donderdag 29 september 2011

9/11 - De dag die de wereld voorgoed veranderde. Deel 11De Illuminati-kaarten en andere feiten vertellen ons meer...

In het vorige artikel deel 10 had u gelezen dat de nucleaire sloop een ideale oplossing voor het opblazen van de WTC-torens bleek te zijn. Dom van David Ray Griffin, Steven E. Jones, waarheidsvinders, serieuze onderzoekers en alle 9/11 websites om belangrijke verklaringen van meerdere ooggetuigen te negeren. De onderzoekers dachten dat de verklaringen van aantal ooggetuigen niet van belang waren, hoewel ze juist zeer belangrijk zijn. De ooggetuigen verklaarden dat ze de treinen gehoord hadden. Vlak voordat de WTC-toren instortte, trilde de grond onder hun voeten alsof er een trein onder hen doorreed. (1) Maar er waren helemaal geen ondergrondse treinen in New York dan alleen ondergrondse metro. Maar de ooggetuigen meenden wel het geluid van een denderende trein gehoord te hebben!  Logen de ooggetuigen bewust? Het antwoord is nee. De ooggetuigen hebben beslist niet bewust gelogen. Maar het feit dat er helemaal geen trein was gereden, spreekt voldoende. De ooggetuigen logen onbewust door te verklaren dat een trein ondergronds reed. Het kwam doordat ze het eigenaardige geluid hoorden. In werkelijkheid was het geluid niet afkomstig van de trein! Wel hadden meerdere ooggetuigen de waarheid gesproken dat de grond onder hun voeten trilde. Zo hard dat het geluid als die van een voortrazende trein klonk! Een ander voorval was dat de seismografische gegevens de reikwijdte van de twee pieken die meteen vooraf aan de instortingen van de Twin Towers gingen, toonden waaruit bleek dat ze ruim twintig maal groter waren dan uitslagen van andere seismische metingen die verband hielden met het instorten van grote gebouwen binnen hetzelfde meetgebied. (1)

Seismische record
Nog altijd kunnen experts, 9/11 onderzoekers en 9/11 websites op grond van de seismografische gegevens niet verklaren waarom de uitslagen piekten voordat de torens feitelijk de grond raakten en hoe de enorme golfbeweging ontstond. Dimitri Khalezov heeft wel een verklaring ervoor! De toename van een seismografische golfbeweging wordt wel in verband gebracht met de ooggetuigenverklaringen over het trillen van grond onder hun voeten! Andere getuigenverklaringen spreken van een bom en zware trillingen die voorafgaand aan de instorting van de Twin Towers waren. De seismografische gegevens en de ooggetuigenverklaringen zijn belangrijke aanwijzigingen voor de nucleaire sloop van de WTC-torens en het WTC-gebouw 7. De onderzoekers en veel websites houden nog steeds vol dat nano-thermiet de oorzaak was van de gecontroleerde sloop van de torens, alsof zij experts van nano-thermiet zijn! Het probleem voor hen is echter dat nano-thermiet bij veel gesmolten staal niet aangetroffen werd. Er werd wel een vondst van kleine hoeveelheden nano-thermiet die langdurige branden verklaarden, gedaan. Alleen kunnen de onderzoekers niet bewijzen dat de WTC-torens gesloopt werden met aangebrachte nano-thermiet explosieven. In de vorige artikelen had u gelezen dat het onmogelijk is grote hoeveelheden nano-thermiet in de WTC-torens aan te brengen vanwege het grote gevaar van gevoeligheid voor elektrostatische ontlading. Anders zouden de torens in de fik gestaan hebben! Bovendien is nano-thermiet moeilijk verkrijgbaar. Jammer genoeg beseffen David Ray Griffin, Steven E. Jones en vele andere 9/11 waarheidsvinders nog steeds niet wat de ware definitie van Ground Zero is. Beste lezer, u weet waarschijnlijk ook niet wat Ground Zero letterlijk betekent. Als u de naam Ground Zero hoort, dan denkt u meteen aan de plek waar het WTC vroeger stond. Sinds de aanslagen op het WTC wordt in de Amerikaanse media vaak van Ground Zero (met hoofdletters!) gesproken als de plaats waar het WTC vroeger stond. Nu is het de huidige locatie van het Nationaal September 11 Memorial and Museum. De regering en de media hebben u echter niet alles verteld over Ground Zero. Ware feiten worden opzettelijk verzwegen. Als u een woordenboek raadpleegt wat Ground Zero echt betekent, zult u waarschijnlijk geen informatie vinden. Het interessante is dat een oude versie van een Amerikaans woordenboek, Longman Advanced American Dictionary getiteld, ons een juiste informatie over definitie van Ground Zero verschaft. Zie een omslag van het Amerikaanse woordenboek hieronder:

