woensdag 8 januari 2014

Gruwelijke dierenmishandeling in GazaZijn de Palestijnen dierenliefhebbers?


"De Palestijnen houden van dieren" is een nieuw argument van anti-Israëlactivisten. Of de Palestijnen echt van dieren houden en goed zorgen voor hun dieren, is een ander verhaal. Afgelopen maand zijn uiterst schockerende filmpjes van massale dierenmishandeling in Gaza de hele wereld gecirculeerd. Op de filmpjes is te zien hoe de Palestijnen vee op beestachtige wijze mishandelen voor het islamitische offerfeest. Het publiek doet enthousiast mee of kijkt juichend toe. Het welzijn van dieren laat de Palestijnen volkomen koud. Men bekommert zich helemaal niet om het lot van de dieren. Het is al langer bekend dat de Palestijnen in de Gazastrook dieren mishandelen en verwaarlozen. Tijdens de Operatie Cast Lead, de Israëlische oorlog tegen Hamas in de Gazastrook van 28 december 2008 tot 18 januari 2009 met het doel een einde te maken aan het afschieten door Hamas-terroristen vanuit Gaza van duizenden raketten en mortieren op willekeurige Israëlische doelwitten en dorpen in Zuid-Israël, kwam ook een dierentuin Gaza Zoo in het oorlogsgebied te liggen. Wanneer soldaten van het Israëlische leger, de IDF, de dierentuin in Gaza bereikten, troffen zij daar onstellende en hartverscheurende taferelen aan van afgemaakte, uitgehongerde en verwaarloosde dieren.  De beschuldigingen vlogen over en weer. De Palestijnse propaganda wilde ons doen geloven dat de dieren waren omgekomen toen Israëlische soldaten hun geweren en mitrailleurs leegschoten op de weerloze dieren en ook de dierenkooien zouden gebombardeerd hebben. (1) Westerse anti-Israël-activisten  namen de Palestijnse propaganda over en praatten als papegaaien Hamas na. Al was de leugen zo snel, maar de waarheid achterhaalde zoals altijd alles wel. Het bleek dat Hamas maanden en weken de dieren nauwelijks of niet meer gevoederd hadden voordat de Gaza-oorlog uitbrak. De videobeelden van 11 januari 2009 lieten zien hoe de hele Gaza dierentuin en de school vlak in de buurt helemaal ondermijnd werden met booby traps. De kooien van de dieren en een kamer in de school waren helemaal vol gepropt met wapens. Een woordvoerster van het Israëlische leger zei:"In het ene district (de buurt van de Gaza Zoo) met meer dan 150 woningen, waren meer dan 30 booby-traps geplaatst. Nadat Hamas de booby-traps in elk huis had geplaatst, verlieten de bewoners hun huizen." (1)

De dierentuin in Gaza werd zwaar beschadigd tijdens de oorlog in 2008-2009. Zo kwam de Gaza Zoo op een negatieve wijze in de internationale media. De dierentuin had twee leeuwen, meerdere arenden, enkele duiven, enkele vossen, een Egyptische mangoest, een onbekend aantal katten, honden, pony's, wolven, ganzen, schildpadden, herten, apen, kippen, fazanten, pauwen en een kameel. Sommige dieren verloren het leven tijdens de schermutselingen. Een van de twee leeuwen van de Gaza Zoo, met name de leeuwin Sabrina, werd net zoals de andere dieren in de dierentuin, doorheen de tunnels vanuit Egypte de Gazastrook binnen gesmokkeld. De leeuwin bleek in 2005 gestolen te zijn en bleef vermist tot een Israëlische commando de leeuwin terugvond tijdens een actie op het huis van een bende smokkelaars in verdovende middelen. (1)


De leeuwen in de Zoo van Gaza
Hoe dan ook is de behandeling van dieren binnen de islamitische samenleving een nogal twijfelachtige zaak, al willen pro-Palestijnse en anti-Israël activisten ons dolgraag wijsmaken dat Palestijnen zielig en weerloos zijn, die door Israël onderdrukt worden. Ook proberen die linkse activisten ons wijs te maken dat de Palestijnen dierenliefhebbers zijn. Een van de meest bekende verhalen die internationale media haalden, was toen enkele ezels werden beschilderd zodat ze meer op zebra's zouden lijken. Een foto werd getoond hoe Palestijnse kinderen twee ezels die als zebra's werden beschilderd, in de Marah Land Zoo in Gaza bereden. In het Westen waren veel mensen geneigd te gaan geloven dat de Palestijnen echte dierenliefhebbers waren. Zodra op 'n dag een aap uit de mouw kwam, gaf een Palestijn, Mohammed Bargouthi, toe dat hij op een idee was gekomen twee binnenlandse gewone witte ezels met zwarte strepen te beschilderen, zodat ze meer op zebra's leken. (1) In de tweede plaats redde het Israëlische leger het leven van de ernstig verwaarloosde dieren, die werden achtergelaten door de Palestijnen, die alleen maar aan zichzelf dachten. De Hamas terroristen gebruikten de dierentuin als wapen- en munitieopslagplaats net zoals ze dat ook deden met moskeeën, ziekenhuizen, scholen en particuliere woningen. (1) Dat doen de Hamas terroristen vandaag nog steeds!

Het topje van de ijsberg...

Of de Palestijnen een volk zijn van dierenliefhebbers, is uiterst twijfelachtig.  Het is een sprookje dat door westerse activisten en links-progressieven in elkaar is gezet. Sommigen zullen zeggen dat de dierentuin in Gaza veel betekent voor de bewoners van het oorlogsgebied. Hun hoop dat de dieren ooit weer een normaal leven zouden leiden, is misleidend. Of de Palestijnen werkelijk dierenliefhebbers zijn, zou dat best kunnen zijn, maar in Gaza hebben de arme dieren daar natuurlijk niets aan. Die kreperen alleen maar tot ze totaal uitgeput, verwaarloosd, uitgehongerd en afgeslacht zijn. De video-film van afgelopen maand dat door The Guardian werd vertoond, is slechts het topje van de ijsberg. De video-film laat zien hoe de geimporteerde Australische runderen in Gaza op de meest beestachtige wijze zeer wreed mishandeld worden. Na het zien van gruwelijke filmbeelden reageerde SP-fractieleider Bert Anciaux geëmotioneerd en geschokt. "Ik zag nu pas de filmbeelden van de gruwelijkheden. Dit kan echt niet. Het is verschrikkelijk,"aldus een aangeslagen Anciaux. (2) Anciaux liet aan de redactie van Joods Actueel verder weten het hier niet bij te laten en zei dat hij de zaak gaat aankaarten bij de bevoegde ministers. Letterlijk klonk  het:"Ik zal met overtuiging hierover vragen stellen en dat zowel aan de minister van Buitenlandse Zaken als aan de minister van Volksgezondheid, bevoegd voor dierenwelzijn." (2)

WAARSCHUWING: DE BEELDEN ZIJN ZÉÉR SCHOKKEND EN GEWELDDADIG!!! Niet geschikt voor gevoelige kijkers!                                                           
Politieke partijen van over het gehele politieke spectrum wereldwijd hebben na het bekijken van de schokkende videofilm opgeroepen tot een boycot van de export van vee naar de Gazastrook. In Nederland heeft de Partij van de Dieren zich bij monde van Marianne Thieme hier voor sterk opgemaakt, onder andere door kamervragen stellen. (3) Kamervragen van Marianne Thieme aan de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Frans Timmermans, waren op 16 december 2013 gesteld als:

"Kent u de videobeelden van het extreme geweld dat tegen Australisch exportvee gebruikt wordt in Gaza?" (4)

"Kunt u aangeven of er Nederlandse dieren in directe of indirecte zin levend geëxporteerd worden naar Gaza? Deelt u de mening dat, indien dit het geval is, de export gestaakt moet worden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?" (4)

"Bent u bereid uw ambtsgenoot in Gaza aan te spreken op deze vorm van excessief geweld tegen weerloze dieren? Zo nee, waarom niet?" (4)

"Bent u bereid uw Australische ambtsgenoot te vragen een exportverbod voor levende dieren naar Gaza af te kondigen op basis van deze beelden? Zo nee, waarom niet?" (4)

Merkwaardig genoeg zijn de vragen van Marianne Thieme nog nooit beantwoord! Het lijkt of onze minister Frans Timmermans zich in stilzwijgen hult. Hij is overigens wel een pleitbezorger van boycot van Israëlische producten. Die nietswaardige minister doet alsof Israël de boosdoener die de rechten van de arme Palestijnen heeft geschonden, is. Over de schending van de rechten van dieren in de Palestijnse gebieden houdt de heer Timmermans zijn mond wel. Veel Israël-supporters zijn helemaal niet zo verbaasd over de verschrikkelijke gebeurtenissen in Gaza. Zo reageerde een pro-Israëlische sympathisant als volgt:

"Zo ken ik de buren van Israël. Vandaag zijn het dieren, als ze er even de kans krijgen, zijn de Joden aan de beurt. Israël heeft geen partner voor vrede, het zal altijd aangewezen blijven op zijn militaire capaciteit om zich te verdedigen tegen de genocidale dreiging uit de omringende Arabische wereld. Vreemd dat linkse partijen nu het dieren betreft, wel een boycot willen hebben, maar...als Israël bepaalde producten niet in de Gazastrook wil hebben, omdat die gebruikt kunnen worden voor terrorisme tegen Israëlische burgers, dan mag dat om humanitaire redenen niet. Israël zou dan het internationale recht schenden??" (3)
In Australië, het exportland van runderen naar Gaza, heeft men ook verontwaardigd gereageerd op deze voorvallen in Gaza. "Deze schokkende beelden tonen dat de Gazanen deze wrede praktijken zelf zo normaal vinden dat ze door tientallen worden vastgelegd met de camera's van hun mobiele telefoon terwijl de menigte de brutaliteiten toejuicht,"zei Lyn White, een Australische dierenactivist, die sprak van de ergste bekende dierenmishandeling ooit. "We beschikken over zoveel afschuwelijke beeldmateriaal van deze praktijken dat het aan het ongelofelijke grenst." (2) Het is inderdaad niet normaal dat dieren op 'n zeer walgelijke en gruwelijke wijze mishandeld worden, terwijl kinderen toekijken en juichen. De kinderen die de beestachtige taferelen aanschouwen, denken dat het normaal is om dieren pijn te doen en te mishandelen. We kennen een waargeworden spreekwoord: Jong geleerd, oud gedaan.

Slechte reputatie

Palestijnen hebben zeker helemaal geen goede reputatie als het op een fatsoenlijke laat staan waardige behandeling van dieren aankomt. Zo werden in het verleden ezels en paarden door Palestijnse dierenartsen (!) open gesneden en vol explosieven gestopt. Daarna werden de ongelukkige dieren tot ontploffing gebracht aan de grens met Israël. (2) In het Westen worden de gruwelijke gebeurtenissen door Israël-haters en linkse activisten op 'n geraffineerde wijze verdraaid en uitgelegd als "verzet tegen de Israëlische bezetting", terwijl Gaza helemaal niet bezet is door Israël. Ook honden en katten worden vaak als een soort tijdverdrijf door Palestijnse kinderen mishandeld door ze te stenigen of met stokken dood te slaan of nog erger ze met benzine te overgieten en levend in brand te steken. (2) De mishandeling van dieren is doodnormaal in de Gazastrook.  


Dode kat in Gaza
De Palestijnen begaan een zeer zware zonde tegen de Schepper van alle levende wezens. Hoewel ze moslims zijn, geloven ze NIET in de Bijbel. De moslims beschouwen de Bijbel als "corrupt", "vals".  Ze geloven alleen in de Koran, die ze als een heilig boek beschouwen. Hun god is Allah. In het Westen beweren de mensen dat de islamitische god hetzelfde is als de God van Israël. Dat zeggen sommige kerkleiders ook. Niets is waar!  De islamitische samenleving is totaal anders dan de westerse. Hoewel de Koran, het zogenaamd heilige boek van de moslims op de Bijbel erg lijkt, zijn er toch enorme grote verschillen tussen twee boeken. In de Koran staan er helemaal GÉÉN Tien Geboden!! Ook kennen de moslims geen naastenliefde zoals Joden en christenen uit de Bijbel wel geleerd hebben hun naasten lief te hebben. De god van de moslims is NIET hetzelfde als de God van Israël! Wist u...dat de Bijbel elke vorm van dierenmishandeling streng verbiedt!? Als u, een anti-Israël activist bent en beweert dat Israël Palestijnse kinderen en dieren mishandelt en vermoordt, dan weet u vast en zeker niet dat de Bijbel al duizenden jaren geleden geschreven werd door de Joden. In de wetten die door God aan Mozes en het volk Israël gaf, staat geschreven hoe men naasten moet liefhebben en hoe men zorgvuldig met dieren moet omgaan. Zo mag een rund niet muilkorven, als ie dorst heeft.

"Een os zult gij niet muilbanden, als hij dorst."
Deuteronomium 25:4 (Statenvertaling)

Behalve bij de zonden die in de Bijbelse Tien Geboden staan, wordt ook de zonde van de mens tegenover het dier vermeld: de onbarmhartigheid. Ja, volgens het Woord Gods zijn de dierenbeulen zeer wreed. 

"De rechtvaardige kent het leven van zijn beest; MAAR de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed." 
Spreuken 12:10 (Statenvertaling)

Nog een andere zéér ernstige zaak wordt duidelijk gemaakt: Wie slecht is voor dieren, is ook slecht voor mensen!! Vandaar de onuitblusbare Jodenhaat van de Palestijnen. De pro-Israëlische sympathisant heeft gelijk wat betreft zijn opmerking:"Vandaag zijn het dieren, morgen zijn de Joden aan de beurt."  Talloze foto's en video-beelden van Palestijnse kinderen als wandelende tijdbommen, bomaanslagen op bussen, openbare gelegendheden en gebouwen, afschieten van raketten vanuit Gaza op Israël, gedode Joodse kinderen, enzovoorts liegen er niet om!! In Gaza vindt men het doodslaan van Joden doodnormaal. Palestijnse kinderen in het onderwijs worden op een spartaanse wijze gerekruteerd tot terroristen. Ze leren hoe men geweren hanteren, raketten afschieten, bomgordels omdoen, Joden vermoorden, enzovoorts. Zo worden de Palestijnse kinderen voorbereid om als martelaren voor "de zaak van Allah" te sterven. Hen wordt wijsgemaakt dat als zij Joden doden en zelfmoord plegen, zal hun beloning een plek in het paradijs zijn waar maagden op hen staan te wachten. Ja, de Palestijnse terroristen deinzen er voor niets terug om hun kinderen te gebruiken als zelfmoordterroristen en als menselijk schild. Ze sparen zeker ook niet het leven van hun dieren!! Toen Israël tijdens de Gazaoorlog in 2009 in Gaza binnentrok, werden de Palestijnse kinderen als menselijk schild gebruikt door de Hamas terroristen. In Nederland worden de oorlogsmisdaden van Hamasstrijders door een bekende en beruchte anti-Israël activist Anja van Meulenbelt goedgepraat. De Nederlandse vrouw heeft de enorme brutaliteit de Hamas terroristen "gelijkwaardige tegenstanders van Israëlische soldaten" genoemd te hebben. Een ernstig waarschuwing aan het adres van anti-Israël activisten en Israëlbashers: Zolang jullie blijven doorgaan met het verheerlijken en goedpraten van Palestijnse misdaden en het demoniseren van Israël, zullen jullie op 'n dag het gelag moeten betalen. Jullie zullen op het menukaart van de moslim-radicalen komen te staan, wanneer zij klaar zijn met het uitroeien van Joden, christenen en gematigde moslims. Als bewijs wordt een foto van een wijlen Italiaanse anti-Israël activist die werd vermoord door Palestijnse radicalen, onderaan getoond.


Italiaanse activist Vittorio Arrigoni vastgebonden en
geblinddoekt.
De vermoordde Italiaanse activist, Vittorio Arrigoni, was verschrikkelijk naïef en idealistisch. Hij nam ook deel aan de Gazavloot en deed mee aan de anti-Israëlische boycotactie. Hij geloofde in zijn eigen leugens dat het Palestijnse volk onderdrukt is door Israël. Zijn anti-Israël actie en sympathie voor de Palestijnse terroristen waren hem echter noodlottig. Extremisten van een Palestijnse en aan al-Qaeda gelieerde splintergroepering ontvoerden de Italiaanse activist en doodden hem later.  Hetzelfde zal u ook overkomen, zolang u met de Hamas en de PA sympathiseert. U bent gewaarschuwd. Denk maar niet: Lieve en brave Palestijnen doen zoiets nooit! Maar zij doen wel! Om u te confronteren met een zeer gruwelijke en wrede daad dat een Palestijnse terrorist had begaan, wordt een onderstaande foto geplaatst, dan ziet u dat een kleine Joods kind werd afgeslacht. U zegt misschien: Ja, maar de Israëliërs hebben Palestijnse kinderen ook vermoord! Maar dat is helemaal niet waar wat u, andere activisten en de Palestijnen zeggen. Op internet circuleren er wel foto's van 'gedode Palestijnse kinderen'. Die foto's zijn alleen gediend om westerlingen als u te MISLEIDEN! De foto's zijn gemanipuleerd om sympathie voor de Palestijnen te wekken en de haat tegen Israël aan te wakkeren. Dat is immers de bedoeling van de Palestijnen. De waarheid komt altijd aan het licht, wanneer blijkt dat de foto's nep zijn. Wees niet onwetend en naïef. Onwetendheid is onze grote vijand en speelt juist de Palestijnse terroristen precies in de kaarten. Hopelijk zal de waarheid u ontnuchteren en uw ogen openen voor de werkelijkheid die zich afspeelt in het Midden-Oosten. In het Midden-Oosten worden niet alleen Joden maar ook christenen vermoord door de radicale moslims. Alleen worden de gruwelijke gebeurtenissen volkomen genegeerd door westerse politici, media, activisten, kerkleiders en gewone mensen. Zo oneerlijk en schaamteloos zijn de mensen in het Westen dat ze zo'n lef vandaan hebben gehaald om de schuld van alle misstanden in het Midden-Oosten te geven aan Israël!! Israël wordt op alle manieren zwart gemaakt en gedemoniseerd, terwijl de echte criminelen ongestraft blijven moorden. Om een eind te maken aan de werkelijke misstanden in het Midden-Oosten te maken is er een krachtig gebed voor nodig. De wereld ligt nog steeds in de boze. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

     
                                                                                                         Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog, website of boekvorm verboden.

Bronnen en referenties:


(1) Brabosh: Dierenmishandeling in de Zoo van Gaza. 22-07-2010
(2) Joods Actueel: Bert Anciaux pikt gruwelijke dierenmishandeling in Gaza niet. 31-12-2013
(3) Joods.nl: Dierenmishandeling: Gaza schockeert wereld. 21-12-2013
(4) Partij voor de Dieren: Vragen van het lid Thieme over het extreme geweld tegen 
      Australisch exportvee. 16-12-2013

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Jij bent echt achterlijk. Een plaatje van een dode kat laten zien. De hele Gaza is plat gebombardeerd. Er liggen daar dode vrouwen en kinderen onder het puin. Denk je dat dieren de slachting bespaard worden? Denk je dat een land verwikkeld in zon smerige oorlog nog geld of tijd kan spenderen aan een dierentuin? Als Nederland in deze situatie zat werd Amsterdam zoo ook niet meer verzorgd.. In de honger winter hebben we genoeg honden en katten gegeten. Je brengt total geen feiten. Plaatjes en foto's die net zo goed in Irak genomen kunnen zijn. Totaal waardeloos artikel. Blijkbaar geschreven door iemand die totaal geïndoctrineerd is.

De burcht sion zei

Het is niet waar wat je zegt. Het zijn helaas wel feiten dat wereldwijd bevestigd zijn door een aantal journalisten en politici. Zoals je het artikel gelezen hebt, waren er ook kamervragen gesteld aan de minister van BZ over de gruwelijke dierenmishandeling in de Gaza. De gruwelijke dierenmishandeling vond vorig jaar plaats, rééds voordat de nieuwe Gazaoorlog in deze jaar uitbrak. Je denkt dat ik het verhaal verzin!?

Je schrijft dat de hele Gaza platgebombardeerd is. Het valt ons op dat je géén woord heeft gerept over de raketaanvallen op Israël. Je weet donders heel goed dat de Hamasstrijders eerst begonnen waren met het afschieten van raketten op Israël. Israël heeft zich noodgedwongen verdedigd en moest alle lanceerplatforms vernietigen. Je weet dat de Hamasstrijders laf zijn om rakettenlanceerplatforms te plaatsen in dichtbevolkte wijken van Gaza. Vandaar dat de Gaza platgebombardeerd werd. Hetzelfde toen de nazi-Duitsers eerst begonnen waren met het bombarderen van Rotterdam, Warschau en Londen, moesten de geallieerden terugslaan met het platbombarderen van Duitsland als het resultaat. Dat is precies hetzelfde situatie. De Bijbel zegt héél duidelijk: Wie zaait, zal oogsten. Hamas heeft dood en verderf gezaaid en zal ook uiteindelijk het onheil oogsten. De oorlog is inderdaad smerig. De oorlog is altijd begonnen door dictators en terroristen. Nooit door Israël. Je wilt suggereren dat de Palestijnen de goeden zijn terwijl Israëliërs slechten zijn. Maar dat is onjuist.

Wees eerlijk als ik je de vraag stel; verzorgen de Palestijnen de dieren goed!? Dat kan toch niet. Wat het eten van honden en katten betreft, klopt je bewering ook niet. In Gaza is er wel overvloed aan eten!! ALLEEN: men doet alsof er hongersnood is in Gaza. Honden en katten zijn NIET kosjer zoals in de Thora staat. Varkens ook niet kosjer, zoals de moslims zeggen dat varkens niet halal zijn. Je zegt dat ik geïndoctrineerd ben. Weet dan wel dat de Palestijnse jeugd geindoctrineerd is met enorme haat tegen Israël en de Joden. De Duitse jeugd in nazi-Duitsland was ook geïndoctrineerd met enorme haat tegen de Joden. Het resultaat van de haat was de dood van zes miljoen Joden. Zou je durven beweren dat de dood van zes miljoen Joden een verzinsel is!? Het is beter voor je om erover te zwijgen en de feiten onder eigen ogen te zien. De foto's liegen er niet om en zijn niet gemanipuleerd. Ze kunnen ook niet in Irak genomen worden. Iemand die de Gaza goed kent, zou de foto's herkennen en zeggen dat het inderdaad in Gaza gebeurt!! Zou je hem durven een leugenaar te noemen!?

Je stelling dat mijn artikel waardeloos is, vat ik dit als een mooi compliment voor mij! Maar let wel goed op je taalgebruik!