiviteit. (9) Eén van de vroegere manieren om de naam Phoenix te spellen in het Grieks is "Fenex"; zoals "Lucifer" betekent ook deze naam 'de stralende', de drager van het licht. Wanneer we de Griekse cijferwaarden optellen, is de uitkomst: F E N E X = 6+5+50+5+600 = 666. (9) Phoenix is ook het belangrijkste maconnieke symbool in Amerika. Wist u dat de duivel in de middeleeuwen stond afgebeeld als een afzichtelijk en boosaardig wezen met bokkepoten, staart, geitehorens en...drietand!?
Opmerkelijk is het dat SEAL ook een Engels woord voor zegel is en refereert aan Openbaring 6 waarop zes zegels staan te lezen vanwege het getal 6! SEAL Team 6 die verantwoordelijk voor de dood van Osama bin Laden is, symboliseert apocalypse. Daarom ben ik diep ervan overtuigd dat de hele operatie een occulte achtergrond en mogelijk een veel onheilspellend betekenis heeft.

Poseidon met zijn drietand

De Amerikaanse president Barack Obama heeft een ontmoeting gehad met leden van Navy SEAL team 6 die Osama bin Laden had gedood. Hij had hen persoonlijk gefeliciteerd. De ontmoeting vond buiten het zicht van de televisiecamera's plaats in de legerbasis Fort Campbell in de Amerikaanse staat Kentucky. De identiteit van de teamleden worden geheim gehouden. Zie twee foto's van Reuters:Was de dood van Osama bin Laden een satanisch ritueel? Het komt wel eens voor dat er mensenoffers tijdens de Walpurgisnacht gebracht worden. Echter wil ik niet suggereren dat Bin Laden's dood een mensenoffer was geweest. Ik kan alleen zeggen dat de hele operatie veel te maken heeft met occulte en duistere motieven. Vergeet niet dat Amerika vergeven is van veel vrijmetselaars. De vrijmetselaars hebben bijzonder veel invloed op de Amerikaanse politiek uitgeoefend. En nog een belangrijk feit dat veel Amerikaanse presidenten vrijmetselaars zijn. Ongehoord schandalig dat de naam van het beroemde Apacheopperhoofd Geronimo misbruikt werd voor de actie tegen Osama bin Laden.

Wie was Osama bin Laden?

Wie was Osama bin Laden eigenlijk?  Osama was geboren in Riyad, Saudi-Arabië in 1957. Er zijn tegenstrijdige verhalen over zijn precieze geboortedatum. (14) Osama was het zeventiende kind van de 54 kinderen die Mohammed bin Laden bij tien vrouwen kreeg. Zijn vader, Mohammed Bin Laden, was een schatrijke zakenman die als bouwmagnaat fortuin maakte in de bouw, onder meer bij de renovatie van moskeeën. Enkele van zijn projecten waren de renovatie van de Kaa'ba in Mekka en de al-Aqsamoskee in Jeruzalem. Mede dankzij connecties met het Saoedische koningshuis breidde hij vervolgens zijn handelsbetrekkingen uit, onder meer met de Verenigde Staten. Na de dood van Mohammed bin Laden werden de handelsbetrekkingen van de familie voortgezet door Salem bin Laden, één van de vele halfbroers van Osama. Het familiekapitaal wordt geschat op 16 miljard dollar. Met de dood van zijn vader, door een vliegtuigongeluk in 1967, erfde Osama een deel van diens fortuin. De schattingen gingen uit van 300 miljoen dollar. Later werd uitgegaan van 25 tot 30 miljoen dollar. Met dit vermogen zou Osama later rond 1990 de basis voor Al-Qaeda leggen. (15) Zijn halfbroer Salem bin Laden (geboortedatum onbekend) werd na de dood van hun vader Mohammed bin Laden het hoofd van de Bin Ladenfamilie en beheerde het enorme familiekapitaal. Nog interessant wordt het dat Salem bin Laden ook een investeerder was in Arbusto Energy, een voormalig klein olie-en energiebedrijf dat geleid werd door George W. Bush. (16) Hij kwam in 1988 onder de mysterieuze omstandigheden om het leven bij een ongeluk met een ultra-lightvliegtuig in Texas. Toen de Russen op 26 december in 1979 Afghanistan binnenvielen, verliet Osama bin Laden zijn geboorteland om in Afghanistan te vechten tegen de 'ongelovige' Sovjetbezetters. De moedjahedien werd financieel ondersteund door Saudi-Arabië, Pakistan en de Verenigde Staten. Na het vertrek van de 'goddeloze' Russen uit Afghanistan in 1989 kreeg de Jihad tegen niet-moslims een ander wending, toen Osama bin Laden zich definitief keerde tegen 'grote satan' Amerika.  Hij keerde terug naar Saudi-Arabië en ging werken in de bouwonderneming waar zijn vader fortuin had gemaakt. Zijn vader was in 1968 overleden en had zijn zoon 80 miljoen dollar nagelaten. Osama vond de handel en wandel van het koningshuis in Saudi-Arabië corrupt en in strijd met de islam. Woedend was hij over het feit dat de Saudische koning 'ongelovige' Amerikaanse soldaten had toegelaten op het 'heilig grondgebied.' Als moejahid, strijder voor Allah vond hij dat daar iets tegen moest gebeuren. Bin Laden bleef de Saudische regering adviseren 'zijn moedjahedin' uit Afghanistan in te zetten om de inval van Irak in Koeweit te voorkomen. Tot zijn grote ergernis koos koning Fahd echter voor bescherming van de 'ongelovige Amerikanen.' Bin Laden zou dit 'het schokkendste moment van zijn leven' hebben genoemd. In 1991 verbande de Saudische koning hem uit zijn land uit angst dat hij met de Afghaanse strijders gewapend verzet zou beginnen, terwijl de Amerikaanse militairen in het land aankwamen. (17) In Afghanistan begon Osama een terroristisch netwerk op te bouwen dat later de naam Al-Qaeda kreeg. Met zijn terreurorganisatie trok hij ten strijde tegen het ongelovige Westen. Bin Laden werd lang gezocht in verband met de aanslagen van 1998 op de Amerikaanse ambassades in Tanzania en Kenia. Bij deze aanslagen kwamen meer dan 200 mensen om. Bin Laden werd echter officieel niet gezocht voor de aanslagen van 11 september. Wel stond hij op de FBI-lijst Ten Most Wanted Fugitives. Een beloning van 27 miljoen dollar werd uitgeloofd voor informatie die tot zijn aanhouding of veroordeling leidde. Osama bin Laden werd door velen, met name door de Amerikaanse regering en de westerse landen, verantwoordelijk gehouden voor de terroristische aanslagen op 11 september 2001 op het WTC en het Pentagon in de Verenigde Staten met gekaapte vliegtuigen, waarbij bijna 3000 Amerikanen om het leven kwamen. (15)


Was Osama bin Laden wel het meesterbrein achter de aanslag op het WTC? Had hij persoonlijk opdracht gegeven tot het plegen van aanslag op Amerikaanse doelwitten? Of had zijn rechterhand en ideoloog, de Egyptenaar Ayman al-Zawahiri, hem op het idee gebracht om de WTC Towers tot doelwitten uit te kiezen? Al-Zawahiri was verantwoordelijk geweest voor de slachting in Luxor op november 1997, waarbij 62 mensen omkwamen. 58 toeristen vonden de dood, onder wie een 5 jarige Britse kind was. In de ogen van de hele wereld was Osama bin Laden het kwaad dat geëlimineerd moest worden. Maar voor de moslims was hij een held, die een vuist tegen het ongelovige en decadente Westen kon maken.

De vraag of Osama bin Laden daadwerkelijk een brein achter de aanslag op het WTC was, zal in het laatste en derde deel van het artikel "Dood Osama Bin Laden; een pion opgeofferd" beantwoord worden. Binnenkort zal het laatste deel gepubliceerd worden. Wacht in spanning af. Beste lezers, ik hoop dat het tweede deel u meer duidelijkheid geeft. Mocht u een mening hebben, plaats dan een reactie!

God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.


                                                                Paul

Bronnen en referenties:

(1)   RTL-nieuws
(2)   De Telegraaf
(3)   The Jerusalem Post, Xandernieuws
(4)   NRC Handelsblad (3-05-2011)
(5)   TT-canvas (5-05-2011), De Standaard, zaplog.nl
(6)   nl.wikipedia.org/Geronimo
(7)   De Morgen (6-05-2011) 
(8)   Xandernieuws
(9)   Agp/profetie.nl.nu
(10) Het uur van de waarheid.info
(11) nl.wikipedia.org/66
(12) Franklin Ter Horst: Israël en Nederland
(13) nl.wikipedia.org, en.wikipedia.org/SEAL
(14) Ha'aretz News
(15) nl.wikipedia.org/Osama bin Laden
(16) nl.wikipedia.org/Salem bin Laden
(17) Vredesnaam.com/Osama          

1 opmerking:

HG zei

de opname komt in eider geval voor de grote verdrukking. zie 1 thess.4-16,17.