   
Maar deze omslag toont een nieuwe editie van het Amerikaanse woordenboek. Gelukkig is er een pagina van de oude editie van het woordenboek nog steeds. Bekijk de pagina hieronder goed dan treft u het woord ground zero aan:


En een ander deel uit de soortgelijke pagina van het Amerikaanse woordenboek:


Het blijkt dat Ground Zero een Engelstalige aanduiding is voor het op een grond geprojecteerde punt van explosie van een kernbom. Ground Zero betekent letterlijk bodemnulpunt. Ontploft de kernbom op de grond of diep in de grond, dan is die plek het Ground Zero-punt. (3) U kunt informatie op de Nederlandstalige Wikipedia vinden. Voorlopig is deze informatie op Wikipedia beschikbaar. Het kan ooit op 'n dag gewijzigd worden, omdat het niet politiek correct zou zijn. Nu weet u wat Ground Zero werkelijk betekent en waarom de media ons niet alles hebben verteld. Het wordt ons steeds meer duidelijk dat de journalisten niet langer objectief en eerlijk zijn in hun berichtgevingen, houden zij steeds bezig met het desinformeren en misleiden van het publiek. Over 9/11 hebben de media ons jarenlang misleid en gedesinformeerd. Ook hebben zij de serieuze waarheidsvinders en 9/11 onderzoekers als complottheoristen en paniekzaaiers gedemoniseerd. Zei de negentiende-eeuwse Amerikaanse schrijver Mark Twain niet:

"Als u de krant niet leest, bent u niet geinformeerd. Als u de krant wel leest, bent u verkeerd geinformeerd." 

Een ander interessant informatie verklaart wel waarom de seismografische uitslagen twintigmaal hoger piekten en hoe de enorme golfbeweging onstond. Het op hol slaan van de seismograaf kan alleen veroorzaakt worden door een ondergrondse kernexplosie. Menselijke activiteiten kunnen best op de richter-schaal 'scoren.' (4) Een ondergrondse kernexplosie betekent namelijk maar één ding: iemand is kernwapens aan het testen. De explosie wordt opgewekt met normale explosieven en heeft een kracht van 0,1 kiloton TNT. Ter vergelijking hadden de kernbommen die de Verenigde Staten op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki gebruikten, een kracht van 13 en 20 kiloton. Moderne kernwapens hebben een veel grotere vernietigende kracht. (4) Het verklaart heel veel dat de instorting van de WTC-torens veroorzaakt werd door een ondergrondse kernexplosie vandaar Ground Zero! De Russische ex-veiligheidsofficier Dimitri Khalezov heeft het bevestigd dat er inderdaad een ondergrondse ontploffing van een kernwapen in het WTC-complex had plaatsgevonden. Dan begrijpt u ook nu waarom de Illuminati-kaart "Terrorist Nuke" de term Nuke gebruikt. De terroristische aanslagen op het WTC en het Pentagon waren niet gepleegd door al-Qaeda-terroristen en zeker ook niet door de 'zionisten', zoals veel mensen die beweren dat ze de Joden niet haten maar tegen het zionisme zijn, dolgraag willen suggereren. Deze aanslagen waren in werkelijkheid gepleegd door de Illuminati die een kernaanval wilden uitvoeren! In deel 8 had u gelezen wat Dimitri Khalezov had verteld dat de gestolen Granit-raket op het Pentagon werd afgevuurd en zich door de zes muren en drie ringen van het gebouw doorboorde. Maar het ontstekingsmechanisme van de kernkop van de Granitraket trad niet in werking. Het was wel de bedoeling van de Illuminati geweest om het hele Pentagon-gebouw op te blazen met de kernwapen. Laten we de Illuminati-kaart "Pentagon" opnieuw bekijken. Zie de kaart hieronder:


We zien dat de kaart een enorme rookzuil in de vorm van de paddestoel illustreert. Het doet ons denken aan de kernexplosie waardoor de paddestoelwolk uit de grond rijst. De explosie zou in het midden van het Pentagon plaatsvinden. Nu begrijpt u waarom het onstekingsmechanisme van de kernkop van de Granit-raket niet werkte en het doel niet bereikt had. Het lijkt erop dat de raket het doel miste. Oorspronkelijk zou de Granit-raket eerst door de tien muren en vijf ringen moeten doorboren en het midden in het gebouw bereiken waardoor het zal ontploffen, zoals het duidelijk op de Illuminati-kaart staat. 

Er bestaan verschillende soorten kernaanvallen op bepaalde doelen als steden, gebouwen, duikboten, schepen. We zien een diagram hieronder van verschillende typen van nucleaire testen die op de grond, in de ondergrondse, in de zee en in de lucht zijn uitgevoerd:

    
Op deze diagram zien we heel bijzonder dat de ondergrondse kernexplosie plaatsvindt op een plek waar de wolkenkrabber precies boven staat. Zie figuur twee. We zien ook een tekening van ringen rond de ondergrondse kernexplosie waardoor de grond zo krachtig trilt, precies zoals de seismografische pieken zo twintig maal zo hoog sloegen vlak voordat de WTC-torens instorten.

Dimitri Khalezov wilde daarmee aantonen dat de enige manier waarop de WTC-torens met een nucleaire wapen vernietigd kunnen worden, nuclear demolition (nucleaire sloop) is. Hij wist dat hoge wolkenkrabbers van het type van het WTC op GEEN enkele andere manier en ook nog nergens op de wereld gesloopt kunnen worden, omdat ze daarvoor veel te sterk zijn. Een kernwapen is de enige optie waarmee een hele WTC-gebouw als de Twin Tower gesloopt kan worden. De officiële Pancaketheorie van de Amerikaanse regering en de media en de nano-thermiettheorie van Steven E. Jones zijn zo goed als zeker ongeloofwaardig en kunnen in de prullenmand weggegooid worden. Een ander ongehoord theorie stelde dat de instorting van de WTC-torens veroorzaakt werd doordat er gebruik werd gemaakt van snijbranders die de stalen balken doorgesneden hadden. Deze theorie is volstrekt onzinnig. Er is absoluut geen reden om de belachelijke theorie te geloven. Dimitri Khalezov weet waarover hij praat. Ook zijn er enkelen die hetzelfde conclusie als die van Dimitri Khalezov hebben en harde bewijzen kunnen leveren. Vergeet niet dat de Amerikaanse regering, de Amerikaanse geheime diensten en de NWO-elite zéér goed op de hoogte zijn van de nucleaire sloop van het WTC-complex. Alleen houden zij het geheim angstvallig dat het publiek absoluut niet mag weten. 
De jonge Dimitri Khalezov als officier
 In de jaren tachtig van de vorige eeuw diende Dimitri Khalezov als een veiligheidsofficier in de Special Control Service van de 12e hoofddirectie, een afdeling van het ministerie Defensie van de voormalige Sovjet-Unie. De 12e hoofddirectie is de Nucleaire Technische Dienst, een zeer geheime organisatie van de Sovjet-Russische strijdkrachten, die belast is met bewaking, technische onderhoud, transport, levering van het nucleaire arsenaal en staat onder de codenaam bekend als militaire eenheid 46179. Deze geheime organisatie was verantwoordelijk voor het verzamelen van verschillende atoomgegevens en opsporing van nucleaire testen van de verschillende tegenstanders van de voormalige Sovjet-Unie. Daarnaast was deze organisatie belast met de officiële controle op de naleving van verschillende internationale verdragen met betrekking tot nucleaire explosies en ondergrondse kernproeven. (5) Dimitri Khalezov vertelde dat hij reeds in de jaren tachtig op de hoogte was geweest van de nucleaire sloop van de Twin Towers! Hoewel hij het bestaan van de Illuminati-kaarten absoluut niet kent, wisten hij en enkele Russische officieren en spionnen wel van de Amerikaanse plannen die betrekking hadden op de nucleaire sloop van het WTC-complex. Vanwege zijn kennis wilden de Amerikanen hem laten arresteren. De reden van de arrestatie wilden de Amerikanen uiteraard niet graag geven. Kennelijk wilden ze Dimitri Khalezov op 'n manier het zwijgen opleggen, omdat hij teveel wist. Zijn vriend Viktor Bout was wel in Thailand op verzoek van de Amerikanen gearresteerd. (6)

Dimitri Khalezov
Een Thaise rechter zou beslissen over de uitlevering van Viktor Bout aan de Verenigde Staten. Een argument van de Amerikanen was dat Viktor Bout een nucleaire raket die op het Pentagon werd afgevuurd, aan de terroristen verkocht had. Ook zou Viktor Bout volgens de Amerikanen "mini-nukes" (nucleaire apparaten) aan al-Qaeda willen verkopen. (6) Dimitri Khalezov beweerde in interview met de journalist Daniel Estulin dat de Israëlische geheime dienst Mossad betrokken was in de aanslagen op het WTC. Hij denkt dat enkele leden van de Mossad en de Franse Geheime Dienst uitvoerders van de aanslagen waren geweest. Maar hij kan niet bewijzen. Bovendien was hij een veiligheidsofficier van de zeer geheime Russische eenheid die belast was met opsporing van nucleaire materiaal en toezicht houden op de naleving van de internationale verdragen, geweest en géén KGB-agent. De betrokkenheid van de Mossad in de aanslagen van 9/11 is nooit bewezen! De bewering van Dimitri Khalezov was helaas juist een aanleiding geweest voor kwaadwillende mensen die graag de zogenaamde betrokkenheid van de Israëlische Geheime Dienst als bewijs willen aanvoeren. Hoe gevaarlijk zijn de suggesties ook! Dat had Dimitri Khalezov beter moeten weten.  Israël heeft absoluut niks te maken gehad met de aanslagen op het WTC. Israël lijdt immers onder de terroristische aanslagen die door de Palestijnse terroristen waren gepleegd. Wel is het zeker dat de echte Illuminati in zeer veel geheime diensten als de Amerikaanse CIA, de Russische FSB en de Israëlische Mossad hebben geinfiltreerd. Bovendien willen de echte Illuminati door middel van infiltratie in de Mossad de veiligheid van Israël ondermijnen, zoals ze via de CIA de veiligheid van Amerika allang hadden ondermijnd door bloedigste aanslagen op het WTC te plegen! Volgens Dimitri Khalezov is de zogenaamde betrokkenheid van Mossad-agenten slechts een uiterlijke verschijning. Wel heeft hij juist geanalyseerd dat de echte planners en de echte daders mensen zijn die de Nieuwe Wereld Orde, de zogenaamde 'globalisering' nastreven met de onderwerping van de hele mensheid als hun ultieme doel. (6) In principe zijn de echte planners en daders precies dezelfde grote jongens die achter de schermen van de Verenigde Naties, de Bilderberg Club, de WTO, de CFR, de Trilaterale Commissie, de Olympische Spelen, de milieuorganisatie Greenpeace, Amnesty International en andere bekende en mindere bekende instanties, de instrumenten van de zogenaamde globalisering, zitten. (6) Maar de grote jongens staan in dienst van een veel kleinere groep die de touwtjes in handen hebben: de Jezuïeten. Niet de 'zionisten', zoals de kwaadwillende mensen die tegen Israël en tegen het zionisme zijn, gesuggereerd hebben. Helaas staan hun websites bol van ongefundeerde en antisemitische verdachtmakingen en laster. Zeer terecht schreef Natasha Gerson, een schrijfster, journaliste en columniste, in haar artikel:"De voorvechters van civic journalism betogen sinds de late jaren negentig onverwijld dat de zegeningen van het wereldwijde web en sindsdien de opkomst van eerst het bloggen en nu de 'vriendennetwerksites' een zuivere bijdrage aan de democratie zijn. Maar het probleem van burgerjournalistiek als propagandavehikel en de invloed van moedwillige informatievervuiling van dit veld door organisaties, losse opinieverbanden én geobserdeerde individuen in verschillende verschijningen, dat negeert men liever nog altijd. Wanneer bijvoorbeeld Radio Islam - het radiostation dat allang geen radiostation meer is, maar een website die óók niet over de islam gaat, maar alleen en uitsluitend over Joden en zionistische complotten - een stuk publiceert over, laten we een altijd favoriet onderwerp van de revisionisten nemen, holocaustcijfers, dan zullen dezelfde onderwerp en de aangedragen 'argumenten' onmiddelijk opduiken in het Facebook en MySpace-circuit." (7) Dat de zogenaamde betrokkenheid van de Mossad in 9/11 weerlegd kan worden, hadden de voormalige Duitse minister van defensie, Andreas von Bulow, en de vroegere chef van de Pakistaanse Geheime Dienst, Hamid Gul, verklaard dat de CIA betrokken was bij de aanslagen op 9/11. (zie mijn gerelateerde artikel "Dood Osama Bin Laden: een pion opgeofferd. Deel 3") Ook bevestigde een Illuminati-kaart de betrokkenheid van de CIA. Zie de kaart hieronder:

Illuminati-kaart CIA
Als we de suggestie zouden graag geloven dat de Mossad betrokken was geweest in de aanslagen op het WTC, dan vergeten we allemaal dat Israël in 1981 de kernreactor Osirak in Irak had vernietigd hetgeen deze daad tot storm van internationale protesten en felle boze reacties had geleid. (8) Tien jaar later viel Irak Koeweit binnen en bezette deze kleine olierijke emiraat. De wereld was ontzettend geschrokken. In Israël realiseerde men zich opeens dat de vroegere Israëlische premier Menachem Begin die de opdracht tot de vernietiging van de Iraakse kernreactor gaf, juist had gehandeld. Vele duizenden bedankbriefjes werden naar hem opgestuurd. Ook Shimon Peres die vroeger kritiek had geleverd op de actie van Begin, had hem in zijn brief bedankt zonder dat hij zijn eigen naam genoemd had! Indien Israël niet snel en krachtig had gehandeld, dan zou Saddam Hoessein allang over eigen kernbom beschikken en de rampzalige gevolgen zouden niet meer te overzien zijn. Wist u dat het Westen, in het bijzonder Frankrijk een traditioneel bondgenoot van de Arabische wereld, Saddam Hoessein had geholpen bij de bouw van de kernreactor Osirak!?! Eigenlijk zou het Westen zich diep moeten schamen voor eigen dubbelhartigheid, hypocrisie en opportunisme.

De zogenaamde betrokkenheid van de Mossad is niets anders dan een aangedragen argument en een drogreden, zoals de Bijbel ons ernstig waarschuwt voor drogredenen en fabels. Toch heb ik een goede reden waarom ik de theorie van Dimitri Khalezov over de nucleaire sloop gekozen heb. De reden is dat zijn theorie juist overeenkomt met de Illuminati-kaart "Terrorist Nuke." Vanwege mijn interesse voor de wetenschap had ik als scholier kernenergie vroeger ook bestudeerd. Maar ik ondersteun zijn bewering van Mossad's betrokkenheid niet. Echter zijn er wel rotte appels in de Mossad. De rotte appels staan in dienst van de Illuminati. In Nederland zijn er ook rotte appels in de politiek en in de geheime diensten. Zo gaat het ook in Amerika. Toch moeten Dimitri Khalezov en wij ook heel voorzichtig zijn wat we iets willen zeggen. Een suggestie of een verkeerde uitspraak die betrekking heeft op Israël, kan de antisemieten een uitstekende gelegendheid geven om valse argumenten aan te voeren. Het antisemitisme verblindt zeer veel mensen voor de Bijbelse waarheid en ook voor de echte feiten die tijdens grote gebeurtenissen als 9/11 zich afspelen. In het volgende artikel legt Dimitri Khalezov uit hoe de nucleaire sloop precies werkt.

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. Bid ook voor Dimitri Khalezov opdat hij inziet dat de hele organisatie Mossad niet betrokken kan geweest zijn in de aanslagen op 9/11. Indien het waar is wat hij over enkele Mossad-leden die wel betrokken waren geweest, zegt dan moeten de Israëlische regering en het Israëlische hooggerechtshof een strafrechtelijke onderzoek gaan instellen naar de betrokken Mossad-leden. Bid ook juist voor het serieuze onderzoek dat door Israël ingesteld moet worden! Alleen God weet alles over de ware achtergronden van 9/11 en wie er achter zit. Daarom is het beter voor ons dat we niet naar de kwaadwillende websites die zeggen dat Israël achter de aanslagen zat, moeten luisteren! Luister alleen naar God wat Hij in Zijn Woord zegt. God zegene u.


                                                                               Paul


Bronnen en referenties:

(1) Waarheid 9/11
(2) nl.wikipedia.org/wiki/National September 11 Memorial and Museum
(3) nl.wikipedia.org/wiki/Ground Zero
(4) Kennislink.nl/publicaties/aardbevingen - springen voor Richter
(5) en.wikipedia.org/wiki/12e chief directe, Skypotrol.net
(6) Skypotrol.net: Reality is stronger than fiction 
(7) Joods Omroep: Mysterieuze IP-adressen 
(8) nl.wikipedia.org/wiki/Osirak

Geen opmerkingen: