dinsdag 14 januari 2014

Hoe omschrijft Wikipedia Jeruzalem?Is Wikipedia werkelijk zo slim als we denken?

Onlangs was er een artikel verschenen op de maandelijkse magazine van Israel Today, waarin stond te lezen hoe Wikipedia Jeruzalem heeft gedefinieerd. Israel Today heeft een onderzoek gedaan naar de definitie dat Wikipedia Jeruzalem heeft beschreven. De uitkomst van het onderzoek is uiterst schokkend en beschamend. Veel mensen hebben nog steeds de neiging om te denken dat Wikipedia slim en betrouwbaar is. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. In werkelijkheid is Wikipedia niet altijd zo slim en betrouwbaar als we denken. We vergaren kennis. Maar waar kunnen we de meeste kennis vinden over politiek, geschiedenis, natuur en alles wat we maar willen weten? Op Wikipedia is ongetwijfeld het antwoord van de meeste mensen. Deze online-encyclopedie begon op 15 februari 2001 als een vrije kennisbank in bijna alle talen. Het project staat op de zesde plaats in de rij van meest bezochte websites ter wereld. Omdat er meer dan dertig miljoen artikelen in 286 talen op Wikipedia staan en dit het meest toegankelijke lexicon is geworden, wordt het door bijna iedere computerbezitter gebruikt als naslagwerk. In Wikipedia kunnen we vinden dat de aarde rond is en de derde planeet in ons zonnestelsel. (1) Maar....over de stad Jeruzalem komen we echter totaal verschillende dingen tegen!!

Verschillende omschrijvingen over Jeruzalem op Wikipedia

Type 'Jeruzalem' in op Wikipedia en u krijgt in elke taal weer een ander artikel over deze stad. Jeruzalem is in het Hebreeuws Jeroesjalajim, in het Arabisch al-Quds, in het Latijn Hierosolyma en in het Turks Kudus genoemd. Zo wordt Jeruzalem in lang niet alle talen de hoofdstad van Israël genoemd! Hier volgen een aantal talen met hun omschrijving van Jeruzalem.Hebreeuws: "Jeruzalem wordt de hoofdstad van Israël genoemd, waarin meer dan 800.000 mensen wonen." (1) (2)

Arabisch: "Jeruzalem is de grootste stad in het historische Palestina, niet alleen vanwege het aantal inwoners, maar ook op economische en religieuze gronden. Jeruzalem zal in de toekomst weer de hoofdstad van Palestina zijn. De voorouders van de Palestijnen, de Jebusieten, bouwden deze stad in 1500 voor Christus." (1) (2)

Afrikaans: Jeruzalem is de hoofdstad en grootste stad van Israël met een bevolking van 933.113. De stad ligt tussen de Middellandse Zee in het westen en de Dode Zee in het oosten. Jeruzalem is de heilige stad van de drie religies Jodendom, christendom en islam. In de Oude Stad ligt de Klaagmuur, de Grafkerk en de Rotskoepel. Oost-Jeruzalem is onderverdeeld in een Joodse, een christelijk, een islamitisch en een Armeense kwartier. Oost-Jeruzalem wordt door de Palestijnen geclaimd als hoofdstad van een toekomstige staat Palestina, een belangrijk element in het Israëlisch-Palestijnse conflict. De historische stadskern van Jeruzalem wordt sinds 1981 door de UNESCO als een werelderfgoed genoteerd." (2)

Duits: "Jeruzalem is de hoofdstad van de Staat Israël en het centrum van het politieke systeem. Het is gelegen in het gebergte van Judea tussen de Middellandse Zee en de Dode Zee en heeft 804.355 inwoners. Het is de stad waar de president, de Knesset, het Hooggerechtshof, het in 1918 opgerichte Hebreeuwse Universiteit en het Holocaust Monument Yad Vashem zijn gevestigd. De Oude Stad is in de Joodse, christelijke, Armeense en islamitische wijken verdeeld en omgeven door een muur. De politieke status van de stad Jeruzalem is internationaal omstreden." (1) (2)


Het panorama van Jeruzalem
Engels: "Jeruzalem ligt op de Judese bergen tussen de Middellandse Zee en de Dode Zee. Jeruzalem is een heilige stad voor de drie religies van Abraham: het Jodendom, het christendom en de islam. Zowel Israëli's als Palestijnen claimen Jeruzalem als hun hoofdstad." (1) (2)

Italiaans: "Van de tiende tot de zesde eeuw voor Christus werd de voormalige Joodse hoofdstad Jeruzalem genoemd. Jeruzalem is een oude stad met grote historische betekenis. Geopolitiek gezien is deze stad uniek en heilig voor twee van de drie grote monotheïstische godsdiensten (Jodendom en christendom)." (1) (2)

Noors: "Jeruzalem is een stad in het Midden-Oosten in het historische landschap van Palestina/Israël/Judea. De stad ligt op de waterscheiding tussen de Middellandse Zee en de Dode Zee. Jeruzalem is voor Joden en christenen de hoofdstad van het historische Palestina/Judea/Israël. Maar ook voor moslims heeft Jeruzalem religieuze betekenis." (1) (2)

Nederlands: "Jeruzalem is de hoofdstad van de staten Israël en Palestina. Jeruzalem heeft een gemengde Joodse en Arabische bevolking. Oost-Jeruzalem vormt een heet hangijzer binnen de internationale politiek en het Israëlisch-Palestijnse conflict. Het gebied werd in 1967 door Israëlische troepen veroverd en werd daarop de facto onderdeel van de stad. Oost-Jeruzalem wordt door Palestina echter geclaimd als hoofdstad." (2)

Turks: "Jeruzalem is een van de oudste steden van de wereld. Ondanks de facto is Jeruzalem als de hoofdstad van Israël door alle landen in de internationale arena aanvaard. De stad is gelegen tussen de Middellandse Zee en de Dode Zee. Jeruzalem is de plaats van drie Abrahamistische religies: het Jodendom, het christendom en de islam." (2)

Russisch: "Jeruzalem is een oude stad in het Midden-Oosten. Sinds 1949 is Jeruzalem de hoofdstad van Israël en in 1967 het oostelijke deel van de stad. De status van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël wordt door een aanzienlijk deel van de internationale gemeenschap niet erkend. Zowel Israël als de Palestijnen beschouwen Jeruzalem officieel als hoofdstad. Sinds 1949 zijn de Knesset en bijna alle overheden en overheidsinstellingen in Jeruzalem gevestigd. De Israëlische soevereiniteit over het oostelijke deel van de stad wordt niet officieel erkend door de Verenigde Naties en een groot deel van de internationale gemeenschap. De status van Jeruzalem is een onderwerp van verhitte discussies." (2)

Het is werkelijk ongeloofelijk dat we verschillende opvattingen in de meeste talen op Wikipedia tegenkomen, wat betreft de definitie van Jeruzalem. 

De juiste omschrijving van Jeruzalem

Jeruzalem is inderdaad één van de oudste steden van de wereld, zoals de Turkstalige Wikipedia zegt. De stad bestaat al duizenden jaren oud. Tevens is Jeruzalem de hoofdstad van Israël, maar NIET van Palestina, zoals de Nederlandstalige Wikipedia suggereert. De Nederlandse definitie van Jeruzalem als 'de hoofdstad van de staten Israël en Palestina' is nogal misleidend, gezien het feit dat de staat Palestina nog NIET uitgeroepen wordt door de Palestijnse Autoriteit. Bovendien is de status van Jeruzalem als hoofdstad van Palestina OOK NIET definitief geregeld, zolang een overeenstemming in de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen niet bereikt is! Het is waar dat de status van Jeruzalem als de hoofdstad van de Joodse Staat internationaal niet erkend is. De Arabische staten erkennen Jeruzalem NIET als de hoofdstad van Israël zolang Israël en de omringende Arabische landen in staat van oorlog verkeren. Ook de Verenigde Naties heeft Jeruzalem niet erkend als de hoofdstad van de Joodse Staat, zoals de Russische Wikipedia zegt dat de Israëlische soevereniteit over Oost-Jeruzalem betwist wordt door een groot deel van de internationale gemeenschap. 


Vlag van Jeruzalem
Jeruzalem is inderdaad in geopolitieke opzicht van grote betekenis voor de drie wereldreligies: het Jodendom, het christendom en de islam. Maar we moeten goed naar de opvattingen van de drie grote monotheïstische religies kijken, dan komen we nogal verschillende religieuze opvattingen tegen. Volgens de Joden is Jeruzalem de stad van David waar de Joodse Tempel vroeger stond. De Bijbel bevestigt de Joodse opvatting. Ook de archeologische opgravingen bevestigen het bestaan van de Joodse Tempel in Jeruzalem, iets wat de Palestijnen glashelder ontkennen. Er zijn berichten naar buiten gekomen dat de Palestijnen geprobeerd hebben de archeologische vondsten die het bestaan van de Joodse Tempel kunnen bevestigen, heimelijk te vernietigen. Voor de christenen is Jeruzalem van grote betekenis omdat Jezus volgens hen daar gekruisigd werd en uit de dood was opgestaan. In de islam heeft Jeruzalem ook een betekenis. Volgens een islamitische overlevering zou Mohammed Jeruzalem bezocht hebben, toen hij door de engel Gabriël op een rug van een hemels paard midden in de nacht naar de heilige stad werd gebracht. In Jeruzalem zou Mohammed met Jezus, Mozes en Abraham gesproken hebben. Dit verhaal staat bekend als de Mi'raadj in de islamitische overlevering, de Hadith. Voor de moslims is Jeruzalem na Mekka en Medina de derde heilige plaats van de islam. De geschiedenis laat ons echter zien dat zowel christenen (Kruisvaarders) als moslims (Saracenen) om Jeruzalem hadden gevochten. De twee grote monotheïstische religies, het christendom en de islam, hebben veel bloed vergoten en onvoorstelbare leed toegebracht aan de Joden. Zowel christenen als  moslims hebben eeuwenlang getracht de Joden van de heilige stad te verdrijven, wat hen echter niet gelukt is. 


Een Middeleeuwse houtsnede van Jeruzalem
Britse politieman bij de Klaagmuur in
Jeruzalem. 1934
In de Arabischtalige Wikipedia lezen we dat Jeruzalem door de Jebusieten gebouwd werd en de voorouders van de Palestijnen de Jebusieten waren. Echter klopt de informatie helemaal niet! Ten eerste waren de Jebusieten niet de oudste bewoners van de stad geweest. De oorspronkelijke naam van Jeruzalem was Salem. Uit de Bijbel weten we dat Abraham Melchizédek, de koning van Salem, had ontmoet (Genesis 14:18). Er was GÉÉN vermelding dat Melchizédek de koning van de Jebusieten was geweest. Helemaal niet. Het zou betekenen dat Salem toen nog niet in handen van de Jebusieten was gevallen. Later noemden de Jebusieten de stad Jebus toen Salem in hun handen viel. De Bijbelse Encyclopedie bevestigt de belangrijke informatie:"...De Jebusieten die er woonden vóór de Israëlieten, maar vermoedelijk NIET de oudste bewoners van de stad waren, noemden haar Jebus..."  De Jebusieten hadden Jeruzalem helemaal niet gebouwd, zoals de Arabieren, vooral de Palestijnen, beweren. Jeruzalem werd door de Joodse koning David op de Jebusieten veroverd en tot de hoofdstad van het koninkrijk Israël verheven. Alleen had koning David de Jebusieten NIET vedreven (2 Samuël 5:6-9, I Kronieken 11:1-9). In de tijd van Salomo en zijn opvolgers was er niets bekend over de Jebusieten. Ten tweede zijn de huidige Palestijnen helemaal GÉÉN afstammelingen van de Jebusieten, zoals zij beweren! Er is geen historische bron of overlevering, die kan bevestigen dat de Palestijnen de nakomelingen van de Jebusieten zijn. De Palestijnse claim is alleen bedoeld om de Joodse aanwezigheid in Jeruzalem en het land Israël te ontkennen. Er is geen enkele bewijsmateriaal die de Palestijnse verwantschap met de Jebusieten kan aantonen. De Palestijnen hebben nogal gefantasteerd toen zij zeggen dat zij ook van de Hettiëten, de Filistijnen en de Kanaänieten afstammen. In werkelijkheid zijn de Palestijnen Arabieren. Dat hebben verschillende Palestijnse leiders en commentatoren zelf toegegeven. De Palestijnen zijn nakomelingen van de Arabieren die rond het jaar 1900 naar het toenmalige Britse mandaat Palestina emigreerden, toen het land dankzij de hardwerkende Joden in bloei kwam. De Joden hadden moerassen drooggelegd en dorre woestijnen vruchtbaar gemaakt. Het bloeiende land trok niet alleen Joodse immigranten, maar ook Arabische immigranten!! Uiteraard wekte de Joodse ijver voor het vruchtbaar maken van het land afgunst van de Arabieren. Vóór 1948 hadden de in Brits Palestina woonachtige Arabieren zichzelf nooit Palestijnen genoemd! Met de term 'Palestijnen' verwezen de Arabieren naar Joden. Sinds de oprichting van de Palestijnse terreurbeweging, de PLO, in 1967 hadden de PLO-leider Yasser Arafat en zijn handlangers zichzelf 'Palestijnen' genoemd. De Hamas minister van Binnenlandse Zaken, Fathi Hammad, had in maart 2009 voor de Egyptische televisie verklaard dat het Palestijnse volk in werkelijkheid niet bestaat, maar een verzameling van Arabieren uit verschillende Arabische landen is. Hij zei dat de echte wortels van de zogenaamde Palestijnen NIET in Israël maar elders in het Midden-Oosten liggen. De Hamas-minister wees er op dat ieder Palestijn in Gaza en in heel 'Palestina' zijn Arabische wortels kan aantonen dat hij uit Saoedi-Arabië of uit Jemen, waar dan ook, vandaan komt. De opmerkingen van Fathi Hammad bewijzen dat de Jebusieten helemaal geen voorouders van de Palestijnen zijn. Overigens waren Hammad's opmerkingen niet bedoeld voor het westers publiek! Wijlen Yasser Arafat was helemaal géén Palestijn en werd ook niet in Jeruzalem geboren. Arafat bleek een Egyptenaar die in Caïro geboren werd, te zijn! 


Kaart van de Oude Stad van Jeruzalem
Wat betreft de term 'Palestina', is Palestina helemaal NIET Arabisch zoals de meeste westerlingen, vooral naïeve en domme links-progressieven, denken. Het ontgaat hen echter wel dat Palestina van oorsprong Latijns is. De naam 'Palestina' betekent letterlijk 'het land der Filistijnen' en is ontleend aan Filistea (het huidige Gazastrook). De term 'Palestina' was uitgevonden door de Romeinen die de Joodse identiteit wilden vernietigen, zoals een Palestijns leider toegaf dat Palestina een westers uitvinding was. Na de val van Jeruzalem en de verwoesting van de Joodse Tempel in het jaar 70 na Christus was het land nog steeds bewoond door de Joden. In het jaar 135 kwamen de Joden weer in opstand tegen de Romeinen. Jeruzalem werd door de Joden onder aanvoering van Bar Kochba heroverd. Deze maakten Jeruzalem opnieuw tot hun hoofdstad en richtten een voorlopige tempel op. Maar de reactie van de Romeinse keizer Hadrianus bleef niet uit. Hij liet de Joodse opstand bloedig neerslaan en richtte een grote slachting onder de Joodse bevolking aan. De overgebleven Joden waren verstrooid over de hele wereld. Om de Joodse aanwezigheid voorgoed uit te wissen had keizer Hadrianus het land Judea 'Palestina' genoemd en de naam Jeruzalem in Aelia Capitolina omgedoopt als eerbetoon aan de gruwelijke heidense Grieks-Romeinse god Jupiter. Op de Tempelberg, waar de Joodse Tempel vroeger stond, richtte Hadrianus een Romeinse tempel op ter ere van zijn god Jupiter. Op dezelfde plek bouwden de moslims de Rotskoepel ter ere van hun god Allah (opmerking: Allah is idenitiek hetzelfde als Jupiter/Zeus).  De geschiedenis laat ons zien dat zowel Jeruzalem als het land Israël eeuwenlang betwist en veroverd werden door verschillende volken als de Babyloniërs, de Perzen, de Grieken, de Romeinen, de Byzantijnen, de Kruisvaarders, de Arabieren, de Ottomaanse Turken en de Britten. Géén enkele volk, zelf de Palestijnen ook niet, kan aanspraak op Jeruzalem hard maken. Alleen zijn diverse volken als de Romeinen onder Titus en Hadrianus, de Kruisvaarders onder Godfried van Bouillon en Richard Leeuwenhart en de Arabieren onder diverse kaliefs en huidige leiders als Mahmoud Abbas nog NOOIT  erin geslaagd de Joden van Jeruzalem en het hele land Israël te verdrijven!! Ondanks onderdrukking, bezetting en verdrijving door vreemde overheersers hebben de Joden al duizenden jaren lang in Jeruzalem en het land Israël gewoond, zoals talloze historische bronnen en archeologische vondsten bevestigen. 

Bijbelse visie op Jeruzalem

Uiteindelijk zullen de Wikipedia-schrijvers moeten erkennen dat de Joden de wettige eigenaars zijn van Jeruzalem en het land Israël. Het zou beter zijn voor hen om de geschiedenis niet te vervalsen, zoals de Palestijnen zich regelmatig schuldig maken aan grootschalige geschiedvervalsing en valse claims op Jeruzalem en het land. Een ongehoorde argument "De Joden hebben het land van de Palestijnen gestolen!" is een klinkklare leugen! De waarheid is dat de Arabieren het Joodse land willen bezetten en alle Joden in de zee willen drijven. De valse Palestijnse claim op Jeruzalem wordt in toenemende mate internationaal ondersteund. Maar...de Bijbel erkent de Palestijnse claim niet! Het Woord van God weerlegt de Palestijnse claims op Jeruzalem en het land Israël en maakt iedereen duidelijk dat Jeruzalem niet alleen een Joods bezit is, maar ook DE STAD VAN DE GROTE KONING!! Al mogen Wikipedia-schrijvers hun eigen visie hebben wat betreft Jeruzalem. Maar de Bijbel heeft een duidelijke visie op Jeruzalem. Wist u dat Jeruzalem 802 keren, Israël 1476 keren, Joden 245 keren in de Bijbel worden genoemd!? In de Koran, het zogenaamd heilige boek van de moslims, wordt Jeruzalem NIET één keer genoemd!


Jeruzalem in moderne kunst
De Palestijnen zijn blijkbaar niet de enigen die Jeruzalem als hun toekomstige hoofdstad claimen. Ook diverse radicale islamitische groeperingen als de Moslim Broederschap willen Jeruzalem als de hoofdstad van hun toekomstige islamitische Kalifaat vestigen. Ook het Vaticaan en sommige christelijke groeperingen zien in Jeruzalem de hoofdstad van hun toekomstige wereldrijk, die totaal niets te maken heeft met het echte Messiaanse vrederijk. Echter heeft de Eeuwige, de enige en ware God van Israël, andere plannen met Zijn volk Israël en de stad Jeruzalem. In Zijn woord zegt Hij over Jeruzalem:

"De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israëls verdrevenen."
Psalm 147:2 (Statenvertaling)

God is bezig om alle verstrooide kinderen Israëls uit de vier hoeken van de wereld bijeen te vergaderen en naar hun oude vaderland, het huidige Israël, terug te brengen. Ook is God bezig om van Jeruzalem niet alleen de hoofdstad van de Joodse Staat te maken, maar ook van het toekomstige Messiaanse vrederijk! Dat de HEERE God in Jeruzalem wil wonen, heeft koning David erover geprofeteerd:

"Geloofd zij de HEERE uit Sion, Die te Jeruzalem woont. Hallelujah!"
Psalm 135:21 (Statenvertaling)

Er is nog een heel duidelijk tekst dat Jeruzalem niet alleen de hoofdstad van Israël, maar ook van het toekomstige Messiaanse vrederijk die de hele aarde zal omspannen, is waar de grote Messias-Koning zal zetelen:

"De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad onzes Gods, op den berg Zijner heiligheid. Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion, aan de zijden van het noorden; de stad des groten Konings." 
Psalm 48:2-3 (Statenvertaling)

Het staat volgens de Bijbel vast dat Jeruzalem NOOIT de hoofdstad van 'Palestina' of 'het islamitisch Kalifaat' zal worden. Dat gunt God de Arabieren zeker niet! Ook gunt Hij de pausen of de Verenigde Naties niet om van Jeruzalem een hoofdstad van een heidens en goddeloze wereldrijk te maken. Jeruzalem is inderdaad een heet hangijzer, zoals de Nederlandstalige Wikipedia zegt. Dat was al rééds voorzegd door de Bijbel. De Bijbel noemt Jeruzalem een 'steen des aanstoots'. Al duizenden jaren geleden heeft een Joods profeet, Zacharia genaamd, geprofeteerd dat Jeruzalem door veel volken betwist zal worden, wat we vandaag duidelijk zien gebeuren. Jeruzalem is een drinkschaal der bedwelming voor de Palestijnen, de Arabische buurlanden, de islamisten, de Europese Unie, de Verenigde Naties, de Verenigde Staten en andere grootmachten geworden. Allen die Jeruzalem, de steen des aanstoots, willen vertrappen, zullen zich deerlijk verwonden. Het zal voor de Palestijnen, de EU, de Verenigde Staten en de VN een aanleiding zijn om ten strijde tegen Israël te trekken en Jeruzalem te belegeren. Echter zal de belegering van Jeruzalem uitlopen op een smadelijke nederlaag voor alle volken op aarde. 

"Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen."
Zacharia 12:2-3 (Statenvertaling)

Er staat de hele wereld een bijzonder zware oordeel te wachten, als zij Jeruzalem willen vertrappen en het Joodse volk van Jeruzalem en het land Israël willen verdrijven. Het ziet er naar uit dat er binnen afzienbare tijd zal gaan gebeuren! Een goede raad voor alle volken op aarde: Afblijven van Jeruzalem!! Hetzelfde waarschuwing geldt ook voor de Palestijnen die Jeruzalem als hun toekomstige hoofdstad willen claimen. 

Bid voor vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6), want wie in de Bijbel, het gezaghebbende Woord van God, verdiept, zal ontdekken dat ware gerechtigheid en vrede volgens Gods verordening uiteindelijk vanuit Jeruzalem zullen stromen naar alle volken van de aarde. Als u een atlas openslaat, zult u ook ontdekken dat Jeruzalem precies in het midden van de aarde staat en alle werelddelen met zich verbindt! Jeruzalem wordt ook de navel der aarde genoemd. Het welzijn van alle volken hangt erg veel af van Jeruzalem en ons intensieve en volhardende gebed. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                              Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog, website of een boekvorm verboden.

Bronnen en referenties:

(1) Israel Today Magazine januari 2014. nr. 79
(2) Wikipedia.org/wiki/Jeruzalem

Geen opmerkingen: