maandag 6 mei 2013

Syrische rebellen achter Sarin-aanvalIsraëlische aanval op Syrische doelen

De afgelopen tijd heeft Israël twee keren luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Syrië. Zondagochtend op 5 mei werd een militair complex in Damascus met raketten bestookt, waar volgens westerse inlichtingendiensten chemische wapens worden geproduceerd. Vrijdagochtend op 3 mei vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen een konvooi, waarmee wapens naar de Sjiitische terreurbeweging Hezbollah in Libanon werden vervoerd, aan. De voormalige Israëlische stafchef Sa'oel Mofaz zei dat Israël alles, wat mogelijk is, wil inspannen om te voorkomen dat Hezbollah over chemische wapens zou beschikken. Ook zei hij dat de luchtaanvallen op Syrische doelen een duidelijk boodschap waren voor Iran dat wil doorgaan met de ontwikkeling van kernwapens. (1) De Syrische media beschuldigden rebellengroepen van hulp aan Israël bij het vaststellen van zijn doelen. Maar Israël heeft tot nu toe helemaal geen partij gekozen in het Syrische conflict. (1) De Israëlische legerleiding heeft aan Syrische president Bashar al-Assad laten weten dat de luchtaanval niet was bedoeld om zijn positie tegenover de opstandelingen te verzwakken. Ook is er geen sprake van escalatie tussen de twee landen, verzekert de Israëlische generaal Yair Golan. (2) 

Volgens Syrische bronnen kwamen 42 militairen in de nacht van zaterdag op zondag om het leven door de Israëlische aanval. Volgens journalisten van AFP vielen er eveneens een onbekend aantal gewonden op de site waar op dat moment 150 mensen aan het werk waren. Het militaire complex in Jamraya bij Damascus omvatte volgens het Syrische regime een voedselbevoorradingscentrum, een munitiedepot en een luchtafweereenheid. (3) Maar de videobeelden laten echter de zware ontploffingen in het complex zien, wat wijst op enorme wapenopslagvoorraden. Ooggetuigen vertelden dat het wel een aardbeving leek.


De chemische wapenvoorraden in Syrië baren Israël tijdlang grote zorgen. Israël is bang dat chemische wapens in handen kunnen vallen van terroristische groepen als Hezbollah, al-Qaeda, Jabhat al-Nusra. De situatie in Syrië wordt met de dag steeds grimmig. Onlangs werd bekend gemaakt dat er chemische wapens op beperkte schaal werden ingezet in het Syrische strijdtoneel. Dat was de reden waarom Israël moest ingrijpen. Al meermalen heeft Israël het regime van Bashar al-Assad gewaarschuwd chemische wapens niet naar Libanon te transporteren. Volgens Israël zijn die wapens voor de Sjiitische terreurorganisatie Hezbollah, één van de gezworen vijanden van Israël, bestemd. Ook vreest Israël dat de rebellengroepen chemische wapenvoorraden in Syrië zouden buitmaken en vervolgens gaan gebruiken om Israël aan te vallen. De rebellengroepen geven ook aan dat zij Israël willen vernietigen.

Chemische wapens in Syrië ingezet

De voorbije weken zijn videobeelden opgedoken van Syriërs met dergelijke symptomen die op een aanval met chemische wapens wijzen. De Verenigde Staten beweerden over inlichtingen te beschikken dat het Syrische regime chemische wapens heeft gebruikt. De Amerikaanse minister van Defensie, Chuck Hagel, zei tijdens een bezoek aan Abu Dhabi dat de inlichtingendiensten er met "uiteenlopende mate van zekerheid" vanuit gaan dat het Syrische regime op kleine schaal chemische wapens heeft gebruikt in Syrië. Het zou gaan om het zenuwgas Sarin. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, zei dat er in Syrië twee incidenten waren geweest waarbij chemische wapens waren gebruikt. Amerikaanse functionarissen beweerden dat er geloofwaardig en ondersteunend bewijzen gevonden moeten worden, voordat er definitieve uitspraken worden gedaan. (4) Maar de Amerikanen konden geen doorslaggevende bewijs leveren dat het Syrische regime chemische wapens tegen de burgerbevolking daadwerkelijk heeft ingezet.

Carla Del Ponte:"Syrische rebellen gebruikten Sarin-gas"

De afgelopen tijd werd er nogal getwijfeld of het regime van Syrische president Bashar al-Assad chemische wapens heeft ingezet tegen onschuldige en weerloze burgerbevolking, zoals de westerse media ons willen doen geloven. Israël was er ook niet zeker van dat het Syrische regime chemische wapens heeft gebruikt. Harde bewijzen zijn er nog niet geleverd. Maar er zijn wel steeds meer aanwijzingen dat de Syrische rebellen chemische wapens hebben gebruikt. Nu zegt Carla Del Ponte, lid van de commissie van de Verenigde Naties die de schending van mensenrechten in Syrië onderzoekt, dat de rebellen achter het gebruik van chemische wapens zitten. In het interview met een Zwitserse TV-zender vertelde ze dat ze gesproken heeft met getuigen, onder wie ook artsen, in de aangrenzende landen van Syrië. Zij zouden hebben verklaard dat de rebellen gebruik hebben gemaakt van chemische wapens, en dat het wellicht het zenuwgas Sarin betreft. (3) Carla Del Ponte (Bignasco, 9 februari 1947) is niet de eerste de beste, want in het verleden was Del Ponte aanklager van het VN-tribunaal voor ex-Joegoslavië.  Ze is een Zwitserse juriste, afkomstig uit het Italiaanssprekende deel van dat land. Del Ponte studeerde rechten in Groot-Brittannië, Bern en Genève. In 1972 begon ze haar loopbaan bij een advocatenkantoor in Lugano. Carla Del Ponte heeft internationaal aanzien wat haar onafhankelijke en objectieve houding betreft.

Carla Del Ponte
Volgens Carla Del Ponte zijn er aanwijzingen dat het gevreesde zenuwgas Sarin gebruikt wordt door de Syrische rebellen. Ze verklaart absoluut géén aanwijzingen te hebben gevonden dat het regime van Bashar al-Assad chemische wapens heeft gebruikt. (3) Ook vindt ze dat de verklaringen van ooggetuigen onderzocht moeten worden. Voor volledige conclusies is het volgens haar evenwel wachten tot het afsluiten van het rapport dat daarna zal worden voorgelegd aan de VN-commissie voor de Mensenrechten. Als de uitlatingen van Del Ponte bevestigd worden, kan dat grote gevolgen hebben voor de internationale gemeenschap en Syrië. (5) Eerder had Amerikaanse president Barack Obama het Syrische regime van Bashar al-Assad gewaarschuwd om geen gebruik te maken van de grote voorraden chemische wapens in Syrië. Zoniet, dan zou dat volgens president Obama gaan om een 'game changer', waardoor de Verenigde Staten mogelijk militair tussenbeide zou komen. Dat sloeg echter op het gebruik van chemische wapens door het Syrische regime, niet door de rebellen. (6)

Ondanks de Amerikaanse beschuldigingen wijst dit alles naar de richting van de rebellen. Hoe de rebellen aan sarin-gas zouden gekomen zijn, is nog niet echt duidelijk. Mogelijk is een deel van de voorraden van dat zenuwgas in handen gevallen van de rebellen, zoals Israël eerder had gewaarschuwd. Maar of die de expertise hebben om daarmee om te gaan, is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat de Syrische burgeroorlog en de aanwezigheid van grote arsenalen van chemische wapens in dat land een steeds acuter probleem voor de hele wereld begint te vormen. (5)

De VN-commissie neemt afstand van Del Ponte's uitlatingen

Voordat er een serieuze onderzoek naar de oorlogsmisdaden van de Syrische rebellen ingesteld zou worden, heeft de VN-commissie zich gedistantieerd van de uitlatingen van Carla Del Ponte. Del Ponte wordt nu teruggefloten door de voorzitter van de commissie. De voorzitter laat in een officiële verklaring weten dat de commissie nog geen oordeel heeft over het al dan niet gebruiken van chemische wapens. "Er is nog geen bewijs van het gebruik van het giftige gas Sarin door een van de strijdende partijen in Syrië,"aldus de bewering van de voorzitter. (7)Kennelijk wil men niet dat de oorlogsmisdaden van de rebellen serieus onderzocht zouden worden. Het lijkt wel of men de zaak in de doofpot wil leggen. De vraag is wie het meest belang heeft in het zwijgen opleggen van Carla Del Ponte. De Verenigde Staten soms?

Geen bewijzen van oorlogsmisdaden van de rebellen? Bekijk eerst de video-clips!

Er zijn wel ooggetuigen die verklaard hebben dat de rebellen als het FSA (Vrije Syrische Leger) chemische wapens hebben gebruikt en niet de Syrische regering. Op You Tube is er een aantal videoclips opgedoken, die ons laat zien dat de rebellen Saringas tegen weerloze mannen, vrouwen en kinderen hebben ingezet. Ze gebruiken deze chemische wapens niet alleen om de Assad-getrouwe troepen te doden. Ze vermoorden ook onschuldige burgers. Zowel ooggetuigenverklaringen als video-clips bewijzen voldoende dat de rebellen oorlogsmisdaden hebben gepleegd.

Wees gewaarschuwd: de videoclips zijn zéér schokkend en gruwelijk en uitermate niet geschikt voor gevoelige kijkers:Vermoedelijk is de Sarinaanval een false flag operatie van de rebellen om de schuld in de schoenen van het Syrische regime te schuiven en een buitenlandse interventie uit te lokken. Vorig jaar zei de Amerikaanse president Barack Obama dat de Verenigde Staten tot actie zal overgaan als het regime van Bashar al-Assad in de strijd chemische wapens zou inzetten. Voor de Amerikaanse inval in Irak in 2003 had de regering Bush het regime van Saddam Hoessein onder meer beschuldigd dat het massavernietigingswapens bezat. Later bleken de Amerikaanse beschuldigingen die aan het adres van Saddam Hoessein waren gericht, vals en onjuist. Want de massavernietigingswapens waren niet gevonden. De Amerikaanse inval in Irak bleek een heel andere reden te hebben.

Een prijskaartje voor buitenlandse interventie in Syrië
Indien de Amerikanen inval in Syrië doen, zullen zij ongetwijfeld Syrische minderheden NIET beschermen, zoals men in Irak ook niet deden! De Amerikaanse regering heeft nog nooit een poging ondergenomen om de Iraakse minderheden zoals de christenen te beschermen. Tijdens de val van Saddam Hoessein hadden extremisten vrij spel gekregen. Vandaag woedt het sektarische geweld nog steeds in Irak! Mocht er een westerse interventie in Syrië plaatsvinden, dan is de situatie in dat land uitzichtloos met rampzalige gevolgen voor alle strijdende partijen. Momenteel is de situatie in Syrië erg chaotisch en er heersen wetteloosheid en anarchie in dat land.

Dodelijke effecten van saringas

Sarin is een van de gevaarlijkste en gevreesde zenuwgassen. Het behoort tot de klasse der organfosforverbindingen die interfereren met de signaaloverdracht bij de overgang van de zenuw naar de spiercel (de motorische eindplaat) door het enzym acetylcholinesterase dat verantwoordelijk is voor de afbraak van acetylcholine, onomkeerbar te blokkeren, waardoor het slachtoffer verlamd raakt. (8) Sarin komt bij kamertemperatuur voor als een vloeistof die zowel in vet als in water oplosbaar is. De opname in het lichaam kan op verschillende manieren plaatsvinden. De aerosol of gasvorm van Sarin wordt opgenomen via het ademhalingsstelsel van de mens. Sarin kan ook door het oog worden geabsordeerd of door de huid worden opgenomen. Als Sarin door de huid wordt opgenomen, kan het daar kleine ophopingen vormen, wat zorgt voor een vertraagde absorptie. (8)


Sarin werkt als andere zenuwgassen op het enzym acetylcholinesterase. Er zijn drie aminozuren betrokken: histidine, glutamine en serine. Sarin is met name een zeer krachtige inhibitor van acetylcholinesterase: het bindt met een serineresidu, waarbij het fluoride als leaving group dient.  Daardoor ontstaat een ester, die ervoor zorgt dat aceytlcholinesterase het acetylcholine niet meer kan afbreken. Op die manier stapelt het zich op in de synaps. Acetylcholine is een belangrijke neurotransmitter, die vooral betrokken is bij de impulsoverdracht van de zenuw naar de skeletspiercellen. Opstapeling zorgt er dus voor dat de spiercellen zich niet meer voldoende kunnen ontspannen en dit leidt onder meer tot stuiptrekkingen. De symptomen van Sarin-vergiftiging zijn: vernauwing van de pupillen, pijn in en om het oog, verslechterd of wazig zicht, gevoel van zwaarheid, misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, krampen, overmatig zweten, loopneus, schuim op de mond, vernauwing van de luchtwegen (bronchoconstrictie), opeenhoping van vocht in de longen, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden. Bij ernstige blootstelling kunnen bewustloosheid, epileptische aanvallen, spiertrekkingen (fasciculatie), spierverzwakking en de dood optreden. Contact met de huid kan leiden tot overmatig zweten, spiertrekkingen, op plaats van contact misselijkheid, braken en diarree. Bij ernstig contact treden de symptomen 2 tot 30 minuten na blootstelling op. Sarin werkt via de huid in op het zenuwstelsel van slachtoffers die daarna overlijden. (8) Naast verstuiving via de lucht is het ook mogelijk om voedsel of water te vergiftigen. (3)

Chemische verbinding Sarin
Het zenuwgas Sarin werd in nazi-Duitsland in 1938 ontwikkeld door het IG Farben laboratorium. IG Farben was zeer berucht om B Zyklon gas die geleverd werd aan Auschwitz-Birkenau, waarmee Joden werden vergast. De vooraanstaande onderzoeker en pesticidespecialist was Gerhard Schrader. In 1936 begon hij met een zoektocht nar een zeer krachtig pesticide in de vorm van organofosforverbinding. Daar was hij ook er geslaagd in het ontwikkelen van tabun. De Amerikanen gaven het de naam GA, omdat het de eerste in de G-serie zenuwgassen zou worden. Na de mogelijkheden van het gas te hebben gezien, ging Schrader verder en twee jaar later ontdekte hij Sarin, ook wel bekend als GB. Later zouden de gassen Soman (GD) en Cyclosarin (GF) ook nog worden ontwikkeld. In 1939 gaf het IG Farben laboratorium de gegevens van zenuwgassen aan het Duitse leger en die heeft het tijdens de Tweede Wereldoorlog in productie genomen voor de chemische oorlogvoering. (8) Tijdens de oorlog hadden de Duitsers tussen 500 kg en 10 ton Sarin geproduceerd, maar het is nooit tegen geallieerden ingezet tijdens de oorlog, hoewel de nazi's miljoenen Joden met B Zyklon wel hadden vergast.  Na de nederlaag van nazi-Duitsland namen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie de productie van Sarin over en perfectioneerden het zo tot hun moordwapen voor chemische oorlogvoering.

Sarin aanval metro Tokio 1995
Sarin werd voor het eerst ingezet tijdens de Irak-Iranoorlog in de jaren tachtig. Saddam Hoessein had Sarin gas ingezet tegen de Iraanse troepen, maar ook tegen de Koerdische bevolking in Noord-Irak. In maart 1988 werd de Koerdische stad Halabja gebombardeerd met onder andere bommen, gevuld met Sarin. Hierbij kwamen 5000 Koerden om het leven. In de jaren negentig pleegde een Japanse sekte Aum Shinrikyo terroristische aanslagen met Sarin. De aanhangers van de sekte lieten Sarin los in het centrum van de Japanse stad Matsumoto (Nagano). Hierbij kwamen acht mensen om het leven en raakten meer dan 200 personen gewond. In 1995 voerde dezelfde sekte Sarin-aanvallen uit op verschillende plekken in de metro van Tokio. (8) Twaalf mensen werden gedood en 1.034 raakten gewond. In beide gevallen werd er een onzuivere vorm van Sarin gebruikt. Sinds de terroristische aanslagen met Sarin is het bezit, de productie en ontwikkeling van Sarin in 1997 verboden door het Verdrag chemische wapens (Chemical Weapons Convention). (8) Syrië heeft het Verdrag nooit ondergetekend. Ook heeft Syrië deze verdrag nooit geratificeerd. 


Naar schatting beschikt Syrië momenteel over 50 chemische wapenopslagplaatsen. Halverwege de jaren tachtig begon Syrië met de productie van chemische wapens. Met dank aan de voormalige Sovjet-Unie en...westerse landen. De verantwoordelijke landen die materiaal voor de bouw van laboratoria en technologie voor de productie van chemische stoffen aan Syrië leverden, waren Nederland, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Oostenrijk. In 1989 vertelde de toenmalige directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst aan Congresleden dat West-Europese landen Syrië hadden geholpen met de productie van chemische wapens. Volgens de FAS (Federatie van Amerikaanse wetenschappers) is Syrië in staat om Mosterdgas, Sarin en zenuwgas te produceren. Ook zou het land beschikken over een paar duizend bommen, gevuld met voornamelijk Sarin en vijftg à honderd ballistische raketten, die voorzien worden van een chemische lading. De raketonderdelen zijn geleverd door China. (9) 

Nawoord

Israël behoudt het recht om zich te verdedigen tegen eventuele aanvallen met chemische wapens. Het is van groot belang dat alle chemische wapenvoorraden in Syrië vernietigd moeten worden. Deze vreselijke moordwapens mogen absoluut niet in handen van de terroristische groepen vallen. De rebellen die tegen de Syrische president Bashar al-Assad vechten, zijn beslist géén vrijheidsstrijders. Daarom moeten zij als terroristen beschouwd worden, want zij hebben het bloed van onschuldige burgers ook vergoten. Niet voor niets hebben de rebellen chemische wapens gebruikt! De rebellen moorden en plunderen en hebben ook vrouwen en kinderen verkracht. Waarom laten we ons voor de gek houden door westerse reguliere media die leugens vertellen dat de rebellen voor vrijheid van het Syrische volk vechten!? De westerse media moeten echt ophouden met het vertellen van leugens en het maken van voortdurende propaganda voor de Syrische oppositie. Ook zijn er alarmerende berichten dat Nederlandse en Belgische moslimjongeren voor de strijd in Syrië geronseld zijn. Een moslimouder vertelt aan journalisten van eenvandaag dat de ronselaars criminelen zijn. Als Nederland niets onderneemt tegen gewetenloze en misdadige ronselaars, zullen moslimjongeren die na de strijd naar huis terugkeren, zware trauma's oplopen. Ook kunnen ze geradicaliseerd worden. Als ze terugkomen, zullen ze bloedige aanslagen in Nederland en België plegen. Nog een belangrijk feit dat de val van Bashar al-Assad onvermijdelijk is. Gelet op de Bijbelse profetieën zal de val van Assad op 'n dag geschieden. Niemand weet wanneer Assad valt. Bid voor het Syrische volk, vooral voor Syrische minderheden als christenen, Alawieten, Druzen die na de val van Assad door de rebellen als vee naar de slachtbank dreigen geleid te worden, opdat zij Gods bescherming krijgen. Bid voor Israël opdat de Eeuwige Zijn volk bewaart voor chemische aanvallen. Bid ook dat alle chemische wapenvoorraden vernietigd moeten worden, eer ze in verkeerde handen zullen vallen! Beste lezer, als blogger wil ik u duidelijk maken dat ik het Syrische regime NIET verdedig. Ook sta ik NIET achter de Syrische rebellen en de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben een aantal duistere redenen waarom zij Arabische samenlevingen willen ontwrichten en pro-westerse regimes onder mom van democratie vervangen door radicaal-islamitische regimes. Wel sta ik achter Israël. Ook sta ik achter het Syrische volk die onder de burgeroorlog heeft geleden. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                  
                                                                                                    Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) Israel Today Headlines: Israël valt Syrië aan en verwacht vergeldingsacties. 05-05-2013
(2) NOS-TT: Israël: aanval was niet anti-Assad. 06-05-2013
(3) Mediawerkgroep Syrië: Carla Del Ponte: rebellen in Syrië gebruiken Saringas. 06-05-2013
(4) NOS: VS: aanwijzingen sarin-aanval Syrië. 26-04-2013
(5) TT-Canvas: Syrische rebellen gebruiken gifgas. 06-05-2013
(6) De Redactie:"Syrische rebellen gebruikten sarin-gas." 06-05-2013
(7) TT-Canvas:"Geen bewijs chemische wapens in Syrië." 06-05-2013
(8) nl.wikipedia.org/wiki/Sarin (zenuwgas)
(9) De Volkskrant: Juridisch is Syrië moeilijk aan te pakken. 15-04-2003

Geen opmerkingen: